Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 13.12.2002
Svátek má Lucie
  Výběr z vydání
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA aneb HLAS LIDU TROCHU JINAK
 >POLITIKA: Doma přezírané, v cizině degradující
 >UNIE: Vyjednali čeští vyjednavači málo?
 >POLITIKA: ODS před maturitou
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Strýc Podger jde do kina
 >PSÍ PŘÍHODY: Kocouři nejsou, Barte
 >MÉDIA: Potíže s píárkem
 >ÚVAHA: O prognosticích a EU
 >NÁZOR: Podivnosti kauzy paní Chadimové.
 >KURIOZITA: 11. září předpovězeno na US dolarech
 >SATIRIKON: Přehršel výroků a úsloví
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Indie v roce 1857 (mapa)
 >PENÍZE: Co se skrývá pod buřinkou
 >Politici mají novináře v kapse
 >ZDRAVÍ: Černý kašel

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  >>  Německo  
 
13.12. ÚVAHA: O prognosticích a EU
Miloslav Zima

Jak o prognosticích, tak o EU je hojně diskutováno a teoretisováno, a protože většinu těchto, často z jednoduché partajní posice vedených úvah nechápu, nabízím zájemci pohled z EU založený na čisté empirii.
Nejdříve některé ze z mého hlediska signifikantních zkušeností.

Vzpomínám na příhody z československého velvyslanectví v Bonnu, kam nás po Sametu příležitostně zvali na oslavné večírky státonosného charakteru. Tak mi tam byl jednou představen člověk, který s hrdostí prohlašoval, že pomáhal privatisovat Škodu MB. Jelikož jsem věděl, jaké obavy z československé konkurence vypukly mezi německým managementem po pádu železné opony, měl jsem na vícero polích dost reálnou představu o technologických poměrech v Německu a věděl jsem, jak se zdejší manageři pokoušeli na čs ohrožení reagovat, zeptal jsem se našeho experta z Dlouhého teamu: "Jaká ekonomická nutnost vedla k prodeji Škody MB na VW?" Překvapivá odpověď mě uvedla do situace, se kterou jsem se doposud setkával zřídka, delší chvíli mě nic nenapadlo. Odpověděl totiž za souhlasného pokyvování hlav ostatních přítomných: "Češi by to nedokázali" To byla česká privatisační linie. (Byl jsem tak překvapen, že jsem ani nedokázal nadhodit: proč nepožádáte zrovna o obnovení protektorátu.) To řekl český expert o továrně, která byla podle německých pramenů "klein aber fein" a ve které byly např. zčásti instalovány modernější svářecí automaty, než tehdy u VW. Ale VW nebyla žádná vyjímka. Zdejší TV natočila např. příběh jedné malé slévárny v Jižních Čechách. Německá TV, ve které je stále ještě vícero lidí, kteří kvůli roku 68 zaujímají idealizující a Čechoslovákům stranící postoj, ukázala následující příběh. Odchytli si německého majitele, který slévárnu koupil a zeptali se ho proč. Přiznal, že používaná česká technologie nebyla zastaralá a že ty odlitky prodává, jako by je vyráběl v jeho podniku v Německu se ziskem v Německu nedosažitelným. Reportér se zeptal: A co z toho mají Češi, když pracují jako Němci a produkují od německé nerozpoznatelnou kvalitu. Podnikatel se smál. Potom byl dotázán, kolik za tu slévárnu zaplatil. Nemohl si vzpomenout. Ale to není jako když si nemůže nějaký politik nebo podnikatel vzpomenout v ČT. Bylo mu pomoženo, musel zavolat do firmy a přiznal, že zaplatil asi desetinu skutečné ceny. Také k tomu říkal něco o know how a něco jako že by to Češi nedokázali.

Na čs vyslanectví neměl nikdo pro takovéto problémy ucho. Soudruh, který mi tam čepoval pivo se mi svěřil, že je v tom kšeftu už přes 20 let a že nemá žádné obavy. Na pořadu dne tam byly jiné otázky: jako jestli bych nemohl sehnat jejich známým na Západě práci. Patrně k upevnění důvěry mi jeden vyprávěl historku, kterou do dnes nemohu přes všechna ujišťování zcela uvěřit, i když mi byla později potvrzena z jiné strany, totiž, že během vyjednávání čs-německé smlouvy jeden soudruh vyzrazoval komunistům čs taktiku a když to na něj prasklo, tak bylo upuštěno od sankcí, aby se mu tím nezkazil důchod. (Jsem na tyto sametové perličky dodnes alergický, protože znám pár lidí, kteří zásluhou komunistů ani z jejich slabého důchodu moc neměli.)
Ale s prognosticky laděnými Čechy to bylo všude stejné. Když jsem se jim snažil říci něco o "Festung Deutschland" a vysvětlit, že nemají ničit hodnoty, že nemají prodávat co se dá, ale že mají kooperovat na konkrétních projektech, že se mají zajímat o japonskou cestu a dát příležitost vlastním lidem. A to byl kámen úrazu. O to šlo. Stejní lidé, kteří jeli socialistickou ekonomiku proti zdi pochopitelně věděli, že nedokáží hospodařit ani bez socialismu. Ale připravili si řešení: Strategické partnery. Mohli dělat kasu při prodeji a což bylo pro ně důležitější, zbavili se zodpovědnosti a zůstali de facto u koryt. Moje krajany v relevantních postaveních takovéto argumenty rozčilovaly. Strkali do mě se slovy "Jděte si odkud jste přišel, my si tady uděláme naši demograciji". Šel jsem, považuji ale teď za legitimní otázku: "Proč se právě tito lidé cpou za mnou?" Sešikováni za VUMLáky pochodují na EU i tentokrát bez jakékoli vlastní konstruktivní myšlenky, pouze s drzými požadavky formulovanými ve stylu třídního boje. Jejich zkrachovalou privatisací a následnou Zemanštinou (předražené zakázky bez výběrového řízení) dokázali vytvořit nehorázné a zcela zbytečné dluhy, které chtějí teď nechat zaplatit EU, tedy de facto mě, z mých daní. A přitom mi tito lidé, kteří dodnes nejsou schopni postavit kus železnice bez finanční účasti EU, upírali volební právo, protože v ČR daně neplatím. Když mi toto právo konečně přiznali, tak na něm postavili takový tunel, že za každý hlas ze zahraničí vytáhli ze státu 30000.- Kč. Nechápu do dnes, jak to dokázali.
Ale ještě jednou ke Škodě MB. Zůstával mi rozum stát, když jsem později slyšel klábosit Zemana, že bude jezdit českým autem a vyznamenával místodržícího VW ve Škodě jako nejlepšího českého managera. Zase mě k tomu napadá reportáž německé TV u příležitosti přemístění části dodavatelské produkce Škodovky do Polska. Německý VW manager řekl: Češi si myslí, že zadávají práci Polákům, ale tohle je všechno naše, my tady rozhodujeme, a za smíchu ukázal rukou přes tovární haly. Jde patrně daleko za horizont našich velkých verbálních prognostických vlastenců pochopit takovéto souvislosti a jejich možné následky. (Ale o tom možná někdy jindy.) Nechápu, jak je možné, že lidé, kteří oslnili pouze diletantstvím a v civilizovaném světě neakceptovatelnými aférami drze požadují presidentský úřad.

I s EU to vidím principielně jako s privatisací a sametem. Vše nasvědčuje tomu, že i zde bude obyčejný občan podveden. Od EU nevytáhnou jenom prachy s jejichž managováním nemají při českém právním řádu problémy, a zaopatří sebe, příbuzné a známé dobrými místy, ale na EU strčí i odůvodnění a zodpovědnost za tunely a nesmyslné akce a předpisy. Za krajně neférové považuji výroky různých politiků, kteří vyvolávají ten dojem, že po vstupu dojde k ráznému zlepšení právní situace občanů. Tito lidé vědí, že zlepšení právní situace stojí v cestě pouze oni sami a že jakékoli zlepšení za pomoci EU je pro malého člověka spojeno se značným osobním úsilím a že při tom vstup do EU není rozhodující.
Když se na to handrkování dívám, ptám se, co a jak vlastně ti naši vyjednavači vyjednávali. Proč neinformují občany o všech aspektech. Např.: V Polsku je jasné, že v zemědělství ztratí práci asi 2.7 milionu lidí. Jak je to v ČR? Viděl jsem nedávno v ČT člověka, který měl kravku, říkal jí jménem a povídalo se o EU. Nikdo mu ale neřekl, že proti počítači řízeným karuselům s automatickým dojením nemá šanci, že by si měl nechat vypočítat, jestli mu stačí důchod na to, aby si tu krávu držel jako hobby. Stejné to bylo v dalším příspěvku ČT. Ukázali halu, dílnu na opravy hospodářských strojů. Šéf družstva vyzdvihoval schopnosti svých lidí. Nejenom proto, že se jejich podnik jistě nenalézá na žádné strategické mapě potenciálního protivníka, protože to tam vypadá už teď jako po atomovém výbuchu, nemají tito lidé žádnou šanci. I kdyby měli moderní stroje a vysokou produktivitu nebyli by při současném EU systému v družstvu udržitelní.
Jeden příklad z bývalé DDR: Na třech místech, od sebe nezávisle vznikla následující situace. Samostatný ekologický rolník měl zájem na koupi nebo pronájmu obecní uvolněné půdy současně s družstvem. Ve všech případech dostalo půdu družstvo, i když jasně prohlásilo, že ji nebude obdělávat, ale dostávat za ni subvenci. Poměr je momentálně za 100 EUR vynaložených na nájem dostanou 340 EUR subvence za neobdělávání. Samostatní ekologové chtěli vesměs obdělávat. Když se do toho vložilo spolkové ministerstvo, pohrozila družstva, že buďto dostanou subvence, nebo propustí lidi. Argument, EU přinese rozvoj průmyslu je úplný nesmysl. Stačí se podívat na následující výrok: A. Sorg, pracovní direktor pro hospodářskou politiku a vnější vztahy u Siemense: "Německý průmysl východní rozšíření již v předstihu uskutečnil". Je pravda, že nemají v činnosti již dnes žádné zábrany. Naopak po rozšíření je pouze otázkou času, kdy půjdou z důvodu hospodárnosti dál, kdy budou v ČR demontovat a stěhovat, tak jako do dnes demontují v Německu. Jsou známy příklady, kdy jsou již dnes původně z Německa převedené jednotky demontovány v Maďarsku a transportovány do Asie.

Jak jsem už řekl, postrádám u našich vyjednavačů skutečné vyjednávání, hájení skutečných zájmů občanů a nechápu, že naši vyjednavači nehledali v zájmu občanů u EU odpovědi na např. následující otázky: Jaká by byla alternativa asociační smlouvy, jelikož se necítíme zcela připraveni? (Příklady ukazují, že je možno férově s EU až do přístupu asociovat) Proč napasovat zemědělství na systém, který musí být tak jako tak reformován? Je skutečně možno očekávat, že po rozšíření bude EU v stavu řešit problémy, na které už dnes nestačí?

Ale nechme toho, protože zásluhou našich prognostiků se jedná o víceméně akademické otázky. Propasené šance a ztracený vliv na ekonomické dění v ČR už neumožňují žádné skutečné alternativy. Poběží to česky polistopadově. Pár lidem se to pořádně vyplatí a ostatní budou pyšni, že máme naše lidi v Bruselu.


Další články tohoto autora:
Miloslav Zima

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: