Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 22.1.2003
Svátek má Slavomír
  Výběr z vydání
 >ZVÍŘATA: Zbytečná krutost
 >NÁŠ RYBNÍK: Každá doba vyžaduje toho správného, který by v jiné situaci tím správným nebyl.
 >KONFLIKT: Armáda není zaopatřovací ústav!!!
 >MROŽOVINY: Civilizační zájmy Západu
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Stručně a výstižně
 >PSÍ PŘÍHODY: Pane, vy dobře vypadáte!
 >SPOLEČNOST: Seženu dotaci, zn. -za sto litrů-
 >NÁZOR: Adieu Unie svobody
 >NÁZOR: Dopis senátorce Moserové
 >ZE ŽIVOTA: Je třicet korun a třicet korun
 >EKONOMIKA: Koruna posilovala díky revidovaným údajům
 >NÁZOR ODJINUD: Profesor a -Verbal Rambo- EU se zachvěla
 >POSTŘEH: O linu
 >FEJETON: Středa
 >ZDRAVÍ: Snížení nadváhy

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
22.1. NÁŠ RYBNÍK: Každá doba vyžaduje toho správného, který by v jiné situaci tím správným nebyl.
JITA Splítková

Ač velice fandím političkám a prezidentka by se mi velice líbila, musím s kandidaturou senátorky Moserové velice nesouhlasit. V tomto období našeho státu by bylo její zvolení fatální chybou. Na základě různých faktů, nejsem v žádném případě přesvědčena, že by prezidentský post zvládla tak, jak si to naše bouřlivé časy žádají.

Toto období, kdy pomalu ale přeci jen jistě vstupujeme do EU, v tomto období, kdy sudetští Němci stále více zvedají hlavy a křičí po majetku, kdy fašistické šlechtické rody (Walderode) chtějí zpátky kolonizovat naší krajinu, kdy někteří politici - jako třeba minulý kandidát na prezidenta, předseda senátu Pithart, pochybují o Českém státu jako takovém (viz kniha od tzv. Podivena - čili i jeho)... kdy klér také chce za každou cenu své... v tomto období je třeba, aby na Hradě zastával pozici prezidenta silný muž (žádná taková žena tady není), který má v otázkách Landsmanšaftu, kléru a existence Českého státu jasno a nebude nás skrytě zaprodávat. Takovými muži jsou jen Zeman a Klaus, ať se to někomu líbí nebo ne, nikoho jiného na post prezidenta v současné době nemáme.

Když odmítám senátorku Moserovou, mám pro to samozřejmě důvody. Moserová jako člověk je jistě obdivuhodná a bez nadsázky ji řadím k vzácným renesančním lidem. Pracovala jako lékařka a vědecká pracovnice v oblasti medicíny popálenin. Po sametu byla místopředsedkyní České národní rady, pracovnicí ministerstva zahraničních věcí, velvyslankyní naší republiky pro Austrálii a Nový Zéland, členkou výkonné rady UNESCO. Je překladatelkou (Dick Francis), píše divadelní hry, a věnovala se grafice, malování, hře na klavír a závodnímu lyžování.
Zdá se tedy, že má potřebné zkušenosti, avšak jen zdá. K funkci prezidenta by nemělo stačit jen před tím "být na různých postech", ale dobře znát i problematiku země, které jsem prezidentem a být o ní informován. Následující výroky a citace (uvedené v příloze) paní senátorky o tomto nesvědčí. Také vzhledem k politickému prostředí, ve kterém se nejčastěji pohybuje, je jasné, že ač by byla zvolena ona, ve skutečnosti by byl Hrad ovládán těmi samými politickými silami, jako kdyby byl zvolen Pithart (klér, sudetští Němci...).

Za druhé a to bude možná znít obzvlášť krutě - prezident má dokonce vymezen nejnižší možný věk (musí být starší 40 let) - ústavou by měl být rovněž omezen i nejvyšší věk uchazeče o tento post a tento věk by asi neměl být vyšší než 65 let. Prezidentský úřad není zaopatřovací ústav pro přestárlé, a když už hovoříme o dobré reprezentaci státu prostřednictvím prezidenta ve světě - nedělá dobrý dojem, když stát zastupuje stařec či stařena (byť sebezasloužilejší, sebechytřejší, sebečestnější) a v letadle je patřičný hojný lékařský doprovod (starci na trůně se vyznačoval bývalý komunistický blok a víme, jak to sloužilo k obveselení občanů).
I tento bod splňují pouze Zeman a Klaus - Moserové je 72 let.

Toto vše politici vědí, a nemyslím si, že je až tak nepravděpodobné, že v pátek už bude zvolen prezident ČR. Každá doba vyžaduje toho správného, který by v jiné situaci tím správným nebyl. Možná, že pro tuto současnou dobu (jak jsem ji vypsala výše) jsou nejlepší tito dva a to každý svým způsobem. Klaus by odvedl pro naši zemi nejvíc práce, kdyby se začal angažovat v politice EU - sem by, jak se říká, "pasoval jako ulitý" a Zeman svým chováním, které se některým lidem zdá hrubé, by byl nejlepší jako prezident - ono se říká "na hrubý pytel hrubá záplata" - a okolní němečtí, rakouští, maďarští aj. politici oním hrubým pytlem skutečně jsou. Nakonec - Zeman není takový tupý ožrala a neinteligentní politik, jak se nám snaží namluvit německými majiteli ovládaná česká média.

Zaspekuluji si ještě více - Klaus v EU, Zeman na Hradě a v Sovově akademii Topolánek, to by nemuselo být až tak špatné.


Příloha:

Citace je ze sborníku:

Vzdělávací středisko na podporu demokracie ve spolupráci s Odborem komunikační strategie Ministerstva zahraničních věcí České republiky pořádalo v rámci přípravných kroků vstupu České republiky do Evropské unie sérii kulatých stolů věnovaných této problematice. Kulaté stoly proběhly na přelomu roku 2001 a 2002. Cílem bylo přispět k vyšší informovanosti o otázkách Evropské integrace a vztahu České republiky k EU. Hlavním tématem byly aktuální problémy související s blížícím se rozšiřováním Evropské unie a vstupem České republiky do EU.

Moserová-
Navázala bych na předchozí příspěvek. Vy jste se zmínil o 70 procentech. Až dosáhneme 70 procent životní úrovně vyspělých evropských států, tak se podle zmíněné studie údajně víceméně utlumí motivace k migraci obyvatel za výhodnějším zaměstnáním a přestane takzvaný odliv mozků. Zatím k odlivu mozků tolik nedochází, protože je větší tendence k pendlerství, ke krátkodobým pobytům v zahraničí a návratu, protože při nerovnosti cen a měn se vyplatí vydělat si peníze v zahraničí a přivést je domů, kde mají větší cenu. Proto také bude nutné, aby k cenovému vyrovnání došlo, bez něj to nejde. K tomu zemědělství. Já také nejsem žádný odborník na zemědělství. Jsem senátorka za zemědělskou oblast, to ano, ale nejsem odborník. Ale jestli tomu jen trochu rozumím, tak je pravda, že se to podcenilo od samého počátku. Neviním z toho tuto vládu, vina je asi na všech a možná i částečně na nás, na Parlamentu ČR. Teď se tím budeme intenzivně zabývat. Nám bylo řečeno, že není vypracováno žádné srovnání kupříkladu výnosů. Jestliže není vypracované srovnání výnosů, tak těžko lze nějak zvažovat nebo určovat přímé platby. A vůbec hlavní otázka je, pokud mluvíme o tom zemědělství, jestli mají být přímé platby směřované přímo k zemědělcům, nebo zda mají jít toky na rozvoj venkova, kde jsou potom rozdělovány podle potřeby priorit. To je otázka, na kterou ještě nemáme odpověď, ale nepochybuji o tom, že ji najdeme. Jinak mě těší, kdykoliv se kdokoliv zmíní o tom, že jsou třeba pravidla čestné hry. Opravdu si to myslím, že to třeba je, a opravdu si myslím, že už teď profitujeme v tomto směru z úsilí o přiblížení se EU.

... Včera jsme měli velice poučné jednání ve Výboru pro evropskou integraci. Tam jsem se například dozvěděla, že věc, kterou jsem do té doby nepovažovala za problematickou, problematická je, a sice otázka zemědělství. Domnívala jsem se, že mezi těmi státy, které jsou v takzvané první přístupové kategorii, je pro nás zemědělství problém nejmenším, protože taky tvoří nejmenší podíl v našem národním hospodářství. Ale ukázalo se, že pro vstup a hlavně pro předvstupní stadium to problém je, protože nám údajně chybí tzv. absorbční schopnosti, prostě nejsme připraveni přijímat finanční toky, nemáme jasnou koncepci, není nám jasné, kam chceme, aby finanční toky od EU směřovaly. Nevíme, zda je chceme směřovat do zemědělského hospodaření - na farmáře -, nebo na rozvoj venkova jako takového. Prostě v této věci zřejmě není jasno, a mělo by být, protože je nejvyšší čas. Jak říkám, domnívala jsem se, bohužel mylně, že toto nepatří mezi problematické kapitoly. V nedávné době jsem navštívila ještě s dalšími kolegy zasedání států bývalé Varšavské smlouvy, kde jsme se všichni vyjádřili proti tomu, abychom byli diskriminováni právě v oblasti zemědělství.

"Hlavní váha činnosti senátora musí spočívat v tom, aby v parlamentu prosazoval dobré zákony, které pomohou všem," tvrdí. Místopředsedkyně Senátu Jaroslava Moserová, která kandiduje za čtyřkoalici na Pardubicku, potvrzuje, že lidé skutečně očekávají především pomoc pro jejich volební obvod. "Vím to, jenže já nemůžu slibovat konkrétní pomoc, protože to není v mé moci. V některých věcech se snažím pomoci, ale nemohu to slibovat, není to úkol senátora," říká...


Další články tohoto autora:
JITA Splítková

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: