Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 21.1.2003
Svátek má Běla
  Výběr z vydání
 >KONFLIKT: Zabíjení v Iráku - optimistická varianta
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Pohotová záchrana
 >POLITIKA: Jak to bylo s hlasováním o Iráku a s novou volbou prezidenta
 >POLITIKA: Titáni a Titáni české politiky
 >POOHLÉDNUTÍ: Čínský vzor budování socilalismu
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Od srdce ke karetní hře
 >PSÍ PŘÍHODY: Pocity starého bojovníka
 >POLITIKA: Vládní podpora vstupu do EU -proč?
 >ARCHITEKTURA: Nová stavba v centru Prahy a třetí kvíz pro vás
 >HUDBA A ZVUK: A+A neboli architektura & akustika
 >EKONOMIKA: Americké společnosti oznamují čtvrtletní výsledky
 >NÁZOR: Bohatá musí rezignovat!
 >ŠKOLSTVÍ: Prvňáčci
 >LITERÁRNO: Sexuální obtěžování a salto mortale
 >FEJETON: Úterý

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
21.1. LITERÁRNO: Sexuální obtěžování a salto mortale
František Schilla


aneb Při třetím zakukání vykřikla

Olympiáda v americkém Utahu zůstane v myslích většiny z nás spojena se superskokem Aleše Valenty. Milovníkům moderní anglosaské literatury však po ní navíc zůstal "suvenýr" pramálo valentovský, suvenýr v podobě publikace plné překladatelských úletů.  

Na vlně zvýšeného obecného zájmu o reálie amerického Utahu se loni - zcela legitimně - pokoušela obchodně "svézt" nakladatelství a vydavatelství po celém světě. Nakladatelství Jiří Buchal - BB art dokonce v této souvislosti zařadilo do edičního plánu cosi jako trojité salto s pěti vruty - napínavý román odehrávající se převážně v prostředí utažských mormonů a týkající se lesbického sexuálního obtěžování. Tedy román z prostředí menšiny (sexuální) uprostřed jiné menšiny (náboženské) v zemi za oceánem (USA), prošpikovaný navíc odbornou právní, psychologickou, psychiatricko-sexuologickou, religionistickou a teologickou terminologií. Výsledek nemálo ambiciózního překladatelsko-vydavatelského počinu (Stephen White: Vyšší moc, Jiří Buchal - BB art Praha 2002, přeložila Alexandra Fraisová, redakce textu Pavla Švábenická, jazyková korektura Jana Čechová, 326 stran) nelze označit jinak než jako kolosální držkopád.

Jak vyspělou technikou překladatelka do ambiciózního akrobatického skoku najela ? Kolikpak asi let či desetiletí předtím techniku cizelovala a pilovala na méně obtížnějších textech ? Něco napoví už překlad úvodní poznámky, kde se upozorňuje na to, že prý jakákoli podobnost mezi "CHARAKTERY" z knihy a skutečnými osobami je ryze náhodná. Co že mají znamenat ty "CHARAKTERY" z knihy ? No přece "postavy" - překladatelka prostě do českého textu prskla první český ekvivalent anglického slova "CHARACTER", který se namanul !

Pokud jde o úroveň zvládnutí odborné terminologie, hovoří sám za sebe už český název románu. Anglický název "HIGHER AUTHORITY" je víceznačný a vícevýznamový. Obsahuje konotace z oblasti práva, popř. i náboženství. Český název "VYŠŠÍ MOC" působí sice na první pohled "tak nějak podobně", "tak nějak právně" popř. "tak nějak nábožensky", a přece neznamená nic než blábol a pusté matení pojmů. Termín "vyšší moc" (v textu anglicky psaných smluv se používá buď francouzský výraz "force majeure" nebo latinský výraz "vis maior", tedy zásadně a důsledně něco jiného než anglické slovo "authority") je už v právní terminologii "obsazen" a spadá do závazkových vztahů, tedy do úplně jiné oblasti práva, než kterou se román zabývá. ("Vyšší moc" označuje mimořádné okolnosti mimo kontrolu smluvních stran, v románu však o smlouvy ani závazky neběží.) Sám český titul románu, jenž přece tvoří určitou oficiální obchodní vizitku překladatelky i nakladatelství (a proto by měl být kontrolován vícenásobně), je tedy nemístný, nevhodný, zmatečný !

Zblízka a zevrubněji nám umožní seznámit se s překladatelčinou "skokanským uměním" výdobytek moderní doby, totiž internet. Na internetových stránkách světových nakladatelství či knihkupectví i některých spisovatelů lze nalézt ukázky z díla - obvykle z tzv. expozice příběhu. Tak je tomu i v daném případě. Na internetu je přístupná oficiální anglická předloha stran 11 - 20 českého překladu.

Už v kratičkém, dramatickém prologu (s. 11-13 českého textu) se, jak zjistíme srovnáním anglického a českého textu, překladatelka "rozskakuje". Prolog stručně seznamuje čtenáře s tím, že úřednici z kanceláře utažského soudce určitou dobu kdosi neznámý metodicky pronásleduje a snaží se ji psychicky nalomit. Úřednice propadá záchvatům úzkosti, na ulici neustále pozoruje dění kolem sebe, zejména auta, v nichž by se mohl pronásledovatel ukrývat, až se začne stávat "odborníkem na auta". Při kondičním běhu si pro sebe odříkává značky vozů, které míjí u obrubníku před svým domem: "CAMARO, BUICK, HONDA, PICKUP, MINIVAN, SAAB." (v anglické verzi) - "CAMARO, BUICK, HONDA, SAAB." (v české verzi). Jak vidno, v českém výčtu je o dvě položky méně. Překladatelka zřejmě odborníkem na auta není, a tak hop ! Dvě položky, se nimiž si neví rady (PICKUP, MINIVAN), jednoduše vynechává. Rytmus originálu však tím byl narušen, ochuzen. O kousek dále je srovnatelně ochuzující drobná vynechávka: "Breathing deeply TWICE, she tried to stem her tears." - "Blythe se zhluboka nadechla, aby potlačila slzy." (Vypadlo především slůvko "TWICE", tedy "DVAKRÁT".) Brutální ořezání a zároveň překroucení textu přichází ke konci prologu: "She adminished herself for the fantasy." - "Chvíli uvažovala." (Citátu i kontextu by více odpovídal překlad přesně opačný: "Napomenula se za to, kam až se nechala unést fantazií.")

Tajemný pronásledovatel je v anglickém prologu označován jako "STALKER", což překladatelka překládá střídavě jako "ÚCHYL, KTERÝ JI PRONÁSLEDUJE", a "ÚCHYL". Český výraz "úchyl" je jednak výrazem slangovým, jednak výrazem s apriorním hanlivým přídechem. Uvedený anglický výraz hanlivý přídech nemá, navíc zcela postrádá jakýkoli významový odstín ve smyslu psycho-sexuální úchylky (deviace). Autor románu Stephen White (původním povoláním klinický psycholog) byl nedávno oceněn významnou severoamerickou profesní asociací za účinnou románovou popularizaci poznatků psychologie a psychiatrie. (Zdařilá popularizace poznatků jakéhokoli oboru začíná terminologickou ukázněností.) Zaráží vůbec zoufalá češtinářská úroveň prologu. Úřednice např. chodila běhat "EARLY" (tedy "brzy", "časně"), v českém textu je však údaj "VČASNĚ" (tj. ve stanovenou dobu, přesně v určený čas). Slůvka "časně" a "včasně" rozhodně nejsou synonymy !

Přejděme nyní od prologu k začátku první části knihy (s. 17-20 českého textu), k rozhovoru, při němž se utažská advokátka (podle překladatelky "OBHÁJKYNĚ") rozhoduje, zda se zastupování hlavní hrdinky ujme či nikoli. Přeneseme se tentokrát přes drobné vynechávky a zaměříme se pouze na nejhrubější "úlety". Výraz "PROSPECTIVE CLIENT" je přeložen jako "PERSPEKTIVNÍ KLIENT" místo správného "potenciální klient", "možný budoucí klient". (Stejná chyba se opakuje na straně 158, kde se detektiv snaží navázat kontakt s advokátkou tak, že se vydává za "potenciálního klienta", podle překladu ovšem za klienta "PERSPEKTIVNÍHO".) Advokátka se při úvodní prezentaci vlastních úspěchů a zásad zarazí, neboť si uvědomí, že "PŘEKRAČUJE TENKOU HRANICI MEZI DŮVĚRNOU INFORMACÍ A VYCHLOUBÁNÍM". To nedává smysl. Mezi důvěrnou informací a vychloubáním žádná hranice není, vždyť jedno nemá s druhým nic společného. (Kromě toho v průběhu rozhovoru advokátka žádné "důvěrné informace" neprozrazuje.) V předloze se ovšem píše o "THIN LINE BETWEEN CONFIDENCE AND BLUSTER", tedy o "tenké hranici mezi (zdravou) sebedůvěrou a vychloubáním". Potenciální klientka líčí, jak získala zaměstnání v jinak čistě mormonské organizaci - měla dojem, že byla "THEIR TOKEN GENTILE", tedy navenek vystaveným, navenek reprezentativním (doslova "značkovým") nemormonem ("pohanem"), jehož přítomnost na viditelném postě má rozptylovat pověsti o diskriminaci na základě náboženské příslušnosti. Překlad je zavádějící na rovině právní, navíc zcela pomíjí klíčové náboženské konotace: "MYSLÍM, ŽE MĚ VZALI JEN NA OKO." Dotyčná organizace na výročních shromážděních "PAID LIP SERVICE TO WOMEN´S ISSUES IN UTAH" - tedy formálně (slovy, "rty", nikoli skutky, nikoli fakticky - v pozadí je narážka na zlidovělý citát z Nového zákona) se zabývala ženskou otázkou v Utahu. Ani zde překlad podstatu výroku nevystihuje, navíc fabuluje naprosté kuriozity: "…KDE SE DEBATOVALO O ŽENSKÝCH PROBLÉMECH UTAŽSKÝCH DAM." (!) Advokátka má chuť vyprávění potenciální klientky přerušit upozorněním: "TOTO, I´ VE A FEELING WE´RE NOT IN KANSAS ANYMORE," obává se však, že by klientka tuto narážku na starý dětský film se psíkem jménem "Toto" nepochopila. Český překlad "BACHA, BOJÍM SE, ŽE UŽ JSME VYJELY Z KANSASU" vyznívá spíš jako citát z westernu. Hlas advokátky byl "HOARSE FROM THE RESIDUE OF A COLD". Podle překladatelky "SKŘÍPAL ZBYTKY CHLADU", v předloze se ovšem píše nikoli o chladu, nýbrž o "nachlazení" (advokátka během rozhovoru pokašlává).

Překladatelka, jak vidno, najela do salta mortale technikou značně naivní, začátečnickou, ano amatérskou. To ostatně dokládá i celý zbytek knihy, jehož anglická předloha na internetu přístupná není. Pro nepřirozený, toporný jazyk a styl některých překladů existuje v angličtině označení TRANSLATIONESE - PŘEKLADATELSKÁ HATMATILKA. Tento výraz je nicméně v daném případě slabý. Kdyby šlo jenom o topornost jazyka a stylu ! Hloubku té nezměrné metodické (anglistické, překladatelské i češtinářské) bídy odráží a zároveň bezděčně, leč trefně charakterizuje snad jen citát ze samotného díla: "Což znamená, pokud mé ZREZIVĚLÉ překladatelské schopnosti NEDOSÁHLY DALŠÍ ÚJMY, přibližně toto:" (s. 194)

Román se hemží spojeními, větami, odstavci či celými oddíly, jež postrádají elementární logiku, neodpovídají pravidlům češtiny, působí značně podivně: Kabaretní klub nese název "PŘÍMÝ smích" (s. 42 - lépe asi "Upřímný smích"). Úhel v kulečníku je "těžký, ale HRATELNÝ" (s. 45). Ke standardní basketbalové hře v rámci pravidel patří, že útočící hráč bránícího hráče "SMETE" (s. 59). "Teresa opětovala její objetí jen váhavě, nebyla na takové projevy LASKAVOSTI zvyklá." (s. 32 ) - Překladatelka si nejspíš spletla "laskavost" s "laskáním" popř. s "náklonností". Pečivo s masovou náplní je označováno za "KOLÁČ" (s. 52) - Anglické "PIE" lze podle souvislosti v češtině vyjádřit snad paterem různých ekvivalentů. "Když se vrátil …, ležela Lauren NA STRANĚ postele, stočila se na bok zády ke dveřím a její dech se zklidnil do mírného oddychování spícího člověka." (s. 205) - Nehaprují tu poněkud slovesné tvary ? Při vystoupení v kabaretním klubu se Teresa "soustředila především na MUŠKAŘE" (s. 43 - místo "muškařů" se podle souvislosti jednalo spíše o "muže", tj. o mužskou část publika). "´Slaňování, to má něco společného s PROVAZY a horolezectvím, co ?´" (s. 292) - Spíš s lany a horolezectvím. "Rozešli se v metru na denverském novém letišti. Lauren za okamžik ODLÉTALO LETADLO do Salt Lake City …Lauren PŘIJELA do Salt Lake City jen o hodinu dříve než Robin, která LETĚLA z Los Angeles." (s. 250) "Máme pár PRAVIDELNÝCH lidí, kteří s námi dělají většinu práce." (s. 126) "V příštích minutách se jejich rozhovor STOČIL NA BEZPEČNĚJŠÍ PŮDU. Alan … vyjádřil starost o její BEZPEČNOST…Naléhal." (s. 116) "Už to probrali nad ZÁSTUPEM PIV před několika měsíci…" (s. 128) "Touhu přesvědčovat zamítl." (s. 114) "Sam s Alanem zjistili, že krása moabských kamenných sloupů už byla přiznána zcela nové skupině obyvatel… vyhnaly mormonskou komunitu z Moabu síly, které byly zjevně převzaty ze zdejších pevných utažských skalisek." (s. 134) "´Myslím, že bych si dal OBĚ.´…Odpovídal na NABÍDKU PŘÍDAVKU rančerských vajec a NOVÉ kávy." (s. 156)

Nad některými formulacemi se čtenáři ironicky vybaví spojení z novozákonního podobenství, jež tvoří název jednoho ze základních mormonských věroučných spisů: "Drahocenná perla". Uveďme za všechny alespoň několik ukázkových perel. Podobně jako český text nadužívá přídavné jméno "MALÝ" (anglické "LITTLE" lze v českém překladu zohlednit zdrobněním následujícího podstatného jména), převádí s doslovnou otrockostí do češtiny i výrazy "GIRL" a "WOMAN", jež v angličtině nejednou pouze nahrazují přechylování následujícího podstatného jména (tj. slouží prostě k vyjádření toho, že dotyčné podstatné jméno je míněno v ženském rodě, aniž by přitom nutně byl na ženský rod kladen zvýšený důraz). Např. na straně 31 jsou do výčtu sociálních aktivit mormonské církve zahrnuty i "DÍVČÍ SKAUTKY" (stačilo by pouhé "skautky"). Tak došlo také k tomu, že jedna z vedlejších postav naváže v baru kontakt s hlavní hrdinkou pochvalou její kulečníkové techniky, přičemž ji označí za jediného "ŽENSKÉHO PROFÍKA" v herně. (s. 47) "ŽENSKÝ PROFÍK" - to zní skoro jako páralovská "profesionální žena". Řada čtenářů si pod tím představí prostitutku.

Na s. 168 se zase píše o "PRŮZKUMNÉ, NEČEKANÉ LÁSCE mezi dvěma mladými ženami". Co to, prosím pěkně, je ? Přiznám se, že já sám nemám nejmenší potuchy. Málo jsem asi tyto otázky studoval, málo jsem hovořil s lesbickými ženami…

Dokážu si představit, že v originálu může působit efektně předloha odstavečku na straně 249, který bych si dovolil pracovně nazvat "Orgasmus za doprovodu kukačkových hodin". Autor se nepochybně snažil vystihnout stupňování prožitku, jeho gradaci. Z českého textu spíše než cokoli jiného čiší klopotnost, usilovnost překladatelské práce: "Zdáli k nim dolehlo zakukání kukačkových hodin. Kukačka doprovázela Laureniny vzdechy. Při třetím zakukání vykřikla. Při pátém se rozesmála." Kdo že ? Snad ne kukačka ?!  
Vybavena odborným zázemím, jehož výmluvnou obchodní vizitku tvoří název románu, a know-how, jehož stupeň sofistikovanosti jsme se pokusili rámcově přiblížit vybranými ukázkami, supí překladatelka za vypravěčem i románovými postavami napříč hned několika studijně náročnými obory, aniž tuší, "která bije". Dostává se tak soustavně do nezvladatelných úletů, jež po ní, žel, nikdo nezkorigoval. V této souvislosti se přímo vnucuje jeden z typických anglicismů překladatelky: "Ale vždycky tam něco je." (s. 148) Čtenář jen zírá, kolik nesmyslů a vzájemných protimluvů lze na třech stovkách stran textu nasekat. Snad jediným odbornějším termínem, který je přeložen bezchybně, je SEXUAL HARASSMENT - SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ ! (Rozbor terminologických selhání - místy banálních, místy zábavných, místy doslova vyrážejících dech - v jednotlivých odborných oblastech by v pohodě vydal na další samostatné články, k nimž se snad časem dostaneme.) Výsledný držkopád je zákonitý, ba nevyhnutelný.

Závěr, který z toho všeho plyne, zní: Aktuálnost není všechno. I Aleš Valenta se na svůj zlatý olympijský skok musel nejprve dlouhé měsíce a roky připravovat. ("Nanečisto", s dopadem do vody.) Není samo o sobě chybou nakladatelství Jiří Buchal - BB art, že se rozhodlo přijít s trojnásobným překladatelským saltem s pěti vruty. "Naostro" (tedy na trh) je však - už z důvodů sebezáchovných - mělo uvést až v bezvadném provedení, byť třebas o nějaký ten měsíc či rok později.
Další články tohoto autora:
František Schilla

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: