Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 5.11.2002
Svátek má Miriam
  Výběr z vydání
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: "Ne" zadarmo
 >LIDŠTINY: Profesní neutralita a etika.
 >SPOLEČNOST: NATO v 21. století a stará hašteřivá Evropa
 >ARCHITEKTURA: Další nové dílo na Hradě
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zimní čas i na motorce
 >PSÍ PŘÍHODY: Kája má nového pejska
 >POLITIKA: Volební radosti i kocoviny
 >POVÍDKA: Strašidlo vydírání
 >EKONOMIKA: Zahraničí stále roste
 >ZEMĚDĚLSTVÍ: Komplexní pozemkové úpravy ruší dosavadní nájmy
 >CHTIP: Typické ženy
 >MEJLEM: ohlasy a názory
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Středomoří (mapa)
 >INFO: Incident při komunálních volbách
 >ZDRAVÍ: Partnerské vztahy sexuálních delikventů

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
5.11. ZEMĚDĚLSTVÍ: Komplexní pozemkové úpravy ruší dosavadní nájmy
Jaromír Morávek

(SVP SR ČR ostře protestuje proti agrárnímu socialismu)

Zákon o pozemkových úpravách č. 139/2002 Sb. ze dne 21. března 2002 řeší mimo jiné i ve svém ustanovení § 11 odst. 8 právní vztahy k dosavadním pozemkům před komplexními pozemkovými úpravami. Doslovně je zde uvedeno, že jakmile o schváleném návrhu pozemkových úprav o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popřípadě zřízení nebo zrušení věcného břemene vydaného na základě schváleného návrhu, rozhodne pozemkový úřad, nelze se již proti tomuto rozhodnutí odvolat. Tímto rozhodnutím pozemkového úřadu zanikají dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká.
Prakticky to znamená, že nájemní smlouvy uzavřené před pozemkovými úpravami zanikají a je potřebné ujednat smlouvy nové, protože právo užívat pozemky jiného vlastníka má cizí osoba jen na základě písemné nájemní smlouvy. Není-li taková smlouva s dosavadním nájemcem obnovena a vlastník si najde nájemce jiného, na což má plné právo, musí dosavadní nájemce pozemek vyklidit. Nevyklizení neznamená prodloužení nájemního vztahu automaticky ve smyslu ust. § 676 občanského zákoníku, ale znamenalo by užívání cizí věci bez právního důvodu, což by byl nepřípustný akt zaniklého nájemce vůči pronajímateli s možnými právními postihy bývalého nájemce a to i v trestní rovině. Toto opatření je trnem v oku současné velkoagrární lobby, tedy dosavadním nájemcům, protože tím přicházejí o značné výměry dříve užívané zemědělské půdy, když vlastníci ji pronajímají za výhodnějších podmínek a do spolehlivějších soukromých rukou.
Kolchozní lobby se podle našich zjištění obrací na Ústřední pozemkový úřad v Praze, aby rozhodnutím pozemkového úřadu ve smyslu ust. §11 odst. 8 nemohly zaniknout dosavadní nájemní vztahy a aby vlastník pozemků po pozemkových úpravách byl povinen opět pronajmout pozemky dosavadnímu nájemci a to dokonce na 15 let.
Tyto požadavky mají za účel udržet dosavadní stav pozemkové držby, když na 75% zemědělské půdy drží družstva, z nich vzniklé akciové společnosti a spol. s ručením omezeným. Družstevníci a společnosti vycházejí ze zkušenosti, že skončení nájmu je důvodem najít si lepšího nájemce, kterými jsou především soukromí rolníci a sedláci, kteří navíc platí podstatně vyšší nájemné než dosavadní nájemci. Navíc tímto vlastníci půdy odplácejí družstvům (povinným osobám) a společnostem, na které byl převeden jejich majetek, že byly jimi v podstatě připraveny o své majetkové podíly a vnosy. To je však zcela legitimní a dalo se to očekávat.
Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR se ostře ohrazuje proti těmto snahám kolchozní lobby a považuje za zcela nepřípustné, aby zákonem bylo nařízeno vlastníkům půdy pronajímat svůj majetek předem určenému nájemci a dokonce na dobu určitou - 15 let. Takové právní opatření by bylo flagrantním porušením práva pokojně užívat svůj majetek a zcela nepřípustným zásahem do soukromého práva.
Již samotný nátlak na předkladatele novely je v rozporu s chráněnými zájmy vlastníků zákony o nejvyšší právní síle, kterými jsou Ústava ČR a Listina základních práv a svobod. Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR vyzývá příslušné legislativce, vládu a zákonodárné sbory, aby snahy dosavadních nájemců o získání přednosti v dalším nájmu, a navíc na dobu dlouhodobě určitou, byly rezolutně odmítnuty. Svaz prohlašuje, že Zemědělský svaz, Agrární komora a Sdružení podnikatelů v zemědělství, zavedly české zemědělství před vstupem do EU do slepé uličky, z které se nechtějí vymanit a k tomu potřebují 100% přímých plateb, aby byl zachován neživotný model jen restaurovaného agrárního socialismu. V lobbování těchto organizací na vládu a parlament spatřujeme opět snahy povýšit užívací práva nad práva vlastnická. Toto zcela odmítáme a vyzýváme všechny vlastníky půdy aby se postavili proti těmto snahám pohrobků socialismu, kteří se ukrývají v podnicích tovární zemědělské velkovýroby a v jejich profesních svazech a sdruženích.

Ing. Jaromír Morávek
předseda Svazu vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR
člen Předsednictva Konzervativní strany (www.skos.cz)


Další články tohoto autora:
Jaromír Morávek

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: