Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 7.1.2003
Svátek má Vilma
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Reforma veřejné správy
 >POLITIKA: Klausismus a zahradilovština
 >Z VĚDY: Hrozí lidstvu vláda klonů?
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Proč rostou daně
 >RODINA A PŘÁTELÉ: V tramvaji se lze taky zmýlit
 >PSÍ PŘÍHODY: Výprava za preclíky
 >FEJETON: O divadle a vlacích
 >ARCHITEKTURA: Nejužší dům v Praze
 >VOLBY: Všichni prezidentovi kandidáti aneb Ztracená paměť
 >EKONOMIKA: Čekání na vývoj v Iráku
 >TÉMA: Proč chtějí pronajímatelé tolik?
 >HUDBA A ZVUK: Dobrá zpráva o B. Martinů
 >VĚDA: Proč ten šrumec?
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Japonsko - hospodářství
 >VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: Cena keramiky a porcelánu Dubí

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
7.1. TÉMA: Reforma veřejné správy
Tomáš Hajdušek

Přiblížení veřejné správy lidem, úspora nákladů ? V žádném případě !

Průběh nedělní sedmičky a zejména způsob, jakým ministr financí obhajoval reformu veřejné správy a zejména se snažil bagatelizovat ekonomické dopady této reformy, mne nenechal klidným. Myslím si, že je třeba, aby už se konečně lidem jasně a srozumitelně řeklo, co to ta slavná reforma je a co v praxi znamená.

Sliby na začátku reformy
Od 1. ledna letošního roku začala "naplno" fungovat reformovaná veřejná správa. Při přípravě a schvalování její reformy jsme byli ujišťováni, že hlavním důvodem reformy je snaha zkvalitnit veřejnou správu a přiblížit ji lidem. Rovněž Evropská unie to prý po nás chce. Ti lidé, ať už to byli občané, úředníci či politici, kteří říkali, že je holý nesmysl bourat něco, co funguje, byli pomalu označováni za odpůrce pravého demokratického zřízení. I ekonomové upozorňovali na nebezpečí vzrůstu počtu úředníků a tím vzrůstu nákladů na výkon veřejné správy. Ze strany vlády byli ubezpečováni, že přeci zaniknou okresní úřady a počet úředníků tedy zákonitě bude nižší. Jaká je ale realita ?

Srovnání obou modelů
Veřejná správa byla v uplynulých letech vykonávána ve třech stupních : vláda(ministerstva) - okresní úřady - města, obce. Reformou veřejné správy byl tento model modifikován tak, že funkci prostředního článku vykonávají odděleně krajské úřady a pověřená města, které si rozdělily funkce zaniklých okresních úřadů. Ve funkci starosty obce Katovice jsem od roku 1998 a mohu zde s klidným svědomím uvést, že s modelem okresních úřadů jsem byl vždy naprosto spokojen. Dodnes jsem nepochopil, jaké závažné nedostatky tohoto modelu vedly k jeho destrukci. A vzhledem k tomu, že jsem žádné výtky nezaznamenal ani při projednávání nového uspořádání veřejné správy, nezbude než odvodit, že důvodem pro destrukci tohoto systému a jeho nahrazení novým uspořádáním jsou pouze výhody, které má nový model přinést. A ty, jak jsem již uvedl, byly prezentovány především dvě - přiblížení veřejné správy lidem a úspora nákladů na její výkon .

Přiblížení veřejné správy lidem
O tom, že reformovaná veřejná správa neznamená žádné přiblížení veřejné správy lidem, toho bylo již napsáno a řečeno dost. Co je platné lidem nebo organizacím z Blatné, že si mohou část věcí místo ve Strakonicích zařídit v Blatné, když stejnou nebo ještě větší část agendy okresního úřadu převzal Krajský úřad v Českých Budějovicích ? Je snad přiblížením veřejné správy lidem ten fakt, že odvolání proti stavebnímu rozhodnutí, kterým Městský úřad ve Strakonicích povolí sousedovi stavbu hlučné dílny na hranici pozemku pana Nováka z Katovic si on musí podat do Českých Budějovic ? Už vidím, jak úředníci z Českých Budějovic se rychle hrnou do Katovic, aby tento spor rozřešili. Přitom ze Strakonic do Katovic je to 5 minut jízdy. A je snad přiblížení veřejné správy lidem ten fakt, že pokud chce obec opravit kanalizaci, která vede pod silnicí III. tř., jako je tomu u nás v obci v Liboči, musíme žádat o svolení krajské zastupitelstvo, které zasedá zhruba jednou za tři měsíce ? Já říkám, že nikoliv !

Úspora nákladů
Z výše uvedeného srovnání obou modelů veřejné správy je patrné, že došlo ke vzniku nového subjektu, vykonávajícího veřejnou správu, tedy krajských úřadů. Snížit počty úředníků mělo docílit zrušení okresních úřadů. Skutečností ovšem je, že všichni úředníci okresních úřadů byli delimitováni, dokonce ze zákona. Z 19 000 jich 15 000 přešlo na pověřená města či krajské úřady, zbytek zůstal ve svých kancelářích a stali se z nich zaměstnanci úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pravda je tedy taková, že zrušení okresních úřadů neznamenalo snížení počtu úředníků, a to ani o jednoho ! Je tedy logické, že všichni úředníci, kteří jsou dnes na krajských úřadech, jsou navíc oproti stavu před reformou veřejné správy. Opět se tedy naplnil známy Muprhyho zákon, že "S každým zrušeným úřadem počet úředníků vzroste".

Chudáci pověřená města a jejich starostové
Je mi upřímně líto všech starostů pověřených měst. Těmto městům se asi dostalo největšího příkoří. Co totiž pro ně reforma veřejné správy znamená ? Ze zákona byla na pověřená města převedena část výkonu státní správy, doposud zabezpečovaného okresními úřady. A jak jsem již uvedl, ze zákona na ně byla převedena rovněž většina zaměstnanců okresních úřadů. Ale že by jim stát dal na ně i peníze ? Ale kdepak ! Na to musí najít prostředky města ze svého rozpočtu. Přitom náklady na jednoho pracovníka, nejenom mzdové, jsou odhadovány na 400 000 Kč ročně. A tak zatímco stát ušetří, pověřená města ještě více zchudnou. Ono se to státu, tedy vládě, ale nesmírně hodí. Vždyť každá koruna v době nákupu zbytečných stíhaček, výstavby dálnic za astronomické ceny a štědrého rozhazování sociálních dávek je dobrá. A že občané budou chodit ve městech po rozbitých chodnících a komunikacích, nebudou peníze na sport a volný čas apod. ? Za to vláda nemůže, kamenujte svého starostu ! Ač ateista, zvolávám "Zaplať pánbůh", že nějakého šílence nenapadlo udělat z Katovic pověřenou obec.

Utopie na závěr
Nesluší se jenom kritizovat, závěrem každé kritiky by měl být návrh na řešení. Okresní úřady, jak před časem uvedl v tisku Ing. Josef Kalbáč, bývalý přednosta, fungovaly v českých zemích před jejich zrušením 152 let, a fungovaly úspěšně. Z tohoto vycházím. Obávám se ale, že můj návrh na řešení je utopie. Já bych totiž zrušil krajské úřady, nebyla by žádná pověřená města a opět by vznikly okresní úřady. Diskuse by se mohly vést nad jejich počtem, možná by byl vhodnější zhruba o třetinu až polovinu vyšší počet než před reformou. Celé bych to spojil se zrušením senátu a snížením počtu ministerstev. Konečně by tak došlo k naplnění mého přesvědčení, že pouze štíhlý, skromný a málo peněz přerozdělující stát je nezbytnou podmínkou pro svobodného a bohatého občana.

Na závěr si neodpustím jednu radu. Až se zase někdy vylíhne v chytrých hlavách nápad na reformu veřejné správy, pak ať se spočítá, kolik peněz se na tom tratí a nechal bych tuto škodu, kterou všichni utrpíme, zaplatit ty úředníky a poslance, kteří nám ji způsobí. Možná by se pak konečně naučili počítat !

Ing. Tomáš Hajdušek, starosta obce Katovice


Další články tohoto autora:
Tomáš Hajdušek

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: