Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 4.12.2002
Svátek má Barbora
  Výběr z vydání
 >PRÁVO: Mohli jsme být dál!
 >POLITIKA: Realita vyjednávání s EU před vstupem
 >POLITIKA: Potřebuje Senát změnu?
 >EKONOMIKA: Sníží ECB sazby?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Okrasné kroky na našem vršku
 >PSÍ PŘÍHODY: Neviditelný protivník
 >MROŽOVINY: Jak má štěkat správný hlídací pes demokracie
 >LIDŠTINA: Výhružné e-psaní štěstí
 >ZAMYŠLENÍ: Presidentští kandidáti
 >FEJETON: O broušení jazyka českého
 >ŽIVOT?: Už vím, jak být šťasten
 >PRAHA: Postaru nebo ponovu? Toť otázka ...
 >PENÍZE: Když něco děláte, musíte vědět proč
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Rusko - evropská část 1815-1914 (mapa)
 >VÝSTAVA / AUKCE: Snění tiší bolest

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo  
 
4.12. PRÁVO: Mohli jsme být dál!
Petr Kolman

Od 1.ledna 2003 udělá česká demokracie další krok směrem k modernímu demokratickému právnímu státu. Od ledna začne být účinný nový soudní řád správní! Budeme tedy mít zbrusu nové a snad i lepší správní soudnictví.V Brně začne pracovat naprosto nový Nejvyšší správní soud (NSS), který bude hlavou této správně-soudní soustavy. Připomeňme si, že bývalý NSS zanikl v roce 1952, a nikoliv s koncem první republiky, jak se mylně domnívají někteří naši politici. A dále pak, v těchto věcech budou působit specializované senáty a specializovaní samosoudci krajských soudů.

Smysl správního soudnictví je jasný : Maximalizace ochrany jak fyzických tak i právnických osob proti nezákonnému počínání naší veřejné správy. Pro občana řešícího kupříkladu složitý a namáhavý spor se stavebním úřadem nebo pro drobného podnikatele bránícího se proti šikanóznímu jednání ze strany jeho živnostenského úřadu jistě velice dobrá zpráva. Mohli bychom vytvořit i cimrmanovský rým : Slyšte dobrou zprávu, bude mít lepší správu!

Nicméně nebyli bychom v české kotlině, kdyby tato věc neměla výraznou pihu na kráse. Mimo to, že příprava celé věci trvala neúměrně dlouho, nezapomínejme, že s existencí NSS počítá Ústava ČR již od roku 1993 (!), tak se sem vloudila i jedna zásadní chyba. Nedopatření, snižující kvalitu našeho právního řádu, o kterém se v mediích žel mlčí.

NSS nebude moci vést řízení o zrušení právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení. Pro praktický, právem (pře)regulovaný život občana, je z tohoto hlediska nejdůležitější následující skutečnost: NSS nebude moci vůbec přezkoumávat podzákonné právní předpisy – tj. např. vyhlášky ministerstev, nařízení krajů nebo nařízení vlády – pro rozpor se zákonem nebo jiným právním předpisem, kterým byl vázán ten, kdo napadený právní předpis vydal. Samozřejmě, že touto problematikou se bude moci i nadále zabývat Ústavní soud ČR, nicméně problematika přezkumu podzákonných právních předpisů je svou povahou neoddiskutovatelně mnohem bližší soudnictví správnímu než ústavnímu. Kdyby tak mohl činit i NSS, bylo by to efektivnější . V Německu, Francii nebo sousedním Polsku tuto možnost správní soudnictví má, české nikoliv!

Nejsme, zde v odborném teoretickoprávním periodiku abychom tu měli prostor vypočítávat a detailněji popisovat všechny nevýhody a potenciální “umenšení” kvality právního státu s tím spojených. I laickou - alespoň trochu na správě věcích veřejných angažovanou – “internetovskou psí čtenářskou obec” by ovšem mělo zajímat , že tímto krokem nedošlo k řádnému naplnění úmyslu čl. 87 odst. 3 Ústavy ČR. Naše norma norem možnost rozhodování NSS ve věcech rušení právních předpisů ve zmíněném článku jasně presumovala!

Český zákonodárce novému českému správnímu soudnictví naprosto zbytečně ubral na komplexnosti. Což mu do “batolecích” let, kterému předcházelo takřka desetileté “legislativní těhotenství” nebude zrovna příliš ku prospěchu!
Další články tohoto autora:
Petr Kolman

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: