Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 15.1.2003
Svátek má Alice
  Výběr z vydání
 >TÉMA:Eurogruša a český čert.
 >GLOSA: Imunita, pro spravedlnost a důslednost.
 >POLITIKA: Volby nebo konkláve
 >NÁZOR: Volte prezidenta tak, abyste se nemuseli sami za sebe stydět
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Přistání Boeingu na letišti v L.A. aneb Vytvoř p...!
 >PSÍ PŘÍHODY: Zdržovací čmuchání
 >MROŽOVINY: Irácká válka
 >TÉMA: Kam až zajdou odboráři?
 >NÁZOR: Moje matematika při prezidentských volbách.
 >PRÁVO: Příběhy české justice (2)
 >OHLAS: Ještě k potížím s píárkem
 >EKONOMIKA: Dluhopisy budou dobrá investice
 >HISTORIE: Proč byl zavražděn Cyril Musil
 >SVĚTOVÉ DĚJINY: Evropské hospodářství: zemědělství (mapa)
 >ZDRAVÍ: Zrzaví lidé vnímají bolest intenzivněji

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
15.1. TÉMA: Kam až zajdou odboráři?
Pavel Kuthan

Popřávání sluchu vlády stále více odborářské loby nasvědčuje tomu, že dříve či později se dostaneme do podobné krize, jaká je v Německu. Kladení neúměrného významu na tzv. tripartitu a neuvážené sedmiprocentní navýšení mezd státním zaměstnancům, kteří rádi poukazují na růst mezd v podnikové sféře, ostatní ještě více podněcuje ve zvyšování mzdových nároků ve firmách. Pokud se jim to podaří, bude požadavek odborářů ve státní správě další rok opět vyšší. Spirála zvyšování mezd se neúměrně roztáčí a zvyšuje tím nejen hrozivě nezaměstnanost, ale žene podniky i stát do recese.

Kupříkladu názory pana Štěcha prý nejsou zdaleka tak razantní jako táty Falbra, který se má stát místopředsedou ČSSD. Jeho výrok v MF 6.1., že lidé mají dostat přidáno, i když jde výkon firmy dolů, je však daleko razantnější popírající všechny zákony přímé úměry bez možnosti naše podniky ozdravit. Firmy prý se musí smířit s nižším ziskem. Jen už pozapomněl zdůraznit, kdo že bude investovat peníze do vývoje, rozšíření či modernizace výroby. Budou snad na investice připlácet odboráři, aby si udrželi pracovní místa? Budou také snižovat své mzdové požadavky při uzavírání kolektivních smluv v podniku, který jim dosud dával obživu, pod úroveň platů z minulých let, kdy podnik prosperoval? Myslí si bláhově, že kupříkladu zahraniční investoři budou mzdový apetit zaměstnanců do nekonečna financovat na úkor zisku? Sbalí kufry a zmizí jako bývalá elektrotechnická firma v Brně. Investice do průmyslové zóny a peníze daňových poplatníků přijdou vniveč.

Odbory dovedou dát i doporučení členům ČSSD, koho mají podporovat na presidenta. Zřejmě usuzují, že členové strany jsou stádečkem nesvéprávných straníků nemajíce vlastní názor a je třeba je nasměrovat na správnou cestu. Odboráři se snaží ovlivňovat i daňovou politiku. Jsou pro majetkové daně, ale jen z nově nabytého majetku, protože u nás prý na rozdíl od EU je zcela běžné, že lidé s průměrnými či podprůměrnými platy mají dvě či tři nemovitosti, jak sdělil MF pan Štěch. V EU jsou tito lidé totiž považováni za bohaté. Zábavná je i argumentace, že by se ti chudáci začali nemovitostí zbavovat, stali by se předmětem zájmu překupníků a řada objektů by chátrala.Teď už je mi jasné, proč chce zavést vláda při žádosti o sociální dávky majetkové přiznání. Tři chalupy opravdu nemusí žádající mít. Takže nový majetek si budou za současného uvažovaného zdanění pořizovat jen ti, co na to mají a ty je třeba dle bosů zdanit.

Je prý třeba se zaměřit na OSVČ, kteří měli tolik odvahy, že se pustili za současných podmínek do nezávislé obživy, za investování vlastních peněz , za kladení byrokratických překážek drobnému podnikání a mnohdy nesmyslné závisti svých spoluobčanů. Prý platí na daních, sociálním pojištění a zdravotním méně. Nechci unavovat čísly. Kdo podniká, ví, že platí stejné zdravotní a sociální pojištění jako právnické osoby. Ne už tak zaměstnanci. Daně platí všichni téměř stejné podle výdělku. Odboráři však zapomínají na velké náklady, které v současné době drobné podnikání s sebou nese při obrovské konkurenci ve všech oborech a stále se zvyšujících pohonných hmotách. Nezbývá než aby OSVČ přešli do zaměstnaneckých poměrů a ubrali tak místa současným zaměstnancům.
Může se tedy lehce stát, že za odborářských rad premiérovi Špidlovi nebudou zasílat brzy poslední košili, tak jako je tomu v Německu jenom OSVČ, ale později i samotní odboroví předáci.

Kuthan Pavel st.


Další články tohoto autora:
Pavel Kuthan

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: