Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 20.11.2002
Svátek má Nikola
  Výběr z vydání
 >NATO: Zrušit!!! - aneb Program pro novou Kominternu
 >MROŽOVINY: NATO od podlahy
 >LIDŠTINY: Kavkazský střet křesťanství a islámu
 >HUDBA A ZVUK: Pražský komorní orchestr v Uruguay
 >NÁZOR: Všeobecná krize většiny českých politiků.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zítra to vypukne
 >PSÍ PŘÍHODY: Sloup vzdálené touhy
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Možná přijde i Červený půlměsíc
 >GLOSA: Výhledově budeme všichni zdraví
 >POLITIKA: Diplomacie nebo zbabělost ?
 >EKONOMIKA: Obchodní bilance je v deficitu
 >PŘÍBĚH: V srdci Leny není nenávist
 >FEJETON: Seznamka Českých drah
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Balkánský poloostrov 1830-1908 (mapa)
 >ZDRAVÍ: Jak brání červené víno vzniku nádorů?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Šamanovo doupě  
 
20.11. NATO: Zrušit!!! - aneb Program pro novou Kominternu
Jan Kovanic

V úterý 19. listopadu 2002 proběhla v karlínském hotelu Olympik mezinárodní konference k aktuálním otázkám architektury evropské bezpečnosti, která měla za cíl aktivizovat mírové hnutí na evropském kontinentě. Konferenci pořádala KSČM pod hesly "ALTERNATIVA pro 21. století" a "BEZPEČNÝ DOMOV - OTEVŘENÝ SVĚT". Její program brilantně moderoval místopředseda ÚV KSČM a poslanec RNDr. Václav Exner.
Účastníci konference vyjádřili rozhořčení nad tím že z letiště nebyl vpuštěn na naše území soudruh Ivan Bonpanti z Itálie. Další skupina pěti mladých italských soudruhů, kteří jeli na středeční demonstraci KSČM na Staroměstském náměstí automobilem, byla zastavena na hranicích. Přiřadili se tak k dalším zájemcům o vyjádření názorů na summit NATO v Praze, kteří se v rámci "nových demokratických pravidel" do Prahy nedostali.

Ale jinak byla účast na mezinárodní konferenci hojná. Na její závěr bylo plánováno přijetí Pražské výzvy, kterou předem připravila pracovní skupina KSČM pod názvem

NATO STUPŇUJE BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA A OHROŽUJE MÍR

V době naší uzávěrky ještě nebyl znám konečný text, ale můžeme říci jeho základní tezi: NATO mělo být už dávno rozpuštěno a mezinárodní mírové hnutí bude pracovat na tom, aby se tak stalo.

Dnes přinášíme hlavní myšlenky z přednesených příspěvků. Úvodní referát držel soudruh předseda Ústředního výboru KSČM a poslanec docent doktor Miroslav Grebeníček, CSc.:

Po ukončení "studené války" a rozpadu Varšavské smlouvy někteří optimisté vyhlašovali "věk míru" a nové spolupráce mezi Východem a Západem. Hlasy, které tenkrát pochybovaly a poukazovaly na velmocenské zájmy a přežívající imperiální silové tendence v mezinárodních vstazích byly zesměšňovány, cenzurovány a potlačeny.

"Dnes, v předvečer pražského jednání politických reprezentací a generality severoatlantické aliance, v předvečer hrozící americké války proti Iráku, už můžeme s jistotou říci, že největší pesimisté, kteří se v době mediálně šířených iluzí takřka nedostali na stránky tisku a televizní obrazovky, byli pravdě nejblíže.
...vládnoucí vrstvy USA pochopily zánik bipolarity jako uvolněný prostor pro vlastní politickou, ekonomickou a vojenskou expanzi.
...všichni ti, kdo by rádi zapomněli, že Varšavská smlouva byla odpovědí na americkou remilitarizaci postfašistického Německa, si snadno našli nová hesla...
...Spojené státy a jejich spojenci nesou rozhodující odpovědnost za ústup od kultivace mezinárodních vztahů a návrat k barbarským metodám."

Nová politika NATO se otevřeně staví proti samotné chartě OSN. "Doktrina preventivního užívání síly a hrozby silou... je flagrantním porušením mezinárodních úmluv a základních proncipů mezinárodního práva." Je to přímý útok proti OSN a Radě bezpečnosti.

"Na místo posilování důvěry mezi státy a národy, namísto upevňování systému mezinárodního práva a vytváření demokratické jednoty mezinárodního společenství při řešení závažných rozporů a konfliktů má nastoupit diplomatický a vojenský teror!"

Své představy chce NATO klást nad jiné a vydávat za jediné správné. A teď si chce podřídit další země. To povede k další militarizaci. I naše vláda k tomu přistupuje s nevídanou podbízivostí. Vojenská nemocnice v rozbombardovaném Afghánistánu byla vysvětlována jako humanitární akt - ale jejím hlavním úkolem jsou zdravotní služby vojsku! Česká protichemická jednotka má být zasazena do protipartyzánských akcí!!!

"Tak rychlá militarizace české oficiální politiky, prudký rozchod s mírovými tradicemi československé diplomacie, jsou šokující."

České vlády jednají ve prospěch zájmů NATO a vojenskoprůmyslového komplexu USA více, než v zájmu vlastního státu. To je třeba hlasitě pojmenovat pravým jménem. Musíme "hledat účinné formy odporu proti vojenskému a silovému řešení problémů současného světa."

Dnes nikdo neumí a nechce "pojmenovat válečné zločiny, zločiny proti míru a lidskosti tehdy, když se jich dopouštějí členské státy NATO." To je úkolem než levice a všech pokrokových sil.

Soudruh G. přitom zdůraznil, že "terorismus je nepřijatelný". Avšak! Stejně nepřijatelné je i "rozpoutání aktů msty a křížových výprav."

"Nemohu souhlasit se snahou USA politicky a vojensky zneužívat těchto událostí." Smrt nevinných lidí "nesmí zastřít reálnou politiku americké vlády, založenou na útočnosti, efektních silových akcích, převaze a útlaku."

Je krajně nezodpovědné rozšiřovat násilí. Terorismus má kořeny sociální, politické, ekonomické i kulturní. Lze je překonávat rozumnými kroky různého druhu - bomby a zbraně to nejsou. Dnes je Evropa omezována ve svém humánním potenciálu zájmy NATO. Nelze před tím zavírat oči, stejně jako před hladem a strádáním třetího světa.

"K trvalému spravedlivému míru, rovné bezpečnosti pro všechny národy a státy, nelze dojít pod velmocenskou kuratelou Spojených států...
Říkám NE Evropě a světu pod protektorátem Washingtonu! NE světu, proměněnému ve vojenské tábory a základny. A říkám ANO suveréní Evropě a suverénímu mezinárodnímu společenství."

"Snad se jednou i Evropě podaří vytvořit společnou zahraniční politiku a vlastní obranyschopnost. Pokud k tomu dojde, bude Severoatlantická aliance konečně následovat Varšavskou smlouvu a Evropa se stane rovnoceným partnerem Spojených států amerických."

"Ať žije naše lepší budoucnost v Evropě mírového soužití!" (potlesk).
(Krácení a zdůraznění textu zapisovatel, jakž i dále bude.)

Je mimo možnosti tohoto článku podobně obšírně referovat i o dalších příspěvcích. Proto z koreferátu soudruha Ing. Jiřího Dolejše, poslance a místopředsedy ÚV KSČM, vyzvednu jen jediný jeho nápad a přání:

Nové země v NATO nejsou na stejné úrovni a nemají stejné vztahy se Západem. Bude NATO po pražském summitu, poté, co se masivně rozšíří, bude to stejné NATO jako doposavad? "Transformace NATO do nové podoby je svým způsobem také cestou zániku NATO, jak ho známe ve staré podobě."

Koreferát soudruha PhDr. Miloslava Ransdorfa, CSc., poslance a místopředsedy ÚV KSČM, vědce a historika, znalce a žáka Marxe, ukázal, že tento muž je základem mozkového trustu strany. Dokonale zná Kissingera, Hungtingtona i Fukujamu. A spoustu všelijakých lidí, o kterých jste asi ještě nikdy neslyšeli. Citáty Karla Čapka umí dát do souvislostí s Paulem Kennedym, Clausewitze střídá Mistr Sun. Některé myšlenky stojí za to zapsat i v tomto jinak přespříliš dlouhém článku:

"Devadesátá léta znamenala konec postmoderny, především její teze, že diskursy jsou si rovny. Postmoderna zemřela na balkánských bojištích..." "Buď budeme mít světovou kulturu nebo svět kultur." "Moderna není dokončený projekt, požaduje už jen novou historickou podobu. Marxisté kladou do popředí perspektivu neomodernistického rámce, který by dal lidstvu velkorysou, jednotnou a přitom vnitřně členitou pluralitní perspektivu. Jen tak může levice získat ztracenou kulturní hegemonii a omezit prostor mocenské svévole na poli národních států i v mezinárodním rámci."

A nyní jedno originální vysvětlení:
"Útoky z 11. září 2001 byly zaměřeny primárně nikoli proti lidem, ale proti symbolům, tak aby byl nastartován proces rozkladů společností, v nichž symboly hrají klíčovou roli v ekonomice i v celkové soudržnosti."

(Vsuvka: Tady musím podotknout, že jsem na konferenci zaslechl i názor, že "útok 11. září nebyl vedený proti lidu, ale proti vládě USA". Soudruh německý generál, bývalý činovník NATO, Elmar Smahling z Evropského mírového fóra dokonce útok na WTC označil za vyloženou lež:
"Byl odporný útok 11. září skutečně proveden někým z vnějšku? Nebyl náhodou proveden tajnými službami? Od té doby USA velice otevřeně bojují s jediným cílem - zničit kohokoliv v opozici s tím, že je to terorista... Nevěřte této lži!" Konec vsuvky.)

Vědec Ransdorf přesto umí používat pádných sousloví jako "dobrodružná politika států NATO na Balkáně; Aliance je převodní pákou pro vlastní, ryze americké zájmy" a tak. A toho Mistra Suna si nechal nakonec:

"Levice v situaci pozičního boje musí využívat vnitřních rozporů Aliance k tomu, aby prosazovala svůj minimální program: oslabení vojenské a posílení politické složky Aliance tak, aby se přiblížila možnostem přeměny v systém kolektivní bezpečnosti. Musíme přemýšlet zcela objektivně o tom, jaké možnosti dává současné rozšiřování paktu. Což nenapsal Mistr Sun v knize O umění válečném, že největší umění vojevůdce - a dodal bych i politika - je porazit protivníka jeho vlastníma rukama? Jinak řečeno, obratným posunováním jeho vlastních kroků. K tomu bych nám všem přál odvahu i fantazii." (potlesk)

Pak se zdravicí vystoupil soudruh Ján Holý ze Slovenska, který se pochlubil, že po 13 letech se zase KSS stala parlamentní stranou. Varoval před NATO a před tím, aby se "totální globalita nestala globální totalitou."

V diskusních příspěvcích všech řečníků se pak opakovala slova o tom, že Evropa je ve vleku agresivních USA a jeho státního terorismu, je přímo jejich protektorátem, a proto je třeba zničit krtka - totiž NATO. Mnoho příspěvků se též neslo ve smyslu hesla "Mír chýším, válku palácům". Z jiných myšlenek vybírám:

USA tvrdí, že na ně útočí národně osvobozenecká hnutí, a že je musíme podpořit v obraně proti nim. Ale je třeba podpořit filipinské a palestinské organizace. Jsme proti NATO a jsme solidární s lidmi, kteří bojují proti americkému imperialismu v Palestině, Kolumbii i na Filipínách - přestože je NATO a EU označují za teroristy. (Generální tajemnice Dělnické strany Belgie soudružka Nadine Rosa Rossi)

NATO je jen zástěrka USA. NATO nechtělo zastavit válku na Balkáně, chtělo ji udržet. (Člen politbyra chorvatské Socialistické strany práce soudruh Boris Josipovič.)

Prostředky boje proti terorismu mají neúměrný potenciál. Mezinárodní terorismus je důsledek sociální situace. Nebyl poražen, jen potlačen. Zrušení NATO bude obtížné... (Soudruh Karel Hošek, expert KSČM na vojenskou problematiku.)

Komunisté se na mezinárodní úrovni setkávají poměrně málo - proto KSČM patří dík. Na Balkáně, v Iráku i v Afghánistánu se ukázala agresivní a zlá podstata NATO. Na bagdádské konferenci 9. 11. jsme vyhlásili: Ruce pryč od Iráku! NATO není snadné porazit, ale na Ukrajině se nám daří vytvářet nálady proti jeho politice. A daří se je vytvářet i v celém světě. Je třeba zlikvidovat NATO! (Soudruh Stanislav Semjonovič Fridenko (Pkhidenko?), člen ÚV KS Ukrajiny a poslanec.)

Z hlediska marxistické teorie války a míru byly nedávné války (od Kuvajtu po Afghanistán a Irák) nespravedlivé z obou stran. Jsou to dobyvačné a lupičské války. K demokracii a humanismu musíme tlačit obě strany. Zrušit NATO není reálné. Musíme dobýt NATO zevnitř! Prvním krokem musí být využití rozporů mezi USA a Evropou. V NATO se musí projevit výrazněji její evropský rozměr. Využít i rozšíření NATO o další země směrem k Rusku, ale případně i o Rusko... Ale neděláme si iluze o kapitalistickém Rusku. Jde jen o další hřiště.
Mezi antiglobalisty panují různé rozpory. Je třeba zpracovat projekt míru a uzavírat taktická spojenectví. Jako je návrh dnešního usnesení. Musíme přeměnit válku dvou teroristů v celosvětové tažení proti globálnímu kapitalismu.
(Soudruh Josef Heller, další člen mozkového trustu KSČM.)

NE NATU, NE evropské armádě, ANO socialistické Evropě! Demokratická práva patří i bojovníkům za svobodu. Vznikem NATO se nad světem rozprostřel černý stín. Teď už NATO nemá smysl. Sovětská hrozba byla zneužita jako záminka, aby se USA staly vojenským vůdcem imperialistického světa. Pod záminkami boje proti terorismu jsme zbavováni demokratických práv. (Soudruh Ilias Lengeris, KS Řecka.)

Podaří se obnovit světové mírové hnutí, jako tomu bylo za války ve Vietnamu a v 80. létech? Je třeba věnovat velkou pozornost lidem z Německa. Je tam tlak mírového hnutí, Německo se odmítá zapojit do akcí proti Iráku. V ČR probíhá teď současně několik mírových demonstrací. Je vůbec komunikace mezi nimi? Jsou tady anarchisté, trockisté, měli bychom hledat oblast společných zájmů - a to i s ČSSD. Zatím je to slabé, ale reakce proti válce v Jugoslávii byly slibné. Vyzývám ostatní, abychom našli cestu ke společné akci. Je třeba akční spolupráce. Musíme promyslet kampaň, aby se to dostalo k lidem. Jsou zde špatné zkušenosti s Kominternou, ale teď je třeba zvážit, zda není vhodné vytvořit koordinační orgán. (Soudruh Petr Rohel, KSČM.)

Souhlasím s analýzami o nebezpečnosti NATO. Americký imperialismus a jeho spojenci si vyhledávají záminky, aby mohli napadat své nepřátele. Jako jediní zatím použili zbraní hromadného ničení - proti Japoncům. Používají dvojí standardy. Někteří Palestinci musí žít jako uprchlíci a nesmějí se vrátit do Izraele. A USA nezasáhnou! Zavedly embargo vůči Kubě jako jednostranný akt.
NATO je symbol agrese. Musíme mobilizovat všechna mírová hnutí. Rozvinout kampaň a zasadit se o rozpuštění NATO. USA nepřinášejí svobodu - právě naopak!
(Soudruh Harčand Singh ze Světové federace demokratické mládeže, která zastupuje 170 organizací ze 110 zemí.

Tím skončily dopolední příspěvky. Načež se nová Kominterna ve fialových sacích, růžových košilích a s rudými kravatami přesunula do jídelny. Celý antisummit se shodl jednoznačně na tom, že NATO je třeba zrušit. Jediná volba delegátům zbývala: Jestli si dají vepřový bůček či paprikový lusk. Oběd byl připraven i pro zástupce médií.

Co jsem si dal? Nic. Šel jsem pryč, abych se nepozvracel.

Dění Mezinárodní konference KSČM zachytil a z magnetického záznamu přepsal
Šaman v Praze dne 19. listopadu 2002

Pozn.: Předem se přihlásily následující zahraniční strany a hnutí:
Belgie - Dělnická strana, Bělorusko – KS Běloruska, Strana komunistů Běloruska, Velká Británie – KS Velké Británie, Bulharsko – Bulharská KS, Dánsko – KS Dánska, KS v Dánsku, Finsko – KS Finska, Francie – FKS, Chorvatsko – Socialistická strana Chorvatska, Itálie - Strana komunistické obnovy, Strana italských komunistů, Jugoslávie – Nová KS Jugoslávie, Strana jugoslávských komunistů, Srbsko – Socialistická strana Srbska, Kypr – AKEL, Lotyšsko – Socialistická strana Lotyšska, Maďarsko – Maďarská dělnická strana, Moldávie – KS Moldávie, Německo – PDS, DKP, Polsko – Svaz polských komunistů, Portugalsko – PKS, Rumunsko – Rumunská socialistická strana, Socialistická strana pracujících Rumunska, Rusko – KSRF, Řecko – KS Řecka, Synaspismos, Slovensko – KSS, Španělsko – KS Španělska, Švédsko – KS Švédska, Turecko – KS Turecka, Ukrajina – KS Ukrajiny - celkem 33 stran a Evropské mírové hnutí.
Na zasedání nakonec dorazili i další účastníci: KS Rakouska, Irácká KS, Izraelské komunistické fórum, italská Komunistická síť, Nová KS Nizozemí, Súdánská KS a Světová federace demokratické mládeže, což povýšilo evropské zasedání na vpravdě světovou úroveň.

Pozn. 2: Zlaté prciny, zlatí anarchisté!!!


Další články tohoto autora:
Jan Kovanic

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: