Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 20.11.2002
Svátek má Nikola
  Výběr z vydání
 >NATO: Zrušit!!! - aneb Program pro novou Kominternu
 >MROŽOVINY: NATO od podlahy
 >LIDŠTINY: Kavkazský střet křesťanství a islámu
 >HUDBA A ZVUK: Pražský komorní orchestr v Uruguay
 >NÁZOR: Všeobecná krize většiny českých politiků.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zítra to vypukne
 >PSÍ PŘÍHODY: Sloup vzdálené touhy
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Možná přijde i Červený půlměsíc
 >GLOSA: Výhledově budeme všichni zdraví
 >POLITIKA: Diplomacie nebo zbabělost ?
 >EKONOMIKA: Obchodní bilance je v deficitu
 >PŘÍBĚH: V srdci Leny není nenávist
 >FEJETON: Seznamka Českých drah
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Balkánský poloostrov 1830-1908 (mapa)
 >ZDRAVÍ: Jak brání červené víno vzniku nádorů?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
20.11. EKONOMIKA: Obchodní bilance je v deficitu
Martin Pátek

B.I.G. EXPERT - MĚNY, ÚROKOVÉ MÍRY: názory expertů na budoucí vývoj úrokových sazeb a kurzu dolaru a eura v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 18. 11. 2002.

Týden: 18. 11. 2002

Odhad expertů pro období 1 měsíc
Ukazatel
Akt.
hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
2,78
2,77
2,78
2,75 - 2,78
0
2
PRIBOR 1 rok
2,76
2,77
2,76
2,75 - 2,80
2
2
SD 6,75/05 - výnos
2,82
2,83
2,82
2,79 - 2,90
1
2
Kč/USD
30,385
30,37
30,40
30,10 - 30,60
2
3
Kč/EUR
30,590
30,62
30,60
30,50 - 30,80
1
4

Odhad expertů pro období 6 měsíců
Ukazatel
Akt.
hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
2,78
2,81
2,78
2,75 - 2,90
2
2
PRIBOR 1 rok
2,76
2,86
2,85
2,80 - 2,95
5
0
SD 6,75/05 - výnos
2,82
2,92
2,90
2,85 - 3,00
5
0
Kč/USD
30,385
30,36
30,40
29,80 - 30,80
2
3
Kč/EUR
30,590
30,66
30,80
30,35 - 30,90
2
3


NÁZORY EXPERTA: Martin Pátek, eBanka
Zatímco vývoj cenové hladiny je na svém dlouhodobém minimu a předpovědi týkající se cenového vývoje jsou i nadále optimistické, je tomu jinak s vývojem obchodní bilance a především schodku veřejných financí, jež mají v posledním období tendenci akcelerovat. Poslední údaj týkající se deficitu obchodní bilance byl pro trh překvapením. Pravdou je, že z velké části je deficit tvořen dovozem investičního zboží v souvislosti s náběhem nových výrobních kapacit, spotřebního zboží spojeným s otevřením nových nákupních center a dovozem zboží k odstranění následků povodní. Veškeré tyto položky jsou financovány přílivem zahraničního kapitálu či čerpáním zajistného ze zahraničních zajišťoven, takže vliv na kurz koruny je víceméně neutrální.
Silná koruna, nízké úrokové sazby a široká nabídka spotřebitelských úvěrů pro domácnosti však přímo vybízejí, zvláště v předvánočním období, nakupovat zahraniční zboží na dluh. Problémem je, že česká ekonomika je typ malé otevřené ekonomiky, kde zvýšená poptávka nemá příliš velký vliv na cenovou hladinu. Trh zde přebírá ceny vytvářené na světových trzích, jež mají v současné době spíše tendenci klesat. Dá se tedy očekávat, že růst poptávky způsobený spotřebitelským úvěrováním a veřejným zadlužováním se primárně přelije do deficitu obchodní bilance, a teprve poté se prostřednictvím znehodnocení devizového kurzu a zhoršením směnných relací začne sekundárně projevovat v růstu cen.
To je možná i důvod, proč poslední snížení klíčových úrokových sazeb ČNB prošlo jen těsně. ČNB se rozhodla změnit taktiku a prostřednictvím skrytých intervencí na devizovém trhu držet kurz koruny nad hranicí 30 EUR/CZK a zabránit tak dalšímu posilování kurzu koruny v souvislosti s přílivem zahraničního kapitálu. Vyčkávají, zda se silná koruna začne projevovat v akceleraci deficitu obchodní bilance, což bude mít za následek splasknutí bubliny a přirozené oslabení devizového kurzu, nebo zda se česká ekonomika vyrovná se současnou úrovní kurzu koruny prostřednictvím restrukturalizace ekonomiky a snižováním nákladů, což by umožnilo českým firmám udržet si svou konkurenceschopnost na světových trzích a zabránit akceleraci deficitu obchodní bilance prostřednictvím růstu dynamiky exportu. Proto se domnívám, že rozhodující vliv na vývoj kurzu koruny a tedy na měnověpolitická rozhodnutí centrálních bankéřů budou mít zveřejněná čísla týkající se bilance se zahraničím v následujících třech měsících.

HODNOCENÍ V TOMTO TÝDNU PROVEDLI:
Michal Mišun - A&CE Global Finance
Daniel Kukačka - ČP INVEST investiční společnost
Martin Pátek - eBanka
Petr Kostinec - Fio, burzovní společnost
Martin Pavlík - PPF burzovní společnost

Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datumu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani B.I.G. Prague nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.


Další články tohoto autora:
Martin Pátek

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: