Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 20.1.2003
Svátek má Ilona
  Výběr z vydání
 >POŽÁR: Černá sobota v hlavním městě Austrálie
 >IRÁK: Žádám válku do padesáti dnů!
 >TÉMA: Česká představa práva.
 >OHLAS: Den posvátnosti
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Dvakrát do kina
 >PSÍ PŘÍHODY: Jako na potvoru
 >LIDŠTINY: Na posteli ke hvězdám.
 >ZE ŽIVOTA: Osudné poznamenání jménem
 >TÝDEN POD PSA: Co se semlelo, umlelo a podemlelo
 >SOFTWARE: Microsoft otvírá vládám zdrojové texty
 >MEJLEM: Klausův marš na Hrad za komunistických fanfár
 >GLOSA: Několik postřehů z televizních debat.
 >FEJETON: Pondělí
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >Telecom ohlásil svojí novou strategii – konečně bude naslouchat svým

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Internet  
 
20.1. Telecom ohlásil svojí novou strategii – konečně bude naslouchat svým

Telecom ohlásil svojí novou strategii – konečně bude naslouchat svým zákazníkům

 

 

Na posledním jednání Internetového Fóra Na začátek jednání přišel i současný generální ředitel Českého Telecomu Ondřej Felix, po celou dobu jednání byl přítomný i výkonný viceprezident pro oblast velkoprodeje Pavel Jiroušek (dřívějších jednání se neúčastnil), který v podstatě vedl jednací tým ČTc. Generální ředitel ve svém úvodním projevu ohlásil změnu strategie Českého Telecomu. V projevu Ondřeje Felixe se objevilo několik zcela nových stanovisek, které by do dnešního dne ze strany Českého Telecomu asi těžko někdo očekával. Padla zde také věta, která by se v nejbližší době mohla stát novým reklamním sloganem Českého Telecomu - pan Ondřej Felix doslova řekl „Hloupý dodavatel, který není schopen naslouchat svým zákazníkům“. Nahradila by tak starý slogan „Víc než slova“, který se vzhledem k chování ČTc ke svým zákazníkům stal terčem mnoha vtipů.

 

Úvodní proslov generálního ředitele však byl v ostrém rozporu s chováním jeho podřízených v průběhu jednání. Po odchodu generálního ředitele z jednání se zástupci ČTc  opravdu snažili přesvědčit všechny zúčastněné o své vstřícnosti a ochotě vyjednávat, ale při řešení jednotlivých sporů se vraceli ke svým dřívějším postojům a způsobu myšlení. Příkladem může být postoj k otázce paušálu - zatímco na minulém jednání delegace ČTc vyjádřila ochotu jednat o všech námi navrhovaných modelech paušálního připojení, teď už zástupci ČTc tak vstřícní nebyli a snažili se přesunout debatu na téma paušálu u technologie ADSL. Paušál u technologie ADSL je však ve světě samozřejmý, časový limit se téměř nikde nevyskytuje. Zde je třeba zdůraznit, že rozdíl mezi městem a venkovem se s příchodem ADSL technologie na náš trh ještě výrazněji prohloubí. ADSL totiž v prvních fázích zavádění na venkov zřejmě nedorazí, (překvapením by bylo,kdyby ČTc při zavádění této technologie reagoval na aktuální lokální poptávku a nedržel se přesně svého „zaváděcího“ plánu) a právě proto by zákazníci mimo vetší města odkázaní na minutově tarifikovaný dial-up byli ve výrazné nevýhodě.

 

 

 Ze strany nejvyšších představitelů ČTc zaznělo, že chtějí hledat společnou komunikaci se všemi stranami a jako nový prvek vítají možnost naslouchat zástupcům uživatelů Internetu (ZUI), neboť je to potřebné pro další rozhodování.

 

V obecné rovině zazněla z úst nejvyšších představitelů ČTc dvě klíčová prohlášení, která sice potvrzují deklarovanou změnu postoje, ovšem až v nejbližších dnech  se právě na jednáních o modelech paušálního Internetu a vyjednáváních o velkoobchodní nabídce pro službu ADSL ukáže, jestli šlo ze strany Českého Telecomu pouze o taktický manévr, nebo jestli došlo skutečně ke změně ve strategii firmy.

 

Za nejdůležitější považujeme tvrzení ČTc, že je třeba diskutovat o chování a potřebách zákazníků a od toho odvíjet modely, nikoliv začínat technologiemi a propojením.  Jako zastaralý a v dnešní době neudržitelný označil ČTc model Internetu, který zákazníka nutí „Večer zalézt do sklepa ke svému počítači, do rána surfovat po Internetu a ráno odcházet do práce nevyspalý“. (citace výroků je doslovná,naše delegace seděla na jednání v pravém slova smyslu obklopená představiteli ČTc)

 

Další důležitá skutečnost je přehodnocení postoje ohledně vlivu technologie ADSL na Dial-up. Podle ČTc je potřeba nerozlišovat technologie, ale služby. Otázka ADSL se musí řešit společně s dial-upem, pokud se tyto otázky vyřeší zvlášť, nebudou se tyto technologie podporovat a doplňovat. Na tomto místě je potřebné podotknout,že ještě před několika týdny zástupci Telecomu písemně uvedli, že ADSL v krátkodobém a střednědobém výhledu nijak neovlivní trh s dial-upem.

 

Abychom přinesli i několik zásadních informací z tohoto jednání, je třeba uvést, že ČTc ústy svého generálního ředitele Ondřeje Felixe potvrdil skutečnost, že na Internetu zveřejněná velkoobchodní nabídka se v žádném případě nenachází ve své konečné podobě a je ve všech bodech otevřená k dalšímu jednání. Diskuse nad nabídkou by měla proběhnout do konce tohoto měsíce, přičemž otevřená zůstává jak cena tak i rychlost této služby. Zástupci uživatelů apelovali na všechny zúčastněné strany aby přehodnotili hlavně cenu základní varianty ADSL kde i nadále požadujeme cenu do 1300 Kč. Rovněž požadavek na možnost změny rychlosti ze strany alternativního operátora uznal ČTc jako oprávněný.

 

V následné diskuzi na téma velkoobchodní nabídky položil Pavel Jiroušek otázku, kolik podle nás může stát ADSL pro koncového zákazníka při současné velkoobchodní nabídce. Náš odhad (platforma ZUI) se pohyboval mezi 1500-1700 Kč.  Podle P. Jirouška vychází koncová cena při jeho znalostech nákladů a marže na 1450 pro koncového zákazníka (bez DPH). Zástupci alternativních operátorů se přikláněli k námi prezentovanému odhadu. Jaké jsou rychlosti a ceny základních variant ADSL ve světě můžete posoudit sami.

 

 

Rovněž náš argument o nedostatku informací o síti ČTc, počtech a chování uživatelů uznali představitelé Českého Telecomu jako oprávněný a vyjádřili ochotu poskytnout velkou část údajů právě o chování a počtech uživatelů. Jako vstřícné gesto padnul údaj o téměř půl milionu domácností připojujících se k Internetu prostřednictvím standardního vytáčeného připojení.

 

Myslí to Český Telecom se změnou své strategie vážně nebo jde pouze o taktický manévr? Už brzy se dozvíme jak dopadla jednání o konečné verzi velkoobchodní nabídky a právě konečná podoba této nabídky ukáže, jak ve skutečnosti dokáže ČTc naslouchat svým zákazníkům. Domnívat se, že by Telecom ve své náhlé vstřícnosti zašel ještě  dál a stáhnul žalobu podanou u soudu v prosinci roku 2002, ve které napadnul rozhodnutí ČTU ohledně služby ADSL, by bylo asi naivní. Zástupci platformy ZUI  však Český Telecom k tomuto kroku přímo vyzvali, nechme se tedy překvapit jaká bude reakce ČTc.

 

Autor Miloslav Sova je iniciátorem Výzvy k rozšíření Internetu v ČR a zakladatelem občanského sdružení Internet pro všechny.

 

 

 

 
Další články tohoto autora:

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: