Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 15.11.2002
Svátek má Leopold
  Výběr z vydání
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA aneb HLAS LIDU TROCHU JINAK
 >SVĚT: Turecko a Giscard d'Estaing.
 >DISTRIBUCE: O co jde?
 >POLITIKA: Může uspět Kasl?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jeďte do Zličína, uvidíte něco krásného
 >PSÍ PŘÍHODY: Rupne? Nerupne?
 >GLOSA: Byly volby, jako vždy
 >FEJETON: Chalupaření jako fenomén zatracovaný i milovaný.
 >Má stát podporovat širokopásmový Internet?
 >NÁZOR: Kde mám kufr
 >ÚVAHA: Není-li prezident figurka, jak potom hodnotit Václava Havla?
 >OHLAS: Carismus s bolševismem má málo společného
 >FTIP: Funguje to takhle i u vás?
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Evropa - růst a pohyb obyvatelstva
 >ZDRAVÍ: Odkud, kam a kudy putují?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
15.11. ÚVAHA: Není-li prezident figurka, jak potom hodnotit Václava Havla?
Milena Varadinková


William French, kanadský právník žijící 12 let v Praze, napsal svůj názor (Prezident není figurka, MF Dnes 6.11.2002) na to, jakého prezidenta bychom si měli (nebo spíš neměli) zvolit. Varuje velmi patetickými slovy, že pokud si zvolíme člověka, který bude "dalek kvalit prezidenta Havla", pak prý budeme pykat nejen my, ale i děti našich dětí.

Nevím, zda ten pán opravdu žije v Praze a zda opravdu umí česky natolik, aby vnímal zdejší události nezprostředkovaně a bez toho, že by byl nucen si je číst převyprávěné z nějakých anglicky či francouzsky psaných novin. Způsob, jakým se snaží oživit umírající Havlův kult a očernit jeho potenciální nástupce, však postrádá nejen úctu k elementárním skutečnostem, ve kterých zde žijeme, ale bohužel také veškerou logiku.

Například jeho obava, že příští prezident bude zneužívat milostí a omilostňovat "bílé límečky", je až absurdně komická. Vždyť všichni přece dobře víme, že institut prezidentské milosti naopak velmi sporným a veřejnost pohoršujícím způsobem po celou dobu nadužíval sám Václav Havel. A všichni jeho potenciální nástupci se od toho pochybného způsobu udílení milostí (ale také vyznamenání) všelijakým kamarádíčkům opakovaně distancují a nechávají se slyšet, že oni budou rozhodně milostí spíš šetřit.

Pokud pan French píše, že prezident nese největší odpovědnost za dodržování vlády práva, pak by si měl uvědomit, že je to právě Václav Havel, kdo zde prezidentuje již dlouhých 13 let. Na to, aby zde vládu práva zavedl, měl mnohem více času a možností, než kolik bude mít kterýkoliv příští prezident. Pro jeho následníky totiž bude bezezbytku platit princip dvakrát a dost a také stěží budou mít tak obrovskou autoritu, hraničící s kultem osobnosti, jakou měl zejména v prvních letech po revoluci Václav Havel. Za dobu jeho prezidentování se tu vystřídala celá řada vlád a řada premiérů, a to včetně těch vlád, které víceméně dosadil Havel sám nebo se na jejich vzniku významně podílel. To se týká jak raných 90. let, kdy premiéry byli Čalfa a Pithart a kdy Havlova neformální moc byla takřka absolutní, tak Tošovského vlády, a koneckonců i té vlády současné. Ale i v době premiérování Klause nebo Zemana byl Havel prezidentem se všemi ústavními pravomocemi, žádná figurka, jak nás správně upozorňuje pan French. To on přece po celou dobu jmenoval všechny soudce a také další významné činitele, které si mnohdy vybíral zcela sám, bez konzultací s jinými politiky, natruc všem! On je přece spolupodepsán pod jedním každým zákonem, který zde od sametové revoluce byl schválen! Není-li prezident pouhou figurkou, pak přece musí nést také zodpovědnost za stav, v jakém se jeho země nachází.

Pan French nás také straší tím, co by se stalo, kdyby byl zvolen prezident nerespektující právo na soukromý majetek, nedotknutelnost smluv a zásady čestného jednání v podnikání. Jak na to kanadský právník přišel, že bychom si snad někoho takového chtěli zvolit? To má občany této země nebo jejich zákonodárce za úplné hlupáky? Dále pan French už vyloženě lže, když naznačuje, že to je Václav Klaus, kdo "málo respektuje soukromý majetek, staví se nepřátelsky k vládě práva a k volnému trhu". K tak nehoráznému tvrzení přece neexistuje žádný důkaz, vždyť z bezpočtu Klausových vystoupení přece vyplývá pravý opak. Ani o žádném dalším ze stávajících prezidentských kandidátů se nic podobně nehorázného tvrdit nedá, i když se nám z nejrůznějších důvodů nemusí každý kandidát líbit.

Kouzlem nechtěného se ovšem kanadskému právníkovi podařilo říci o Václavu Havlovi to, co se žádný z našich servilních novinářů zatím otevřeně říci neodvážil. Když si srovnáme hezky vedle sebe věty pana Frenche: "prezident nese největší odpovědnost za dodržování vlády práva", "je nejvýznamnějším ekonomickým činitelem země", "Havel se snaží vnést do politiky vládu práva", "v tomto duchu využíval svou pravomoc udělovat milost a do funkcí jmenoval lidi, kteří jednali podobně", pak je přece nutně musíme konfrontovat s tím, jaká je realita v naší zemi po 13 letech. Jak fungují jím jmenovaní soudci? Měří se u soudu a ostatních státních orgánů všem stejným metrem? Nebo se postupuje jinak, když jde o politickou objednávku, a jinak, když jde o problém, který pálí jen "obyčejného" občana? Jak tvrdě například státní orgány postupují vůči Havlem nemilovanému Železnému, který dluží mocnému a bohatému Lauderovi, a jak měkce a bezzubě se chovají k podvodníku Tunelářovi, který také dluží, ale jenom neznámému obyčejnému podnikateli Slušnému z Kotěhůlek? Čím to je? Je to tím, že Slušný je jen normální občan, nemá politické konexe ani podplacenou cestu do médií. Narozdíl od Lauderem placených (kanadských?) právníků se nevyzná v těch panem Frenchem zmiňovaných "bratrstvech organizované korupce", jak politické, tak mediální. A tak má prostě smůlu a práva se v této zemi bohužel nedovolá. Nedovolá se toho práva, za jehož dodržování nese dle slov pana Frenche největší zodpovědnost právě prezident. Ale kupodivu až ten příští, před kterým nás tento kanadský právník varuje. A proč tedy ne už ten současný?

Protože tento text je přímou reakcí na článek uveřejněný 6.11. v MF Dnes, byl již 8.11. 2002 nabídnut k otištění rovněž v MF Dnes. Bohužel bez odezvy.


Další články tohoto autora:
Milena Varadinková

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: