Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 25.10.2002
Svátek má Beata
  Výběr z vydání
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA aneb HLAS LIDU TROCHU JINAK
 >POLITIKA: Hlas za dres
 >MROŽOVINY: Důležitost pojistky
 >POLITIKA: Příběh S. Husajna aneb Diktátor sluhou NATO (2)
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Nádherně hladká plocha
 >PSÍ PŘÍHODY: Zásluha, která musí být odměněna
 >NÁZOR: Pro koho jsou obchody?
 >POSTŘEH: O ohleduplnosti
 >MEJLEM: ohlasy a názory
 >Založeno sdružení Internet pro všechny
 >PENÍZE: Jak sestavit osobní finanční plán
 >ZDRAVÍ: Kdouloň obecná
 >POLITIKA: Přímá volba prezidenta podle ODS
 >FEJETON: Dopis příteli milionáři
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Propisku nepotřebujete

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
25.10. POLITIKA: Příběh S. Husajna aneb Diktátor sluhou NATO (2)
František Roček


(zde je první část studie)

Od druhé poloviny devadesátých let mají administrativy vyspělých státních systémů jasný cíl: zvyšování vnitřní i vnější obranyschopnosti, což znamená všestranné policejní a armádní vyzbrojování a získávání globální odolnosti (čti: získávání odolnosti proti předem těžko definovatelným politickým a ekonomickým vlivům z globálního světa). Události 11. září dovolují, aby se ze Saddáma Husajna stal po dvanácti letech opět velmi potřebný sluha demokracie. Atentáty z 11. září vytvořily půdu pro vyhlášení nové bezpečnostní doktríny USA, Husajn ji má v praxi realizovat svou porážkou. Jeho účel, proč je na světě, bude dovršen…

11. září je interpretováno ne jako velmi šikovně a s velkou dávkou štěstí uskutečněná sektářská protiamerická msta islámských extrémistů, ale jako útok z globálu na objekty s globální výzvou.

S touto interpretací si USA vytvořily podmínky proti obranná opatření ve světovém kontextu. Byla to vítaná možnost vyhlášení nové bezpečnostní a vojenské doktríny na úrovni roku 2010, kdy USA budou muset již reagovat na omezování svého vlivu kdekoli na zeměkouli, aby si udržely současný status quo.

Tato koncepce dává také pobídku NATO, aby obnovilo svoji evropskou obrannou roli. Podobně jako USA chtějí na ohrožení svých zájmů reagovat kdekoli na světě, také NATO má šanci pod dojmem 11. září přijmout tuto filozofii obrany. Neboť NATO nemá v Evropě před čím Evropu chránit, a tím základní smysl aliance padá. 11. září mu poskytuje alibi chránit zájmy Evropy vůči komukoli a kdekoli.

Obranná doktrína USA a NATO má šanci se opět sjednotit v rámci doktríny: kdokoli kdo ohrožuje naše zájmy je nepřítel.

Nová bezpečnostní a vojenská doktrína musí vycházet z přesvědčení, že nejen ohrožení celistvosti a funkce států v jejich hranicích, ale i jejich ekonomických a politických zájmů ve světě je útokem na státy NATO. Neboť přerozdělení moci bez přerozdělení ekonomických výhod neexistuje. A k tomu se kolem roku 2015 bude schylovat. Je potřeba si proti tomu vybudovat bezpečnostní pozice, prosadit právo ochrany zájmů kdekoliv.

Proto se NATO bude v Praze transformovat z regionálně obranné aliance do lobistické silové skupiny. Je to první krok od blokově pojaté bezpečnosti k síťové bezpečnosti.

Rekonstrukce vztahové - silové sítě

Vzhledem ke globalizaci ekonomiky prostorem možných konfliktů je celý svět.

Ozbrojení síly USA svou existencí de facto posilují všechny státy NATO a NATO jako organizace spolupracuje na akceschopnosti USA, neboť spolu s USA je NATO nepřímo garantem bezpečnostního status quo pro státy G7 (G8). Akceschopnost NATO podmiňuje nejen ekonomickou stabilitu členských států NATO a EU, ale i Japonska (částečně i Ruska), protože ekonomicky tyto vzájemně si konkurující ekonomiky jsou bezpečnostně v rámci světového dění na sobě nepřímo závislé udržováním status quo ve své oblasti přímého vlivu.

Referenční body silové sítě

NATO/USA musí mít ve světě své referenční body, z nichž by byl základní přehled o dění v oblasti. USA se svojí světovou sítí základen jsou vhodnou páteřní sítí, která v případě potřeby může být využívána i NATO. Čím více dalších referenčních bodů USA a NATO ve světě vytvoří, tím operativněji budou moci reagovat na změny v dosavadní mocenské architektuře světa.

Afghanistán je (byť poněkud bizardním) příkladem nového referenčního bodu, taktéž např. Gruzie, která byla dosud doménou ruského vlivu.Nejedná se ale jen o ovládnutí Iráku jako referenčního bodu, ale o prosazení filozofie preventivního úderu - trestu v praxi.

Legalizace preventivního úderu

Husajn splní svou vrcholnou služebnou roli: Irák bude politickým demonstrátorem nové koncepce zahraniční politiky USA. Do této politiky chce vtáhnout (stimulovat) také NATO. Obsazení Iráku by proto mělo splnit několik rovin výzev:

a) dát na vědomí, že před intervencí nejsou chráněny nejen jednotlivci, ale i státy, které podporují terorismus a ohrožují status quo USA (resp. NATO).

b) Demonstrování akceschopnosti armády USA a aliance.

c) Politické dotlačení členů NATO, aby ukázali tvář - zúčastnili se rituálního aktu obsazení Iráku. Plánování a realizování akce má podpořit tvorbu nové strategie NATO jako celosvětového zastánce zájmů EU (a tím i nepřímo G7-8) ve světě.

d) Zásah v Iráku jako vhodný způsob navykání Rady bezpečnosti OSN a orgánů OSN na novou filozofii obrany zájmů USA (NATO).

e) Vytvoření nového významného referenčního bodu USA/NATO v dosavadní západní mocenské síti.

Demonstrace vůle USA a NATO (pokud k tomu přesvědčí USA i evropskou část aliance) stát se celosvětovým regulátorem politické mravopočestnosti je nejvýhodnější v rámci tažení proti Husajnovi. Z ekonomického a propagačního hlediska má útok na Irák všechny potřebné parametry, včetně ekonomické návratnosti vložených válečných investic do bojové činnosti. Pokud je využijeme, budeme se mít (myslím lidé z klanu NATO) z ekonomického hlediska lépe. Bude to dobrý stimul pro ekonomický rozvoj v enklávách G7-8. Jaké štěstí, že Husajn práškoval Kurdy chemickými zbraněmi. Jeho vina je univerzálně použitelná k zásahu podle politické potřeby. Využijme toho a budeme bohatší…

František Roček


(zde je první část studie)


Další články tohoto autora:
František Roček

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: