Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 17.12.2002
Svátek má Daniel
  Výběr z vydání
 >HISTORIE: Smrt číhá v nočním klubu.
 >TÉMA: Jak dále ve financování vysokého školství?
 >TÉMA: České dráhy akciová společnost od 1.1.2003
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Jsme v Evropě
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Vánoce grog za grogem
 >PSÍ PŘÍHODY: Soupeř důstojný a nedůstojný
 >ARCHITEKTURA: Soutěž pro vás a jedna pozvánka
 >ZAMYŠLENÍ: Stokrát přečíst a opsat
 >EKONOMIKA: Koncem roku převažuje pesimismus
 >Spuštění ADSL naplánováno na 1.2.2003!
 >HUDBA A ZVUK: Předvánoční koncerty, recenze nových CD
 >POLITIKA: Nová stará ODS a také EU.
 >POSTŘEH: O práci
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Austrálie po roce 1820 (mapa)
 >POUČENÍ: Sexuální příručka z roku 1894

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Kronika dne  
 
17.12. Cirkus v kanále La Manche
(nov)

Sobotní srážka lodí, k níž došlo v severním ústí průlivu La Manche a jež byla završena včerejším najetím další nákladní lodě do vraku jedné z nich, se svou nepochopitelnou nesmyslností zcela vyrovná některým číslům domácího politického cirkusu, takže má právo, aby zpestřila tuto rubriku.
Je to už pěkných pár desítek let, co byl v kanálu La Manche zaveden systém rozdělené plavby. To znamená, že je tam vybojkováno něco jako mořská dálnice s jednosměrnými pruhy plavby, které jsou pro větší plavidla povinné. Také jsou stanovena místa, kde se smí na tuto mořskou dálnici "najet" a kde se smí "sjet". Křížení drah je důsledně řešeno obdobou "kruhových objezdů", aby se vyloučila možnost čelní srážky.

Oproti automobilové je námořní doprava v kanálu La Manche mnohonásobně lépe zabezpečena - jak vlastními lodními radary, tak pobřežním radarovým dispečinkem, který si každé plavidlo vede a v případě vybočení nebo vjetí do protisměru okamžitě urguje. A tohle všechno - systém rozdělené plavby, pobřežní dispečink a radary lodí - muselo selhat, muselo být porušeno i základní pravidlo bezpečnosti na moři nařizující adekvátní snížení rychlosti za omezené viditelnosti. Jinak by kontejnerová loď "Kariba" nemohla frachťák "Tricolor" typu ro-ro (roll on, roll out) taranovat a "složit" na mělčinu jako jelena do trávy na pasece.

Tento námořní Kocourkov, jenž se naštěstí obešel beze ztrát na životech, pak vyvrcholil včera, kdy do vraku "Tricoloru" najela další obchodní loď "Nicola". Kdyby její kapitán chtěl, tak se mu to nepovede - trefit se ausgerechnet do vraku, u něhož hlídkovala válečná loď a hemžily se záchranné remorkéry. Navíc každé komerční plavidlo musí být stále na příjmu radiokanálu CH16 (analogového) nebo CH70 (digitálního u radiotelefonů typu DSC), kde se vysílají varovná hlášení. Dále musí velitel zajistit monitorování informačního námořního systému NAVTEX, což je něco jako teletext, kde je vrakům a jejich pozicím vyhrazena zvláštní stránka. Navigátor "Nicoly" musel znát přesnou pozici vraku a musel být schopen vyhodnotit, zda jejich kurz vrak míjí nebo ne. Pokud ovšem, spoléhaje na autopilota, nenasával a nedíval se na videu na porno.
Doufám, že časem nějaký odborný časopis přinese rozbor této kuriózní trojhavárie a že se k ní budu moci v "Mrožovinách" vrátit.

Mrož


Další články tohoto autora:
(nov)

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: