Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 3.2.2003
Svátek má Blažej
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Přímá volba je nejlepším řešením
 >KOSMONAUTIKA: Co mohlo způsobit sobotní zkázu raketoplánu Columbia?
 >TÉMA: Kdo si více zaslouží? Řidič tramvaje nebo autobusu?
 >COLUMBIA: Další tragédie raketoplánu
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Strýc Podger na cestách
 >PSÍ PŘÍHODY: Stýskání po Bartovi a 50 psů
 >POLITIKA: A potom jsme uslyšeli hřmění.
 >ZE ŽIVOTA: Manažeři bez manéže: Odborné znalosti.
 >FEJETON: Hřbitovní kvítí
 >NÁZOR: Přestávka pro ČSSD
 >FEJETON: Vysvědčení
 >TÉMA: Zneužívání SMS brány
 >VOLBA: Kdo má nahradit presidenta?
 >FILM: Božská Ema mezi panely
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Telekomunikace  
 
3.2. TÉMA: Zneužívání SMS brány
Roman Joura

Všichni o tom mluví, ale nikdo neví, co to je

RadioMobil má nepřekonatelné problémy s komunikací. Namísto srozumitelné informace poskytne poloinformaci, dezinformaci, překroucenou informaci a nejčastěji bezobsažnou frázi. To už je obecně známo. Je však nepochopitelné, že i ve chvílích, kdy by ke srozumitelné obhajobě jeho kroků stačily dvě jednoduché věty, firma stejně raději odkazuje na "interní informace" nebo "obchodní tajemství".

Takovým příkladem může být operátorem vyvolaná diskuse na téma tak zvaného zneužívání SMS brány. Byli to i zástupci RadioMobilu, kteří podněcovali a udržovali při životě například mýtus o tom, že je komerčně zneužívána brána na stránkách www.t-mobile.cz.

Stejně jako v případech jiných problémů s RadioMobilem jsem se při kladení otázky "co to je zneužívání SMS brány" musel tedy spolehnout na nezávislé znalce, experty IT, vlastní výzkumy a také na vlastní intuici. Rád bych proto vyzval také další zainteresované i tématu znalé, aby níže uvedené věci případně korigovali nebo doplnili.

Předně bych si rád ujasnil pojem samotného zneužívání. Zneužívání chápu jako chování, které vede ku prospěchu jednoho dosaženého na úkor druhého. Komerční zneužívání pak jako dosažení prospěchu hmotného, kterého přitom nelze dosáhnout, aniž by někdo druhý neutrpěl hmotné škody. Nejsem si jistý, zda tomu rozumím stejně jako zástupci RadioMobilu... Posuďte sami.

Co se týče SMS brány na stránkách www.t-mobile.cz: Představa, že lze rozeslat několika tisícům či desítkám tisíců potenciálních zákazníků esemesky rychlostí 1 SMS za 120 vteřin, musí být pro každou agenturu skutečně "lákavá". Taková agentura by si u této brány musela zřídit třísměnný provoz. Touto věcí bych se tedy dál nezabýval.

RadioMobil naznačil, že mu při řešení problému SMS brány jde také o odkazy na tuto bránu umístěné na mnoha dalších serverech, stránkách a portálech. Vysvětluje to tím, že dané portály kryjí svůj provoz (tedy i své "náklady" na odkaz na SMS bránu) z umisťované reklamy. Zástupci operátora už oznámili, že pro provozovatele stránek a portálů mají připravenou velkoobchodní nabídku SMS. Portály mohou nakoupit SMS za velkoobchodní ceny a svým návštěvníkům je dále nabízet třeba i zdarma. V praxi by to pro uživatele znamenalo, že z vlastních stránek operátora SMS nepošlou vůbec, ale mohou je poslat zprostředkovaně a na náklady zprostředkovatele. Ale to je jiné téma.

Otázku portálů vnímám spíše jako okrajovou. Současné odkazy uživatele beztak odkážou na tutéž bránu na stránkách www.t-mobile.cz, se stejným časovým limitem, tudíž nějaké další zneužívání je možné pouze tak, jak výše uvedeno. Tento aspekt je tedy povrchní.

Podle mého názoru problém bude jinde. Návštěvníci, kteří mají rádi informační SMS, si možná vzpomenou na svého času populární bezplatné (pro uživatele) služby jako SuperSMS (www.supersms.cz) nebo Mr.X (www.mrx.cz). Bylo možné si od nich nechat zasílat informace nejrůznějšího ražení - zprávy, sport, vtipy, upoutávky na různé akce - a k tomu zasílaly sem tam nějakou reklamu. Jednalo se jednoduše o systém rozesílání hromadných SMS zpráv pomocí speciální aplikace. Nevím, jaký ekonomický model provozovatelé těchto služeb zvolili, nicméně z neoficiálních vyjádření RadioMobilu vyplývá, že zneužíváním SMS brány mají na mysli mimo jiné služby tohoto typu. SMS brána nesla zátěž hromadného toku zpráv, aniž by operátor byl s jejími rozesilateli na čemkoliv vůbec domluven. Nazývat to zneužíváním je jistě přehnané, spíše by bylo na místě mluvit o nežádoucím přetěžování SMS brány. Provozovatelé zmíněných služeb to nejspíš nedělali pro zisk a konečný uživatel nic neplatil. Navíc, jako uživateli T-Mobile mi od SuperSMS ani od Mr.X už hodně dlouho ani jedna zpráva nepřišla. Je tudíž jasné, že se operátor dokázal s problémem vypořádat ve vlastní režii, aniž by to museli "odskákat" běžní uživatelé. Plyne z toho toliko, že problém s SMS bránou se projevil už před časem a už tehdy byl řešitelný. V existenci podobných služeb nelze tudíž hledat žádný důvod ke zpoplatnění SMS brány pro všechny její uživatele.

Pak je tu však ještě další věc. Dlouho jsem zjišťoval, jakým způsobem vlastně fungují obecní esemesky, které čím dál úspěšněji nahrazují obecní rozhlasy. I v tomto případě se ukázala lichá má představa, že obce rozesílají tyto SMS v nějaké shodě se samotnými operátory. Nikoliv. Obce ve skutečnosti nakupují od soukromého zprostředkovatele přístup k aplikaci, která umožňuje rozesílání hromadných SMS zpráv. Nabídku jednoho takového zprostředkovatele (nevím, zda jediného) jsem nalezl na stránkách www.smsrozhlas.cz. Systém je jednoduchý: programátor vyvinul aplikaci na bázi SMS brány, vytvořil zajímavý a uživatelsky jednoduchý systém pro hromadné rozesílání SMS zpráv a tento systém nabízí (patrně nejen) obcím za roční provozovací poplatek. Ani v tomto případě bych nemluvil o zneužívání, autor systému si zkrátka nechává zaplatit za svoji práci. Ovšem na rozdíl od mobilního operátora, od kterého přitom má přístup k zařízení (SMS bráně), bez něhož by se neobešel a za pořizovací náklady rovné nule. 

Snad i sami tvůrci podobných aplikací musí přinejmenším tušit, že tento obchodní model je pokřivený. Je pak jasné, že s postupným rozšiřováním těchto populárních služeb může být pro operátora situace stále méně a méně udržitelná.

Šikovnost a nadšení pro techniku udělali z dříve okrajové doplňkové služby funkci, kterou lze využít na miliony různých způsobů, která mnohdy prokazuje svoji významnou užitečnost a bezesporu dnes značně přispívá k prvenství České republiky v počtu SMS zpráv na obyvatele. Pravděpodobně nikde jinde na světě nedosáhlo využití technologie SMS takové úrovně a mnohostrannosti jako u nás. Krizové esemesky hromadně rozesílané v Praze během povodní jsou toho korunovací.

Věc má pouze jeden nedostatek - od počátku jí chybí ekonomické řešení. Míra nárůstu využití SMS se pochopitelně odráží v provozu SMS bran. Lze pochopit, že operátoři, když se kdysi rozhodli nabízet internetovou SMS bránu zdarma, nemohli tušit, že se její využití může rozvinout do takové míry, až to pro ně začne být problém. Zkrátka to podcenili. Nicméně jsou to pouze operátoři, kdo měl ekonomickou stránku věci začít řešit - když ne od počátku, pak nejpozději ve chvíli, kdy se objevily první náznaky problémů. Jsou to jejich náklady a nikdo jiný to za ně udělat nemůže.

RadioMobil začal tedy konat jako první. Bohužel však přišel s odstrašujícím řešením v podobě slepého, vše válcujícího buldozeru. Bránu zkrátka zruší všem uživatelům internetu bez ohledu na to, zda rozesílají SMS hromadně pomocí "pirátských" aplikací, anebo zda služby využijí třeba párkrát do roka během dovolené v zahraničí, aby o sobě dali vědět svým známým. Mezi vlastními klienty pak operátor nejprve vyvolá paniku, že téměř veškeré náklady budou hradit oni sami a to ještě pod podmínkou dodatečné registrace a používání doplňkové služby T-Zones a pak se snaží jim zavděčit zdánlivým ústupkem v podobě bezplatných SMS balíčků.

Způsob, jakým RadioMobil řeší svůj problém "zadlužené" SMS brány, se dá přirovnat ke způsobům, jakými české vlády v posledních letech řešily a řeší problémy zadlužených bank a podniků se státní účastí. Jelikož nemají žádné páky na cílené a adresné řešení dluhů vzniklých povětšinou zanedbáním státních orgánů, rozpouštějí tyto dluhy skrze Českou konsolidační agenturu mezi daňové poplatníky a dluhy, kterým stát nedokázal zabránit, pak platí jeho vlastní občané. Podobně ani RadioMobil se nenamáhá přijít se skutečně účinným řešením. I on raději volí cestu nejmenšího odporu a zátěž SMS brány jednoduše přenáší na vlastní zákazníky.

Čas ukáže, zda je to dáno jen pochybením operátora a nedostatkem odborníků ve firmě. Doufejme pak, že konkurenční operátoři disponují lepšími odborníky, kteří dokážou vymyslet lepší řešení pro ně naléhavého problému. A především doufejme, že konkurenční operátoři prokáží solidní přístup a slušné chování ke svým zákazníkům, tak jak je to v tržním prostředí běžné.

Roman Joura

03.02.2003
Další články tohoto autora:
Roman Joura

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: