Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 10.1.2003
Svátek má Břetislav
  Výběr z vydání
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA (2)
 >PŘÍBĚH: Dlouhá ruka CIA
 >ÚVAHA: Vojenský pilot vs. šofér a prezidentský kandidát
 >ÚVAHA: Morálka a ČT
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Hypochondrovy Vánoce
 >PSÍ PŘÍHODY: Nastalo blaho, velmi dočasné
 >SPOLEČNOST: Zdravotnictví na baterky
 >TÉMA: 10 x o klonování
 >GLOSA: Krádež
 >GLOSA: Kdo nekrade, okrádá rodinu.
 >POSTŘEH: O třech králích
 >INFO: Internetová strana
 >CHTIP: Nesmutněte nad svou prací
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Japonsko - hospodářství
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Šíření poplašné zprávy

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Média  
 
10.1. ÚVAHA: Morálka a ČT
Daniel Kvasnička

Morálka je odtržena od skutečnosti. Nerad si to připouštím. František Rigo byl odsouzen před plzeňským soudem, protože zpronevěřil několik desítek miliónů bývalé Kreditní banky Plzeň. Na vysvětlenou řekl v Událostech České televize: "Je nemorální nevrátit peníze. Předpokládám, že soudy nesoudí podle morálky." Měl pravdu a neměl pravdu. Měl pravdu, protože soudy potřebují zákony, které mají mravné postoje odrážet. A ty většinou nemají, protože naše předpisy stojí na jednotlivých kauzách. Neměl pravdu, protože dobré mravy ctí zákon, i když ještě nebyl napsán. Dobré mravy píší dobré zákony a dobře hledají zákon, podle kterého by nemravné jednání bylo potrestáno. Je to jednoduché, ale to by se jednomu muselo chtít! Nutno dodat, že se pan Rigo odvolal a jeho trest nenabyl právní moci.
Česká televize má už pracovní verzi nového kodexu, která je zveřejněna na internetových stránkách tohoto média veřejné služby. To je počin, který je třeba uvítat. Je šance, že ožije Etický panel ČT, což je podle Statutu České televize skupina dobropověstných lidí, kteří by v televizi měli spolu s Radou ČT na dodržování tohoto kodexu dbát. Tedy podle internetových stránek dbají od roku 1998, nicméně jejich stanoviska není nikde možno znát. Pan Sokol je na internetových stránkách ještě docent, on už je ale profesor. Poslední zveřejněné usnesení tohoto orgánu je z 15. března roku 2000. A tak se zvědavému divákovi zdá, že tu něco nehraje. Tedy televize nám hraje o sto šest, ale bez kontroly. Radě České televize trvalo drahně dlouho, než se k revizi kodexu dostala. Proto končila podání k možná neexistující instituci na stole generálního ředitele či naprosto bez odpovědi. Pracovní verze kodexu, jednoho ze základních dokumentů České televize, je zveřejněna s možností diskuse. Diskuse se již čtrnáct dní nikdo neuchopil. Skepse vůči užitečnosti takového dokumentu je drtivá. Když se do Kodexu ČT člověk začte, nachází v textu samozřejmé slušnosti, které se patří k dobrým mravům. Konečně někdo nahlas říká, že televize musí sloužit všem a vždycky. Ovšem, že kodex bude třímat v ruce politik, který bude vyčítat investigativnímu žurnalistovi odvážné názory, mávat s ním bude redaktor zpravodajství i dramaturg dokumentu. Nakonec i občan nejobyčejnější, protože má dojem, že televize je tlampač politiků, kteří ji považují za svoji tribunu. Úsměvné bylo, jak dobře měli sněmovní politici spočítáno, kolikrát se na televizní obrazovce jednotlivé strany objevily před parlamentními volbami. Že neměl stejně tolik hlasu obyčejný volič, to je netrápilo. Oni byli v "bedně" vidět, obyčejný volič směl do "bedny" hodit svůj hlas jen na papíře. Zkrátka a dobře, pokud se najde schopný vykladač jednotlivých ustanovení, kodex mu bude sloužit v obhajobě jedněch i druhých. Etickému panelu tedy není co závidět.
Kodex Českou televizi nepříjemně zavazuje, protože se musí ptát snímaných na to, zda v televizi chtějí být. Musí je snímat tak, aby v divákovi záběry ani nevzbuzovaly dojem, že je občan snímán proti své vůli a tak ponižován a zneužíván. Jedinou výjimkou je pak situace, kdy záběr beze ptaní bude ku prospěchu, respektive varování diváků. Už jen tato část skýtá mnohá pochopení, jimž bude těžko porozumět i před vzdělaným soudcem.
Skepse jednotlivců, kteří nediskutují o navrženém dokumentu, je ale špatná. Nakročení, které je v pracovním textu, je dobré. Praxe může být také dobrá, když se o ní bude mluvit. Konečně i Česká televize může být dobrá, když se o ní nebude diskutovat jen někdy, ale pravidelně. Pokoutní věci se dělají jen tehdy, když se mlčí. Mravnostní policie má úspěch jen tehdy, když lidé kolem nechtějí nic vidět ani slyšet a už vůbec ne mluvit. Kodex ČT, vlastně etický kodex a etický panel, není marná věc. Pevně věřím, že v panelu začnou fungovat lidé, kteří budou problematiku dobrých mravů pravidelně větrat v široké diskusi. Ještě by mne zajímalo obsazení Občanského panelu ČT. O tom se také píše ve Statutu ČT, ale na internetových stránkách České televize jeho složení není možno najít. Proč? Česká televize je přece médium veřejné služby.


Další články tohoto autora:
Daniel Kvasnička

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: