Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 11.1.2003
Svátek má Bohdana
  Výběr z vydání
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Evropské strašidlo
 >HISTORIE: Na co v lekcích marxismu zapomněli
 >Ruští novináři slibují poslušnost
 >KANADA: Zvonek na pokojskou
 >GLOSA: Ženské mučednice neztratily slušnost
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA (2)
 >PŘÍBĚH: Dlouhá ruka CIA
 >ÚVAHA: Vojenský pilot vs. šofér a prezidentský kandidát
 >ÚVAHA: Morálka a ČT
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Hypochondrovy Vánoce
 >PSÍ PŘÍHODY: Nastalo blaho, velmi dočasné
 >SPOLEČNOST: Zdravotnictví na baterky
 >TÉMA: 10 x o klonování
 >GLOSA: Krádež
 >GLOSA: Kdo nekrade, okrádá rodinu.

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Historie  
 
11.1. HISTORIE: Na co v lekcích marxismu zapomněli
Josef Lovell

Mezi zakladatele a fanatické představitele pangermánského hnutí patřili Karl Marx a jeho věrný přítel a spolupracovník Fritz Engels, který "nezaměstnaného" Marxe po mnoho let finančně podporoval. Oba z duše nenáviděli vše slovanské všeobecně a vše české specielně. Zde je několik málo citací z jejich prací :

Marx, otevřeně se radující z rozbití Pražského jara 1848 Windischgratzovými granátníky, píše 5. března 1852 v "New Yorker Blatt" :

"V r.1848 zumírající český národ se naposledy pokusil získat své bývalé právo na život. Tento marný pokus dokázal, že Čechy, i když někteří z jejich obyvatel budou po nějaká ta století mluvit neněmeckou řečí, nemohou existovat jinak, než část Německa."

Již v r.1848, vášnivě odsuzujíce Slovanský sjezd v Praze, Marx a Engels píší 31. prosince v "Neue Rheinsche Zeitung" :

 

"Nyní víme, kde jsou nepřátelé revoluce : ve slovanských provinciích Rakouska a v Rusku. Žádná fráze, žádné ujišťování o demokratické budoucnosti těchto zemí nám nezabrání, abychom je nepokládali za naše nepřátele. Nesmiřitelný boj, válka až do posledního dechu proti Slovanům, zrádcům revoluce. Vyhlazení, bezohledný teror - ne v záíjmu Německa, ale v zájmu revoluce. Budoucí světová válka odstraní z povrchu zemského nejen reakční třídy a dynastie, ale též zpátečnické národy."

Fanatický pangermanizmus v nejhorším slova smyslu, je zvláště zřejmý z článků Marxe a Engelse v "New York Herald Tribune". Zde oba komunističtí přátelé 24. dubna 1852, k potlačení snahy Čechů, Poláků a Jihoslovanů v r.1848, uveřejnili tato památná slova :

 

"Nyní skončily, zřejmě navždy, snahy Slovanů v německých zemích o znovuzískání nezávislé národní existence. Roztříštěné zbytky četných národnostních skupin, jejichž národní a politické oprávnění k životu již dávno zmizelo, jsou již téměř tisíc let přinuceny se plavit za lodí jednoho silného národa, jejich podmanitele (tj. Němců). Tyto umírající národnosti se pokusily využít všeobecných zmatků v roce 1848 k vybudování dávno ztraceného politického stavu z r.800. Tisíc let historie jim ukazuje, že tento vývoj zpět není možný. Skutečnost, že celý prostor východně od Labe a Sály byl kdysi obsazen Slovany, svědčí o historické expanzi a současně o materiální a intelektuální moci německého národa, který podmanil své staré východní sousedy, vsál je a plně absorboval. Tento sklon k absorbci (poněmčení) byl vždy jedním z nejmocnějších prostředků, kterým byla Němci na východě tohoto kontinentu rozšiřována západní kultura. Jak mohou Slované očekávat, že se dějiny vrátí zpět o tisíc let, aby uspokojily několik souchotinářů (*), obývajících Němci ovládané a obklopené prostory, kteří neměli od nepaměti pro kulturní záležitosti jiný jazyk než němčinu a kterým chybí základní předpoklad národní nezávislosti : samostatnost, počet a uzavřená země ?

Detailní dokumentaci k těmto názorům Marxe a Engelse naleznete v jejich publikaci "Revoluce a kontrarevoluce v Německu v r.1848" (psáno převážně na základě článků v "New York Herald Tribune" z let 1851-52) a v práci německého historika H.Kohna "Die Geschichte des Panslawismus. Die Slawen und der Westen"(Mnichov 1956). Je s podivem, kolik milionů intelektuálů - včetně ze všech slovanských zemí - bylo a občas stále je mateno vidinami těchto falešných proroků komunismu.

 

 

(*)"Schwindsuchtige"=souchotinář, tuberák. Tento výraz byl používán cynickými lidmi též v pejorativním smyslu = někdo, kdo je odsouzen ke zkáze .

 
Další články tohoto autora:
Josef Lovell

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: