Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 14.2.2003
Svátek má Valentýn
  Výběr z vydání
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA (7)
 >POLITIKA: Mír světu, klid Evropě.
 >POLITIKA: Co dali Havel a Klaus demokracii
 >NET A JEHO PIKANTNOSTI: Ty nejsi Dagmara!
 >RODINA A PŘÁTELÉ: O potměšilé koblize
 >PSÍ PŘÍHODY: Pes nejen hodný, ale také chytrý
 >POEZIE: Láska na hřbitovní zdi
 >ŠKOLSTVÍ: Jak jsou na tom školy skutečně?
 >ZAMYŠLENÍ: Statistika a žvásty starýho zbrojnoše.
 >POSTŘEH: O potrefenosti
 >POOHLÉDNUTÍ: Život jako náhoda?
 >FEJETON: Jak jsem se (ne)díval na fotbal
 >GLOSA: Webové hrátky
 >ZE ŽIVOTA: Pokyny pro slovenskou filiálku
 >TÉMA: Pat COX a naše zhoubné nemoci.

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politický cirkus  
 
14.2. Nejen pocta
(nov)

V těchto dnech se Václavu Havlovi dostalo nebývalého mezinárodního ocenění. Zvláštní rezolucí amerického Kongresu mu byla udělena pocta jako bojovníku za demokracii a lidská práva a jako mimořádně úspěšnému dramatiku a prezidentu. V kontextu současných událostí, kdy nejen Evropská unie, ale i NATO je rozštěpeno kvůli postoji k irácké krizi, nabývá tato pocta ještě jiný význam.
Aniž by to předkladatelé zamýšleli, pocta Havlovi se bezděky stává politickým signálem jak České republice, tak celé "nové" Evropě, neboť pod čarou říká, že američtí zákonodárci jsou si dobře vědomi role demokracií nově vzniklých na východ od Labe a že jsou schopni ocenit jejich proamerický postoj jak v současné krizi, tak i v situacích budoucích.

Pro postkomunistickou českou amorfní politickou scénu, kde vyhraněných osobností je jako šafránu, to nevěští nic dobrého. Doposud se čeští politikové o zahraniční politiku příliš starat nemuseli, po vstupu do NATO a s pozvánkou do EU na stole se zdálo, že koleje jsou jednou provždy položeny. Jak ale ukazuje vyostření rozporu mezi členy NATO ohledně irácké krize a obdobně se rýsující rozkol na půdě EU, nemusí to být pravda a českou politickou reprezentaci čeká v blízké budoucnosti několik výhybek.

Před časem vystoupil stínový ministr zahraničí ODS pan poslanec Zahradil s tezí "atlantické spojky", tedy s pěstováním nadstandardních vztahů s USA. Političtí oponenti z okruhu euronadšenců se mu tehdy vysmáli, když namítli, že k takovému vztahu jsou zapotřebí dva. Nyní jim možná trochu zamrzá úsměv na rtech, neboť právě pocta Havlovi a naznačená ochota USA uzavírat bilaterální smlouvy s těmi, kdo podporují jejich zahraniční politiku, činí z "atlantické spojky" realitu.
Nejednotnost NATO, respektive EU, zcela mění situaci, zbavuje české politiky pohodlného alibi a nutí je k nepříjemné volbě - v rámci budování "atlantické spojky" se stát v rýsujícím se iráckém konfliktu americkou letadlovou lodí v srdci Evropy (a pak i v dalších krizích), nebo se přimknout k protiamerickému opatrnickému francouzsko-německému bloku.

Kromě rozdílných názorů na řešení ekonomických problémů a na vnitřní záležitosti se tak v české politice otevírá nová, zahraniční "fronta". Je pravděpodobné, že v příštích parlamentních volbách bude k hlavním tématům patřit i zahraniční orientace Česka a volby se ve valné míře stanou i měřením sil mezi proamerickým a proevropským křídlem české politické scény.

Mrož


Další články tohoto autora:
(nov)

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: