Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 23.11.2002
Svátek má Klement
  Výběr z vydání
 >MROŽOVINY: Postsummitové drobty
 > ŠAMANOVO DOUPĚ: Bitva se nekonala, jen manévry
 >POP: Přichází pan Jones
 >ZDRAVÍ: Proč vzniká benigní hyperplazie prostaty
 >POVÍDKA: Autorčiny strasti
 >SUMMIT NATO: Praha ve čtvrtek odpoledne a večer
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA aneb HLAS LIDU TROCHU JINAK
 >SUMMIT NATO: Kritici Spojených států, spojte se?
 >SUMMIT NATO: Summit po poločase
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Rozejděte se!
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak se fénuje automobil
 >PSÍ PŘÍHODY: Tentokrát prokopnul buben Bart
 >OHLAS: Chvála policie
 >NÁZOR: Rozšíření je krok dobrým směrem
 >ŽERT ZE ŽIVOTA: Na Roentgenu.

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Mrožoviny  
 
23.11. MROŽOVINY: Postsummitové drobty
František Novotný

Kvalitu mediálního zázemí té které země nemůže nic lépe otestovat než akce, jakou právě byl pražský summit NATO. V jednom z letošních čísel Reflexu bylo v článku o českém tisku konstatováno, že vzhledem k malému trhu jsou vlastně všechny české noviny bulvárem, neboť solidní zpravodajský list s příslušnými analýzami a komentáři by se na omezeném českém trhu neuživil. Pochopitelně je více čtenářů, které zajímají problémy, jež způsobil summit v pražské dopravě, která hospoda bude zavřená, jaké suspenzory nosí policisté a kolik stojí výzbroj "těžkooděnce", než těch, které zajímá světová strategie boje proti terorismu, geopolitické sjednocení Evropy, smysl NATO a jeho transformace.
Sledoval jsem také televizní besedu s bývalým velvyslancem v Rusku, s panem Dobrovským. Negativní charakter otázek, jež moderátor kladl (NEbude rozšíření znamenat omezení akceschopnosti NATO, NEbudou noví členové znamenat oslabení, NEbude se zlobit Moskva atd.) nakonec vyprovokoval pana Dobrovského, aby se moderátora přímo zeptal, proč takto své otázky formuluje. Odpovědí mu byl překvapený až zaražený úsměv, neboť negativní přístup českých médií ke skutečně mediálně významným událostem je tak přirozený, že redaktoři a moderátoři si už jiný nedovedou ani představit.

Celé čtvrteční odpoledne mi pak připadalo naprosto "uhozené" TV zpravodajství o protestních akcích. Nechápu, proč je třeba tu padesáti, tu stovce, maximálně ale třem stovkám infantilních (v případě komunistů dementních) osob věnovat vysílání s přímými vstupy. Jak to vypadá (toto píši 21. 11. k večeru), obranná opatření policie se ukázala natolik účinná, že tvrdé jádro odpůrců a kraválistů se vůbec do Prahy nedostalo, a zbytek, když pochopil, že stejně nemá šanci, zkrotl. Záhadou ale zůstává, proč svoje "šou" neodtroubila ČT, když se hlavní postavy nedostavily.
Je mi jasné, že už těmito řádky jsem si vysloužil odsudek všech těch, kteří v rámci "politické korektnosti" jsou schopni se zastávat jakkoli malé skupiny extremistů v rámci abstraktně pojímané tolerance. Sledoval jsem též TV pořad "Na hraně" v předvečer summitu, který byl, jak jinak, věnovaný NATO. Zde se jistý stoupenec anarchismu velice přesvědčivě dovolával lidských práv, aniž mu někdo dokázal říci, že ani lidská práva nejsou "zadarmo", že každý jedinec do nich musí investovat. Lidská práva totiž nespadla z nebe, ale jsou právě plodem té západní demokracie, právě těch institucí, právě té Aliance, jež tomu anarchistickému debatéru tak ležela v žaludku. Soudím, že jestliže někdo chce využívat právo lidských práv, musí za toto právo "zaplatit" právě tím, že bude ctít instituce, jež toto právo zrodily.

To mi připomíná mou marnou snahu najít skutečně něco podstatného na extremistickém odporu k NATO. Všimněme si, prosím, že jak anarchisté, tak komunisté vždy bojují proti něčemu, ale málokdy za co. Anarchisté hovoří o samosprávné společnosti, ale jak by tato společnost bránila jedince před zločinci nebo proti vnější agresi, se od nich nedovíte. A pokud si člověk uvědomí, že jistým předobrazem jejich představ o společnosti jsou komuny, které okamžitě degenerují - v náboženské verzi se stávají nejhoršími vymývárnami mozků, v sociální pak kořistí fašizujího vůdce, kde o lidských právech nemůže být ani řeči - je na místě označit anarchisty za nevyzrálé osobnosti, neschopné řešit svoji lidskou úlohu. Jestliže si anarchisté stěžují, že jejich důvody, proč protestují, společnost nezajímají, a proto okupují ulice, je třeba jim konečně říci, že to je kvůli infantilitě těchto názorů, se žvatlajícím batoletem se dospělý člověk nedomluví, ani kdyby chtěl.
Mluvčí anarchistů zase v TV pořadu Fakta hájil násilí svých soukmenovců poukazem na to, že nikdy při pouličních kraválech nedošlo k ničení soukromého majetku, ale jenom majetku nadnárodních korporací. Jestliže si tedy anarchisté myslí, že je právo na majetek dělitelné, měl by jim někdo vysvětlit, že podle téže logiky jsou dělitelná i ona lidská práva, na něž se tak rádi odvolávají, a že policie, když je při demonstraci zmaže pendreky, také nechává drtivou část populace na pokoji. (Pro ty, kteří by mne chtěli podezírat z podpory metod policejního násilí, uvádím, že se jedná o důkaz sporem.)

Hovořit o komunistech je už nudné, avšak nezbytné. Je tedy dobře, když tisk jejich demonstraci proti NATO neodsunul stranou. Neboť to jsou dnes už řídké chvíle, kdy bolševik nadzvedne demokratickou škrabošku a ukáže pravou tvář. Pochopitelně, že nic nemohou nenávidět více než NATO, než organizaci, která jim 5O let šlapala na krk a nakonec jejich mocenskou centrálu vymetla na smetiště dějin. Také dobře vědí, že NATO je tou nejmocnější závorou, která uzamyká dveře k jejich revanši.

A tím se dostávám k něčemu konečně pozitivnímu (asi jsem také načichl negativismem české mediální scény). Sledoval jsem zasedání NATO, kde noví členové děkovali za přijetí. A tu jsem si uvědomil, jak sám jsem ovlivněn tím negativním přístupem médií, neboť teprve při pohledu na dojaté obličeje mi došlo, co epochálního se v tom okamžiku stalo. Znám natolik historii Litvy, Lotyšska a Estonska, abych věděl, jak nejen Sověti, ale už Rusové od cara Petra I. se k nim otřesně chovali! I přes všechny křivdy jsme se my měli proti Baltům jako prasata v žitě. Tam se likvidovaly vesnice po desítkách, lidé deportovali po statisících a inteligence rovnou dostávala sedm gramů olova - do týla. A TOMU VŠEMU JE DNEŠNÍHO DNE JEDNOU PROVŽDY KONEC! Pobaltské republiky mají od 21. 11. 2002 jistotu, že jejich suverenitu nikdo neohrozí. Nestojí toto za povšimnutí, není proti tomu zatarasená Praha, žvásty komunistů a anarchistů naprostou nicotností, pištěním podrážděných komárů?! A o to větší vztek mě bere, když si uvědomím, že místo toho, aby ČT připravila fakty nadupaný pořad o nových členech Aliance, o tom, jaký doslova osudový význam pro ně členství v NATO má, musím se dívat na slabomyslné vstupy z prázdných ulic, kde TV reportéři nevědí, co mají říkat. Čímž jsem se vrátil na začátek tohoto slepence postřehů a to je příznak toho, že je třeba skončit.

Psáno v Praze 21. 11. 02


Další články tohoto autora:
František Novotný

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: