Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 23.1.2003
Svátek má Zdeněk
  Výběr z vydání
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Hoří, má panenko
 >FEJETON: Syndrom stárnoucí krávy
 >POLITIKA: Nástupce Václava Havla by měli volit občané
 >GLOSA: Díky Špidlo!
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Praplatoví lidé
 >PSÍ PŘÍHODY: Zlověstný šumot
 >TÉMA: Pravda o Karlu Des Fours - Walderode.
 >POLITIKA: Válka v Iráku a urychlování dějin
 >TÉMA: Diskusní zamyšlení nad budoucím procesem integrace ČR do Evropské unie
 >NÁZOR: Co s přistěhovalci
 >ZAMYŠLENÍ Z FLORIDY: Minuta ticha za Vendulu Růžičkovou
 >PRAHA: Letiště chce do Evropy
 >FEJETON: Čtvrtek
 >POSTŘEH: O Palečkovi
 >NAZOR: Selský rozum mi stačí

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
23.1. POSTŘEH: O Palečkovi
Ivo Rýznar

Žili byli, na statku hospodařili sedlák a selka. Neměli vskutku žádný lehký život. Žádná pohádka, žádný bazén, fitcentrum nebo domácí kino. Dřeli se od slunka do slunka. Pravda, bývaly časy, kdy lenošili v zemědělském družstvu, ale když toto zkrachovalo a rozorané meze se začaly zpětně navážet, nezbylo sedlákovi než kastrací převychovat býky na voly a vyrazit s nimi na pole. Ve čer se vracel tak utrmácený, že samou únavou padl do postele a tvrdě usnul. Jediná buňka jeho těla nebyla již schopna jakékoli činnosti. Není tedy vůbec divu, že neměli žádných dětí.
Ale vědeckotechnický pokrok nelze zastavit, a když se na světě objevily prvn í komerční spermabanky, neváhali oba manželé a vyrazili využít jejich služeb. Jednoho dne po devíti měsících se stal zázrak. Ráno, právě když sedlák na poli oral, narodil se v kuchyni synek. Byl tak maličký, že jeho příchod na s vět překvapil i samotnou selku, která neměla o své graviditě ani tušení. Pra vda, bývalo jí občas nevolno, ale přičítala to polotovarům produkovaným potr avinářským průmyslem. Synáček byl opravdu tak malý, že jej mohla schovat do dlaně jedné ruky. Dostal tedy jméno Paleček.
Přes svůj maličký vzrůst byl chlapeček už od narození velice inteligentní, h ovořil plynně několika světovými jazyky, matematiku ovládal s bravurou vysok oškolského profesora a Sunar odmítal s tvrzením že je příliš tučný, což není zdravé pro jeho krevní oběh. Škoda, že v té době ještě neexistovala Mensa. Před polednem se na statku objevil solidně vypadající muž, který se představ il jako pojišťovací poradce a začal selce vnucovat jednu výhodnou pojistku z a druhou. Selka sice neměla na poslouchání nějakých nesmyslů čas, ale vrozen á slušnost jí nedovolila nezvaného hosta vyhodit. Když musela na chvíli odbě hnout na dvorek nakrmit slepice, změnil se najednou pojišťovák na slídila. Z ačal spěšně prohledávat všechny hrnky v kredenci, zda v nich nejsou ukryté c ennosti. Paleček, který si tou dobou hrál v příborníku, si toho všiml a jak jen mohl nejsilněji zakřičel: "Táhni lumpe, nebo na tebe zavolám četníky!" Z loděj se vylekal, neboť se domníval, že je sledován průmyslovou televizí a o kamžitě utekl. Ani nepostřehl, že na stole zanechal peněženku s obnosem, kte rý nakradl u jiných klientů. Když se selka vrátila do kuchyně, pověděl jí Pa leček všechno, co se za tu chvíli stalo. Selka synka pochválila a za odměnu mu dala naobědvat.
Pak nalila něco šlichty do kastrůlku a podala jej Palečkovi se slovy: "Běž s ynku na pole ať také poznáš tatínka a dones mu oběd. A hlavně mu trochu pomo z při práci. Nech jej v klidu najíst a ty zatím vlez volovi do ucha a voď je j po poli, ať je brzy zoráno." Paleček popadl kastrůlek a vyrazil.
Když přišel k širému lánu, položil nádobu na zem a vlezl sedlákovi do ucha. Bůhví na co v tu chvíli myslel. A hned začal: "Hot, čehý, prrr." Sedlák se z ačal ošívat, neboť šimrání a tlaky v uchu nevěstily nic dobrého. Po chvíli s e dostavily tak veliké bolesti, že odhodil bič na zem a začal poskakovat ora ništěm jako smyslu zbavený. "Že by se vracel chronický zánět středního ucha? " pravil sám k sobě a zašmátral rukou v kapse. Vylovil z ní malou lahvičku s ušními kapkami, obsahujícími antibiotika a anestetika. Uklonil hlavu na stra nu, odšrouboval víčko, naplnil kapátko a celý jeho obsah vyprázdnil do svého zvukovodu. Během několika minut se dostavila báječná úleva. Znovu popadl bič a vyrazil s volem dál obracet půdu.
A Paleček? Ten se utopil.


Další články tohoto autora:
Ivo Rýznar

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: