Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 22.11.2002
Svátek má Cecílie
  Výběr z vydání
 >SUMMIT NATO: Praha ve čtvrtek odpoledne a večer
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA aneb HLAS LIDU TROCHU JINAK
 >SUMMIT NATO: Kritici Spojených států, spojte se?
 >SUMMIT NATO: Summit po poločase
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Rozejděte se!
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak se fénuje automobil
 >PSÍ PŘÍHODY: Tentokrát prokopnul buben Bart
 >OHLAS: Chvála policie
 >NÁZOR: Rozšíření je krok dobrým směrem
 >ŽERT ZE ŽIVOTA: Na Roentgenu.
 >FEJETON: Létající kadibudka aneb fejeton plný nekoretních slov.
 >POSTŘEH: O věcech nejlidštějších
 >VTIP MEJLEM: fenomenálním ženám
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Budování Spojených států amerických (mapa)
 >ZDRAVÍ: Vitamin B chrání před rakovinou tlustého střeva a konečníku

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
22.11. NÁZOR: Rozšíření je krok dobrým směrem
Roman Joch

Rozšíření NATO o sedm nových zemí je krok dobrým směrem. Zvýší totiž bezpečnost nových členů, nesníží bezpečnost členů starých a celkově povede k rozšíření stability v Evropě. Rozšíření NATO č. 2 nepovede ke ztrátě efektivity NATO, stejně jako k němu nevedlo ani rozšíření č. 1 (o Polsko, Česko a Maďarsko). Naopak, povede k rozšíření logistického zázemí pro případné operace NATO. Přesto se NATO stává organizací druhořadou. Důvodem přitom nejsou noví členové, nýbrž dva faktory vnitřní. Prvním je mocenský nepoměr mezi Amerikou a Evropou: Amerika je mocná, Evropa pak ve srovnání s ní slabá. Druhým faktorem je rozdíl v názorech Ameriky a Evropy na žádoucí zahraniční a obrannou politiku. Amerika i Evropa vidí svět a hrozby v něm přítomné odlišně, proto na otázku, jak zajistit ve světě mír a bezpečnost, dávají odlišné odpovědi. Americká odpověď říká, že mír a bezpečnost lze zajistit prostřednictvím síly, tj. prostřednictvím odstrašení či preventivního zničení agresorů. Evropská odpověď říká, že mír a bezpečnost lze zajistit prostřednictvím vyjednávání, mezinárodních smluv o odzbrojení a nadnárodních institucí. Ve většině případů je správnou odpovědí odpověď americká. Evropská měřítka lze použít pouze pro liberální demokracie, vyznávající stejné hodnoty a patřící k téže civilizaci - západní. Jenomže ne všichni vládcové ve světě vyznávají naše hodnoty. Mnozí svým poddaným - a ani nikomu jinému žádnou svobodu nepřejí. Mír a bezpečí před nimi nám smlouvy samy nezaručí. Zaručí nám je jen ty smlouvy, jež jsou podepřeny silou.

Stoupá význam států
Tento postoj vychází ze snadno ověřitelných faktů. Tyranský vládce smlouvu, již přijal, bez váhání poruší, pokud si myslí, že je to pro něj výhodné. Agresi neodmítá jako věc principu, nýbrž ji vnímá jako věc okolností. Dopustí se jí tehdy, když se domnívá, že se mu vyplatí. Proto agresory od agrese odstraší jen ozbrojená moc; bezpečí svobodných zemí nám garantuje jen vojenský potenciál a jeho případné použití. V důsledku mocenské disparity mezi Amerikou a Evropou a jejich odlišného názoru na to, jak nakládat s hrozbami ve světě, význam aliance typu NATO klesá. Naopak, stoupá význam jednotlivých států, především těch, jež mají podstatný obranný potenciál. V NATO jsou mocnostmi USA, Británie a Francie. Rozšíření už nemůže NATO nijak ublížit; je však s to novým členům pomoci.

Vyšlo v Lidových novinách, str. 13, Horizont, 20. 11. 2002

Roman Joch
Autor je pracovníkem Občanského institutu (www.obcinst.cz) a místopředsedou Konzervativní strany (www.skos.cz)


Další články tohoto autora:
Roman Joch

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: