Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 6.1.2003
Tři králové
  Výběr z vydání
 >EKONOMIKA: Korupce z principu
 >KNIŽNÍ SKANDÁL: Švýcarské -nacistické zlato-
 >OHLAS: Sbohem, pane profesore.(NP 18.12.2002)
 >ZAMYŠLENÍ Z FLORIDY: Podoba čistě náhodná
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Problém dopravně - jazykový
 >PSÍ PŘÍHODY: Žádný fantom, ale reálný kocour
 >HISTORIE: Když povstali -Boxeři- (část 3.)
 >ZAMYŠLENÍ: Češi podle Parkinsonových zákonů
 >ZAMYŠLENÍ: Útok
 >PENÍZE: Jako Alenka, ovšem v bance
 >FILM: James Bond dnes neumírá ani náhodou!
 >Z OBRAZOVKY: Duel kandidátů na prezidenta
 >HROZBA: Báječný nový (tajný) svět
 >EKOLOGIE: Ad: "Potíže s píárkem"
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Japonsko - války (mapa)

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  >>  Čína  
 
6.1. HISTORIE: Když povstali -Boxeři- (část 3.)
Jan Beneš


díl první: http://pes.internet.cz/clanky/2002/12/27192.html
díl druhý: http://pes.internet.cz/clanky/2002/12/27303.html

Kolonialismus jako špinavý pojem ?
Hnusná koloniální politika ? Jeden výklad. Leč poněkud scestný, podobně jako ta vina Ameriky na tom, že Češi se už nestaví ve čtvrtek ráno u knihkupectví. Neboť stejně bychom zajisté mohli dnes hodnotit dejme tomu správu Volkswagenu nad naší Škodovkou, případně různá ta bezcelní území. Zájem na tom, aby věci fungovaly a neschopnost země, mnohdy tradiční, vlastními silami takovou funkci zajistit. Samozřejmě, i zde jsme opravdu plnohodnotní Evropané v tom, že Ameriku sic rádi použijeme a jsme společně v NATO, ale objednáme si pro svou "rovnocennost" tamo gripeny, nýbrž bez nich, jak nám praví huba politikova, suverenita naše ohrožena jest... Samozřejmě, že nám nějaký ten Američan může zaplatit TV Nova, leč, kde jsme, když má dojít k návratu vloženého peníze a kdepak je Amíkův spoleh na jakousi smlouvu? Oho, vysoko se holoubek podíval. Nebudeme přece strkat peníze Američanům, zdůvodňoval veřejně svůj úhybný manévr náčelník Železný. Myslím, že dost pro zásah nějaké ozbrojené moci. Už se to bohužel nedělá.
Byl kolonialismus tak zásadně špatný ? Přinesl věci zásadně špatné ? Neřekl bych. Zkušenosti ukazují, že v koloniálním útlaku se obyvatelé, dnes prakticky všech postkoloniálních států, přinejmenším najedli. Jinak při svém příchodu přinášel sice tak zvanou porobu, ale i s ní i jisté právní jistoty. Například nebýt sežrán. Podobně jako u Aztéků, příjezd Kolumba a Evropané, zajisté způsobili nebývalý zásah do svrchovanosti a nebývalé násilí na domorodé kultuře, když zatrhli lidské oběti a jejich pobožné sežrání.
Pokrok, aneb Žluté nebezpečí
Zatím co v Evropě tehdy dochází pod vlivem technického pokroku i postupnými změnami daňovými, k jisté realisaci rovnosti občanů, či odstraňování těch nejkřiklavějších sociálních rozdílů mezi "chudými a bohatými", Čína sice buduje (za anglické peníze a pod vedením Britů) svou prvou železnici mezi Pekingem a přístavem Tiensin na řece Peihu a dále na pobřeží do Taku. (1882) Ta později (Ruskem, ale americkou železniční společností) napojena na Port Arthur a tehdy ještě dosud nedobudovanou Sibiřskou magistrálu.
Jenže fiskální politika Číny se době jaksi nepřizpůsobuje. Investuje však, po zkušenostech z těch zmíněných válek, zejména do výzbroje. Však také, když Kruppovy kanony v průběhu Boxerského povstání poškodí německý dělový člun, komentuje to císař Vilém stížností Fritzi Kruppovi, že by snad neměl vydělávat na tom, aby jeho děla zabíjela císařovy vojáky, vyslané do boje proti žlutým bestiím. Císařovu vokabuláři se nedivme. Připadá nám urážlivé dnes, když už je možné urazit se čímkoli. Rómům se nesmí říkat cikáni, ale nám se smí říkat bez nebezpečí gádžové. I ti dobrosrdeční Američané si zakázali používat slovo negr pro černochy, ale nevadí jim honky pro bělochy.
Theorie o žlutém nebezpečí se ostatně právě tehdy vynořila a pokud jde o Viléma II., ten dokonce alegorický obraz, znázorňující Německo v čele boje proti tomuto nebezpečí, věnoval ruskému caru. Přes babičku Viktorii byli ostatně příbuzní. Ve skutečnosti obchod má svá pravidla a až do našich časů máme příkladů toho, že zbraně jsou použity proti občanům zemí jež je vyrobily, pohříchu habaděj. Svou bleskovou válku proti Francii mohl Guderian provést i díky československým tankům. A k těm se dostal jen proto, že o dvě léta dříve v Praze respektována vůle Francie a nebránili jsme se. Nevůlí bránit se pozbylo Československo práva na existenci, byť událostmi válečnými a mrazem studené války, ten zánik posléze odložen až do odmrazení roku 1992.
Ostatně, na důkaz, že žádné poučky nejsou neměnné připomeňme si, že ačkoli bylo postavení žen v tehdejší Číně vskutku ponižující a dívkám z lepších kruhů se tam dosud lámala po narození chodidla, vše podle pravidel stanovených před mnoha stoletími Konfuciem, zemi vládne, byť jako regentka, císařovna Cchi´-si. (Česká transkripce, anglickém Tzu Hsi, jinak též Dogwater). Vládnutí vyznačující se mnohým, co si ještě můžeme pokud jde o Čínu pamatovat také my. Mao přec kdysi vyhlásil svůj velký skok, zmíněná císařovna zas tenkrát, jednou ve čtvrtek a neméně slavnostně, 100 dnů reforem. Ani jedno, ani druhé se neukázalo funkční. Asi jako když se ÚV KSSS usnesl, že na Sibiři se bude pěstovat kukuřice. S průzračností, pilnému čtenáři možná známou z Haška. Na druhé straně je tu ovšem nesporný fakt, že například ta zmíněná železnice do Pekingu po uvedení do provozu naráz zbavila tradiční obživy veškerou dosavadní lodní dopravu po řece Peiku i všechny ty čínské formany, kteří ji zaobstarávali mimo řeku. A roku 1899 rovněž přišla, nikoli neobvyklá, neúroda a následný hlad. Ale nevyřadila transkontinetální linka Western Union (okolnosti známé čtenářům Zane Greye) z provozu slavný Pony Express?
Novinky
Technický pokrok, železnice a lodní doprava, zároveň v Evropě a pozvolna ve světě zahajují dobu dnes zvanou globalisace. Umožňují stále masivnější pohyb osob i zboží. Funguje telegraf a objevuje se telefon. Roentgen. Pokrok činí i technika vojenská. Prvý kulomet použijí Britové ve válce proti Zulům roku 1879. Sensací Světové výstavy v Paříži (1900) je Elektrický palác osvětlovaný 5 700 žárovkami.
Zájmy Číny, v duchu své protikoloniální tradice tehdy a až do Druhé války, de facto hájí jen USA. Ačkoli Monroeova doktrina se týká jen amerického kontinentu, Američané totiž ze své historické empirie žádné kolonie neradi. (Naposledy to dají nesmlouvavě vědět svým vlastním spojencům, Anglii i Francii roku 1956, u příležitosti Suezské krise, ale byly to japonské výboje v Číně, které přiměly USA do sporu s Japonskem a vedly ke Druhé světové v Pacifiku). USA zásadně nesouhlasí s jakoukoli územní anexí. (budeme bránit Izrael, ale nebudeme podporovat jeho výboje). Staví se i proti tak zvaným oblastem zájmů v Číně. Protože zájmy evropských mocností v Číně jsou opravdu obchodní. O nějaké anexe vskutku nejde, oponuje USA, ale úspěšně, jediné Rusko. To ukrajuje v soutěži s Japonskem, z Číny jedno území za druhým a v době povstání Boxerů už má (naštěstí pro obležené) v držení Port Arthur (na území najatém) a Vladivostok (na území anektovaném) a své vojenské jednotky tedy relativně blízko. Ani Thaiwanci, ani Korejci (e tutti quanti v Barmě i Vietnamu a jinde) nejsou Číňané a hovořit o oprávněnosti čínského vládnutí tamtéž je přinejmenším dubiosní.. V Korei to prakticky vypadá tak, že se tam vládnoucí dynastie (když země otevřena světu) uchyluje střídavě pod ochranu japonského, či ruského velvyslanectví. Jižní část země je už pár let stejně pod japonskou správou. Technický detail, není však anektována. (Ale to nebyla až do roku 1908 ani Bosna a Hercegovina, byla od roku 1872 jen - ve správě Rakousko-Uherska).
Ještě před obchodníky ovšem na Dálný východ pronikali křesťanští misionáři.Už v XVI. století byli až v Tibetu. Hojně se jim dostává mučednické smrti. Postupně se zde křesťanství dostává nálepky nepřátelské ideologie. Snad proto, že misionáři (snad všech denominací i judaističtí) jsou ovšem v zásadě úspěšní. Mezi "ústupky" jež po třech opiových válkách musí Peking přiznat, je i tolerance k těmto missiím. (Leč, zelený je strom života a šedivá všecka theorie, opět známe i z České republiky, chránící zahraniční investice). Konvertité jsou označeni povstalci povstávajícími (podle Uljanova) ve jménu potlačené humanity, za nepřítele. Za Rýžové Číňany. Missie, ať už jakékoli denominace, se totiž vyznačují také tím, že se o své souvěrce starají a dávají najíst. (Což zdá se pochopil nejlépe Lenin, když budování své ideální budoucnosti světa zahájil už roku 1918 heslem, platným pak až do konce Říše zla. Nedáme najíst.)

Pokračování příště


Další články tohoto autora:
Jan Beneš

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: