Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 19.12.2002
Svátek má Ester
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Zářivky to nezachrání
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Vypněte vládu!
 >SILVESTROVSKÁ ÚVAHA: Jsem nejmocnější v ODS!
 >POLITIKA: Krajina po bitvě aneb Mirku, nabízíme Vám pravici
 >RODINA A PŘÁTELÉ: VGG 2 ve znamení mravopočestnosti
 >PSÍ PŘÍHODY: Kam ten čokl zase čumí?
 >SVĚT: 3031 vlajek v Utahu
 >SVĚT: Přátelství Aljašky s Čukotkou vzkvétá
 >TELEKOMUNIKACE: Prohlášení alternativních operátorů
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Evropští cestovatelé v Africe
 >POSTŘEH: Kde se rodí fotbalisté
 >CHTIP: Jak dát kočce prášek
 >POHÁDKA: Jak šel velbloud k holiči
 >POLITIKA: Brandýské fórum připravuje puč ve Straně Zelených
 >DOKUMENT: Tmavozelená výzva

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Kronika dne  
 
19.12. Jak pochodil Švanda Dudák ve světě
(eff)

Z dosavadního průběhu debaty o výsledcích kodaňského summitu si občan udělá tento obrázek: tlupa českých Švandů Dudáků se vypravila do světa a nechala se tam odrbat, takže nám zbývají oči pro pláč. Výsledek? Co jiného než skepse, zklamání, rostoucí nedůvěra, averze a v krajním případě nepřátelský postoj vůči vstupu do Evropské unie.

Možná, že by všechno bylo jinak, kdyby se energický Pavel Telička mohl rozdvojit, naklonovat, prostě - udělat to tak, že by jeho polovina kušnila v Bruselu a druhá polovina přesvědčovala české obyvatelstvo, že ta první polovina kušní v jeho prospěch. třeba ani to nepomohlo, jelikož jsme zřejmě tak psychicky uspořádáni, že dovedeme vnímat jen stinnou stránku věci.

Příliš vzdálený cíl

Před třinácti lety, když se bývalý režim odporoučel, idea "návratu do Evropy" se objevila hned v první vlně nadšení. Dva roky a jsme tam, říkali optimisté, realisté jeden roček přidávali, pesimisté hovořili o letech sedmi. Nakonec to potrvá dvakrát déle, než pesimisté odhadovali. Nedovedli jsme si tehdy představit, do jaké míry elitního klubu se chceme dostat, jaký je výkon ekonomiky EU - i jaké jsou kvality veřejné správy na všech úrovních, od vládních orgánů po místní samosprávu. Civilizační schod, to byl ten hlavní problém. Schod se zmenšil, ale nezmizel. Ještě dlouho o něj budeme klopýtat, obávám se, že bude patrný ještě za sto let.

Současná debata o výsledcích summitu je legitimní. Občan má právo vědět, proč jsme "dostali nejmíň". Bohatší Slovinsko dostane 120 euro na hlavu, my jen 78. Je ovšem třeba dodat, že Slovinec bude muset vyplatit 53 euro ze svých deseti na budování "vnější hranice" Evropské unie, takže mu zbude 67 euro, tedy o jedenáct méně, než Čechovi.

Toto není argument poskytující našim vyjednavačům alibi. Je to jednoduchý příklad, že ony uvedené sumy nejsou almužna, kterou můžeme buď propít nebo prohrát v kartách. Každé euro je určeno k něčemu, za specifikovaných podmínek. O sumách nemá smysl se bavit, když se zároveň nebudeme bavit o podmínkách.

Role pro ODS

Občanské demokratické straně je v této hře určena role "ďáblova advokáta". I této roli je třeba dobře rozumět: advocatus diaboli není kazimír. Jeho role je jiná - spočívá v hledání slabin a napravování chyb. Když tedy Jan Zahradil tuto středu v parlamentě kritizoval nedostatečnost analýz a nadsazenost představ o výsledcích, dotkl se jádra problému víc než ti kritici, kteří hovoří jen o číselných výsledcích bez souvislostí.

Nejde totiž ani tolik o to, kolik jsme dostali od Evropské unie v minulosti a kolik dostaneme v příštích létech. Pět miliard korun, s nimiž se počítá pro rok 2004, je suma směšně malá ve srovnání s monumentálním schodkem českého státního rozpočtu. Podstatná bude účelnost, s jakou budou tyto částky vynaloženy. A právě v této oblasti je zdroj těch nejzávažnějších pochybností.

Veřejnost se zpravidla dozví, jaké částky byly uvolněny, ale horší je to s veřejnou kontrolou jejich vynakládání. V živé paměti je selhání správy věcí veřejných v době popovodňové, kdy nebyla schopna dostatečně včas předložit ucelené a rozumné projekty. A právě v tomto ohledu by opozice mohla sehrát pozitivní roli.

Je to v pořádku, že kritizuje vládu za kroky učiněné v minulosti. Škoda jen, že ji nedokázala donutit k nápravě chyb už před dvěma, třemi lety. Z výsledků posledního kongresu ODS se dá soudit, že bude obnovena stínová vláda. Právě ta by měla jít především v této sféře Špidlově vládě po krku. Má k disposici parlamentní půdu, a jistě může počítat i s podporou médií. Pomůže to i reálnějšímu pohledu veřejnosti na celou problematiku vstupu do Evropské unie.

Ta dosavadní kritika, jak se veřejně projevuje, skutečně vede k nedůvěře, skutečně maluje obraz českých Švandů Dudáků odrbaných v Bruselu či v Kodani. Předmětem kritiky by ale neměly zůstat jen sumy, které Dudáci v cizině vydudali - ale hlavně to, co s těmi penězi doma udělali.

Je to obtížnější způsob kritiky - zavání "konstruktivní kritikou". Poskytuje ale dobrý tréning pro překonávání toho schodu, který nás odděluje a dlouho ještě bude oddělovat od západní Evropy.
Aston

Další články tohoto autora:
(eff)

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: