Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 24.1.2003
Svátek má Milena
  Výběr z vydání
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA (4)
 >ARMÁDA: 24 hodin ve světě masáží i výplachem.
 >ARMÁDA: Jsou to zbabělci?
 >POVÍDKA: Dramatický příběh, byť toliko jepičí
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Ztráta jedné rukavice
 >PSÍ PŘÍHODY: Každodenní hra
 >POLITIKA: Prezidentská volba jako test
 >GLOSA: Zvol a zmlkni!
 >OHLAS: Ad Bafuňářova reakce.
 >NÁZOR: Proč je Klaus nejvhodnějším prezidentem také pro všechny klausofoby
 >NÁZOR: Doba zralá pro prezidentku
 >GLOSA: Dva mediálně známí skalní příznivci ODS a kauza ČT.
 >FEJETON: Pátek a víkend
 >HUDBA: Santanův kytarový Shaman
 >KULTURA: Literárno v PEN klubu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zdraví  
 
24.1. ZDRAVÍ: Mužský protipól migrény
Petr Dočekal

Cluster headache je onemocněním podstatně méně známým než migréna. Příčinou je nejen jeho menší frekvence, ale i fakt, že jeho klinický popis a definice byly donedávna dosti neurčité, a tak tato bolest hlavy často unikala pozornosti.

Cluster headache je možné považovat za mužský protipól migrény, která postihuje častěji ženy. Je pozorována téměř výhradně u mužů, většinou mladšího středního věku, a je zajímavé, že se obvykle jedná o muže velmi vysoké, atletického zevnějšku. U žen je toto onemocnění naprosto výjimečné. Ve vlastní praxi jsem měl pouze jedinou pacientku s tímto onemocněním, mimochodem byla rovněž vysoké, statné atletické postavy.

Jak se projevují
Klinický obraz je velmi nápadný a charakteristický a při jeho znalosti je diagnóza poměrně snadná. Jedná se o jednostrannou prudkou záchvatovitou bolest, lokalizovanou do oblasti oka a očnice, spojenou s viditelným zčervenáním oka, slzením nebo i vytékáním vodnaté tekutiny ze stejnostranného nosního otvoru. Náhle začínající bolesti nepředcházejí žádné prodromy ani aura. Bolest trvá výrazně kratší dobu než u migrény, většinou kolem jedné hodiny, potom spontánně mizí.

Už název bolesti, cluster headache, napovídá o jejím charakteru. Cluster znamená chomáč či nahloučení, čímž je dobře poukázáno na další charakteristickou vlastnost této choroby, která výrazně pomáhá k její identifikaci: je to nahromadění záchvatů v poměrně krátkém časovém období obvykle jednoho až dvou měsíců, kdy pacient mívá bolest jednou až několikrát denně sedm dní v týdnu. Tento “chomáč” se objevuje většinou jedenkrát do roka s jinak volným intervalem po zbytek roku, kdy je pacient zcela bez obtíží.

Příčina nemoci není dosud detailně objasněna.
Jsou určité práce, které prokazují účast histaminu na jejích příznacích. Protože histamin je jedním z mediátorů alergických reakcí, uvažuje se o jejím možném alergickém podkladu. Skutečnost, že injekční sumatriptan spolehlivě tlumí záchvaty této bolesti, může svědčit o účasti změn průtoku mozkových cév a sterilního (alergického?) zánětu, podobně jako u migrény. Spolehlivé experimentální průkazy těchto teorií zatím nejsou k dispozici.

Možnosti léčby a prevence
Klasické užití běžných analgetik a antiflogistik ve formě tablet nemá prakticky žádný smysl. Účinným a u nás dostupným lékem působícím pravděpodobně na průsvit cév je timoptol ve formě kapek, kapaných přímo do postiženého oka na začátku záchvatu.

Další dva účinné léčebné postupy u nás zatím nejsou běžné. Je to inhalace čistého kyslíku (7 litrů za minutu po dobu 15 až 20 minut vsedě) na počátku záchvatu a již zmíněná aplikace injekčního sumatriptanu nebo dihydroergotaminu. Oba léčebné postupy mají minimální nežádoucí účinky a velmi vysoké procento úspěšnosti, a proto lze předpokládat, že se v budoucnu uplatní i v našich podmínkách.

Nemedikamentózní prevence záchvatů cluster headache není na rozdíl od migrény a tenzních bolestí hlavy dosud známa. K preventivní léčbě se užívá sandomigran, i když s ne zcela přesvědčivým výsledkem. Poměrně účinná je preventivní léčba antialergiky, ovšem nežádoucí účinky těchto přípravků nejsou nezanedbatelné. Další léky doporučované k preventivní léčbě tohoto onemocnění jsou verapamil a lithium, ovšem opět s větším počtem nežádoucích účinků.

Chronická paroxysmální hemikranie
Málo známým onemocněním, podobajícím se záchvatům cluster headache, je chronická paroxysmální hemikranie. Vyskytuje se u žen, záchvaty náhlé bolesti jsou ještě kratší a častější než u cluster headache. Z léčebných prostředků je velmi účinný indomethacin.

Další informace naleznete zde
Další články tohoto autora:
Petr Dočekal

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: