Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 2.1.2003
Svátek má Karina
  Výběr z vydání
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Rezignace presidenta republiky
 >NÁZOR: ODS mělo zatím jen jednoho kvalitního politika.
 >DOKUMENT: Novoroční projev
 >ROZJÍMÁNÍ: Mír s novým rokem
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Silvestr a Nový rok
 >PSÍ PŘÍHODY: Novoroční paštika
 >HUDBA A ZVUK: Silvestrovské číslo - fotky a ftipy
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >NÁZOR: Československo jako globální projekt - jsme schopni jej zopakovat?
 >ZDRAVÍ: Hořec žlutý
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Afrika 1913
 >FOTOMOMENTKA: Novoroční přání
 >FEJETON: Novoroční předsevzetí
 >MROŽOVINY: Deset let vesnice Česko
 >POOHLÉDNUTÍ: Zdráhání stát se porotcem

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Šamanovo doupě  
 
2.1. ŠAMANOVO DOUPĚ: Rezignace presidenta republiky

PRAVDA, orgán západočeského KV KSČ, pátek 22. března 1968:

PRAHA (čtk) - Výbor Národního shromáždění pro investiční výstavbu a stavebnictví včera projednal současnou vnitropolitickou situaci. Usnesl se jednomyslně doporučit presidentovi republiky Antonínu Novotnému okamžitou abdikaci. V případě, že soudruh Novotný abdikaci nepodá, výbor žádá o neprodlené svolání plenární schůze Národního shromáždění ve smyslu článku 50 Ústavy, na které by byla projednána ve smyslu článků 43 a 61 Ústavy otázka důvěry presidentu republiky...

RUDÉ PRÁVO, orgán ústředního výboru Komunistické strany Československa, sobota 23. března 1968:

Dopis A. Novotného Národnímu shromáždění

Vážení soudruzi poslanci,
oznamuji Vám, že jsem se rozhodl rezignovat na funkci presidenta Československé socialistické republiky. Toto své rozhodnutí jsem učinil po bedlivé úvaze, vycházeje z vnitřní situace, která u nás v současné době je, dále z toho, abych pomohl svým krokem k dalšímu rozvoji socialistické společnosti, k upevnění naší socialistické vlasti.
Prosím, abyste mi uvěřili, že po dobu své činnosti jako president republiky jsem se snažil vycházet ve své práci ze zájmů našeho pracujícího lidu, ze zájmů naší vlasti, ve shodě s našimi socialistickými cíli.
Snažil jsem se, abych i jako president republiky přispěl k upevnění mezinárodního postavení naší republiky a zabezpečení její bezpečnosti.
Do funkce presidenta republiky jsem byl navržen ústředním výborem Komunistické strany Československa a schválen Vámi, soudruzi poslanci.
Své rozhodnutí odstoupit z funkce presidenta republiky jsem již oznámil předsednictvu ústředního výboru Komunistické strany Československa.
Prosím, abyste vzali na vědomí mé poděkování za Vaši spolupráci se mnou.
Přeji naší socialistické vlasti, Československé socialistické republice, nových úspěchů na její cestě vpřed v zájmu našeho lidu, v zájmu pokroku a míru.

Se soudružským pozdravem
A. NOVOTNÝ v.r.
V Praze dne 22. března 1968

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Dr. ing. BEČVÁŘ, Ústav pro výzkum veřejného mínění - Odstoupení A. Novotného vítám jako logický důsledek celého toho zdravého demokratizačního proudu, kterým dnes žije naše společnost. Jsem přesvědčen, že působení A. Novotného ve stranické i nejvyšší státní funkci se dostalo do hlubokého rozporu s tímto obrodným úsilím.

J.S., dělník, Československé závody gumárenské a plastikářské - Debatovali jsme v těchto dnech hodně. A opravdu s povděkem se v našem kolektivu přijímá, že s. Novotný konečně odstoupil. Pochopitelně nás nyní především zajímá, co bude dál...

Vladimír Mináč, spisovatel: Zprávu o odstoupení Antonína Novotného jsem přijal s pocitem ulehčení, s pocitem, že navždy odchází jedna epocha, že i to je jedním ze znaků historického obratu naší společnosti k takové míře všespolečenské svobody, jaká jedině může odpovídat vnitřnímu smyslu existence našich národů. Nejde v tuto chvíli ani tak o osobu, osobnostní profil, jako spíš zejména to, co reprezentovala. Konečně překračujeme jednu z důležitých překážek, ztělesnění minulosti a tvrdohlavé nechuti k myšlení a k pohybu. My na Slovensku jenom doufáme, že už nikdy nebude presidentem našeho společného státu člověk tak omezený v pohledu na otázku soužití našich národů, člověk tak nesnášenlivý vůči našemu národu.

Národní umělec VLADIMÍR ŠMERAL - Chvála bohu, že po temné době krutosti a nelidskosti se řeší tak vážná vnitropolitická situace v duchu socialistické demokracie. Důstojně a lidsky. Je to příklad, že idea se přece jenom nedá zcela ubít.

A.Š., učitel Praha: Jsem rád, že to takhle dopadlo. Soudruh Novotný projevil skromnost a sám požádal o uvolnění z funkce presidenta republiky. Je to doklad umění a zachování norem slušnosti. Myslím, že jeho rozhodnutí i postup předsednictva ÚV KSČ a Národního shromáždění, které jeho demisi přijalo, bude lidem kladně kvitováno!

JANA BREJCHOVÁ, herečka. Už abdikoval? Já si myslím, že je to fajn... Teď jde o to, aby to vzal někdo, kdo je chytrý, rozumí tomu a bude to dělat daleko líp. Už dávno lidé věděli, že to dělal úplně špatně - a nejen inteligence; líbilo se mi, že první, kteří řekli v televizi, aby odstoupil, byli, myslím, horníci. Tohle schválí dnes asi všichni - i když se mi dnes líbí právě ta různost názorů...

ZD. FIERLINGER, Praha
Jsem přesvědčen, že není u nás soudného člověka, který by neuvítal abdikaci A. Novotného na funkci presidenta. Muže s manýrami absolutního vládce, který se opíral o falešný argument, že jedině on hájí zájmy dělnické třídy proti ostatním vrstvám. Jak neomaleně si A. Novotný počínal, svědčí jeden charakteristický obrázek.
Nová ústava z r. 1960 stanovila, že jeho presidentský mandát není, jak dříve tomu bylo, sedmiletý, nýbrž pouze pětiletý. Leč A. Novotný i po té, když od jeho zvolení uplynula lhůta šesti roků, trval na tom, že tento článek ústavy pro něho neplatí, že on byl přece zvolen na sedmileté období. Přitom jsme mandáty poslanců NS a členů NV považovali podle nové ústavy za čtyřleté. Jako předseda tehdejšího Národního shromáždění jsem na tento nenormální stav několikrát poukázal. Posléze jsem se obrátil zvláštním dopisem na vedení strany žádaje o nové úpravy pro uplynulé funkční období A. Novotného jako presidenta. Došlo k tomu později na základě zvláštního zákona...

PRAHA 22. března (ČTK) - Předseda Svazu čs. spisovatelů prof. dr. E. Goldstücker obdržel v pátek od Kanceláře presidenta republiky dopis, ve kterém se sděluje, že president republiky svým rozhodnutím ze dne 21. března 1968 udělil spisovateli Janu Benešovi milost s prominutím zbytku trestu odnětí svobody.

Z dobového tisku přepsal Šaman v Praze dne 31. prosince 2002


Další články tohoto autora:

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: