Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 30.10.2002
Svátek má Tadeáš
  Výběr z vydání
 >POOHLÉDNUTÍ: Americké revoluční zachvěvy
 >TÉMA: Mýty kolem moskevského teroristického útoku
 >ČESKO A SLOVENSKO: Dvě politické story
 >MROŽOVINY: Účel světí prostředky
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Ve vlaku nad Prahou
 >PSÍ PŘÍHODY: Vztah vzájemného porozumění
 >ZAMYŠLENÍ: Státní svátek bez vlajkoslávy
 >EKOLOGIE: Udusí nové uhelné elektrárny život v severních Čechách?
 >ČAS: Antipecka
 >EKONOMIKA: Spíše posílení koruny
 >OHLAS: Václav Klaus a Konec dějin v Čechách - trochu jinak (2)
 >Řeka života a smrti na korejské hranici
 >MEJLEM: Protiklausovská agitka za veřejné peníze
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Čínské námořní plavby za dynastie Ming
 >ZDRAVÍ: Děda (babička) pije !

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
30.10. TÉMA: Mýty kolem moskevského teroristického útoku
JITA Splítková

Kolem teroristického útoku v Moskvě vzniklo už nyní několik mýtu a jistě se budou tvořit další. Lidé nedůvěřují masmédiím a vládám - což je dobře (po různých zkušenostech, třeba s ponorkou Kursk, jsou Rusové vysoce nedůvěřiví ke všemu, co jen prochází kolem armády, a nejen Rusové i další obyvatelé Země se nechtějí nechat balamutit).
V dnešní době to vypadá, že pouze nezávislé internetové noviny a časopisy a zpravodajské agentury s tradicí objektivního zpravodajství, nám mohou sloužit k získání pokud možno pravdivého obrazu událostí (jen je nutné přečíst jich patřičné množství a z různých států, pro kontrolu).
Nejinak je tomu i v případě moskevského útoku islámských teroristů.

Ztracená rukojmí
Krátce po osvobození rukojmí se v netových variantách nezávislých ruských novin začala objevovat zpráva o nesouhlasících počtech osvobozených rukojmí s jejich předpokládaným množstvím - scházelo přes sto lidí. Tyto zprávy se potvrdily druhý den, když je příbuzní marně hledali. Kam se podělo tolik lidí?
Vysvětlení je naštěstí normální - v nastalých zmatcích byli někteří lidé odvezeni i do jiných nemocnic, než do těch, které byly oficiálně označeny, jako nemocnice, které přijaly osvobozená rukojmí. Příbuzní i novináři hledali tedy zcela logicky jen v těchto zdravotnických zařízeních - důvěřovali, a to zcela nelogicky, neúplným informacím.

Použití bojového plynu

V médiích, jak ruských, tak i světových a samozřejmě i našich, různí komentátoři začali s jistotou tvrdit, že při zásahu na teroristy držící v moskevském divadle rukojmí, byl použit nervově-paralytický plyn, který je už zakázaný Ženevskými konvencemi (konkrétně mělo jít o BZ). Z ruské strany nepadla jediná informace, takže tito komentátoři brali svoji spekulaci jako jasnou zprávu. Je tomu tak? Podle všech objektivních informací naštěstí není. V boji proti teroristům nebyl použit žádný zakázaný bojový plyn, či nervově paralytická látka. Svědčí o tom následující fakta: Pokud někdo hovoří o chemických zbraních, bojových plynech musí si uvědomit, co vlastně jsou ony chemické zbraně. Je mnoho kritérii jejich třídění - pro jednoduchost rozdělme je na smrtící a vyřazující (odborník promine)

Smrtící jsou:
- nervově paralytické (NPL), zasahující centrální nervový systém CNS (sarin, soman, látky typu V)
- zpuchýřující, zasahující kůži, oči, dýchací a zažívací orgány (yperit, lewisit)
- dusivé, zasahující dýchací orgány (fosgen, chlorpikrin)
- všeobecně jedovaté, způsobující celkovou otravu organismu (kyanovodík, chlorkyan)

Vyřazující (od několika minut na několik dní) jsou:
- dráždivé (iritanty), způsobující dráždění horních cest dýchacích a očí (chloracetofenem, látka s krycím označením CS)
- Psychotropní (inkapacitanty) - jedná se o sloučeniny působící hlavně na CNS, ovlivňují myšlení dělí se na:
    - psycholeptika - mají výrazně tlumivé účinky (alkaloidy)
    - halucinogeny - vyvolávají jak název praví u zdravých lidí šalebné vnímání, halucinace, odosobnění, stavy eufórie nebo apatie, mění myšlení, vnímání, zasahují i vegetativní funkce (BZ, sernyl, LSD-25, deriváty tryptamínu, meskalin ).
    - Do skupiny vyřazujících patří i tzv. Policejní látky (slzný plyn)

V souvislosti s použitím plynu proti teroristům v moskevském divadle se nejvíce hovoří o BZ . Při 25 stupních celsia je to tuhá látka, používá se ve formě aerosolu (v divadle prý byl použit aerosol). Symptomy pozorované u osvobozených rukojmí byly zvláštní. Jsme tedy doma? Je to přeci jen BZ? Oproti tomuto tvrzení stojí následující citát z článku odborníka :

...Ozvěna chemické války pronikla i do Švejka, který hrozil elektřinou slučující se s hodnostními hvězdičkami. O poněkud odlišném řešení uvažovali výzkumníci, když zkoumali v padesátých letech účinky halucinačních látek na štáby. Iracionální rozkazy, vydávané pod jejich účinkem by měly rozvrátit nepřátelskou armádu. Američané popisovali pokusy s nimi, provedené na neinformovaných osobách ve svém armádním časopise18,19. Možná s vědomím, že se čte i ve štábech protivníka, aby věděl, co jej čeká. Američané si uvědomovali, že nemohou osvobozovat lidi pomocí letálních zbraní a proto se pokoušeli vyvinout zneschopňující látky. Vše bylo dokonale vydumáno. Přednost měly mít látky, které u zajatců zachovaly schopnost chůze, tak důkladně bylo vše promyšleno. Z nich se do výzbroje dostaly látky CS a BZ.
ZDROJ: Chemické Listy 88, 789-793 (1994)
ČLÁNEK: Chemická válka:Od slz k šílenství - AUTOR: MILAN KUNZ

Osvobození lidé očividně chodit nemohli, pokud šli po svých, vypadali jako opilí nebo zfetovaní. A jsme u toho - oni totiž byli podle všeho nedobrovolně pod vlivem velkého množství drogy. ( Malá poznámka: - povolané osoby tvrdí že, BZ Rusko nemá, zde se vyráběl R-VX, BZ prý vyráběli Američané.)
Podle odborníků skutečně všechny symptomy svědčí o předávkování drogou a nic nenapovídá, že by byl použit bojový nervově-paralytický plyn.

Druhou věcí, proč odborníci a lékaři vylučují téměř s jistotou bojový plyn, je následující:
K doktorům, kteří přijali k léčbě osvobozená rukojmí druhý den přišli lékaři v civilu a doporučili jim zvýšit si zásobu léků Naloxon, Nalorfin - tyto dva preparáty se používají při předávkování se heroinem a neutralizují se jimi opiáty.
Podle všech idícií byla k vyřazení teroristů ( a při tom bohužel i rukojmí) použita látka na bázi opiátů v aerosolové formě. Tento použitý preparát má určité shodné složení s valiem, rohypnolem - je to zřejmě trimetylfentanyl - je to rovněž inkapacitant, ale tento se používá při narkózách. Trimetylfetanyl je jinak známý jako určitá příměs (laciná) heroinu (drahého) - tento "pančovaný herák" je prodáván pod jménem "Bílý Číňan". Rukojmí tedy zemřela na předávkování heroinem.
Co zřejmě pozůstalí teroristům a možná hlavně vlastním lidem neodpustí, je fakt, že všichni z divadla mohli být zachráněni (kromě těžce nemocných) - stačila včasná lékařská pomoc - injekce Naloxonu, či úplně normální hyperventilace plic - čili umělé dýchání.
K neštěstí zemřelých, byli v divadle stovky lidí, stejně postižených a prostě na každého se tato jednoduchá záchrana včas nedostala. Podle všeho mnoho ze zemřelých podlehlo droze už při transportu do nemocnic.
Informace o trimetylfentanylu a možnosti záchrany postižených rukojmí jako první uvedly ruské noviny Gazeta.ru http://www.gazeta.ru/2002/10/27/4toetobylzag.shtml již v pondělí ráno, ostatní jako třeba BBC, informovali o tomtéž až o den později.


Plánek postupu Alfa jednotek
Plyn a protiteroristická spolupráce

Když nebyla porušena žádná smlouva a nebyla použita zakázaná látka - proč tedy Rusové neoznámili, co bylo použito, k uspání teroristů a tedy i rukojmí ? (Až druhý den naznačili prostřednictvím těch lékařů v civilu, jak léčit.) Zde se bude podle všeho jednat o utajování skutečností v rámci celosvětového boje s terorismem. Ihned po obsazení moskevského divadla se do Moskvy začaly sjíždět speciální skupiny pro boj s teroristy (hovoří se o odbornících z 29 zemí - jmenovitě se psalo o specialistech z Velké Británie).
Ruská zásahová jednotka Alfa, která osvobozovala rukojmí, nemá prý takový plyn (aerosol) ve své výzbroji - čili jí byl dodán?
Vše nasvědčuje tomu, že v rámci celosvětového boje s terorismem, zde byl vyzkoušen zcela nový způsob osvobozování rukojmí. Tato záchrana byla tedy podle všeho prováděna v součinnosti s ostatními zeměmi - jejich protiteroristickými specialisty a jednalo se o experiment. Nikdo zřejmě neměl patřičné zkušenosti s dávkováním a včasností pomoci. Hovoří se, že plyn (aerosol), který podle svědků byl v malých (potápěčským kyslíkovým bombám podobným) plastikových bombách, byl dodán Američany - prý byl používán už v Afghanistánu proti teroristům z Al-Kaidy (boj v jeskyních). Jenže USA neustále žádají Rusko, aby zveřejnilo, co při zásahu bylo použito za látku. A v úterý velvyslanectví USA v Moskvě novinářům předkládá zprávu, že je jednalo o silný opiát. Rusko pořád mlčí. Je toto chování snad součástí nějaké kamufláže?( - zrovna takovou používají různé teroristické islámské skupiny - navenek vystupují odděleně - tváří se, že jen USA, jen Rusko... je jejich nepřítel a ti druzí ne, ale skutečnost je taková, že islámské teroristické hnutí je jednotné).
Zajímavé také je, že teroristé v moskevském divadle měli respirátory, ale naštěstí jak to u zaslepenců bývá, neuměli je použít.
Je jasné, že určitě v rámci utajení boje proti světovému terorismu a islámskému obzvlášť, se moc faktů a podrobností o tom, co se v Moskvě vlastně odehrálo, nedozvíme a vzniknou tak další mýty.

 

místo a datum provedení teroristického přepadení počet teroristy držených rukojmí počet zabitých rukojmí počet teroristů počet dnů zadržování rukojmí
Moskva, muzikálové divadlo 23.října 2002 800? 120? 50 2
autobus v Pjatigorsku 28. července1994 40 4 4 1
Buďonovsk - nemocnice 14. července 1995 1600 143 200 5
Jerevan - budova parlamentu 27. října 1999 100 8 5 1
Vídeň budova sídla OPEC 21. prosince 1975 70 3 5 1
letadlo Air France, linka Tel-Aviv  - Paříž  21. prosince 1975 116 3 4 7
Kizljar 9. ledna 1996 3000 41 300 7
Lima - japonská rezidence 17. prosince 1996 350 1 14 126
tanker Avrasija 16. ledna 1996 200 0 8 4
hotel Swissotel Bosphorus - Istambul 23. dubna 2001 120 0 13 1

V tabulce jsou nejznámější teroristická přepadení civilních obyvatel, kteří teroristé drželi několik dní jako svá rukojmí (zdroj Kommersant)Zpracováno podle zahraničních novinPříště: Mýty kolem čečenských islámských teroristů


Další články tohoto autora:
JITA Splítková

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: