Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 15.2.2003
Svátek má Jiřina
  Výběr z vydání
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Sokolovo smíření
 >INFO: Zemřela ovečka Dolly
 >LIDÉ: Ronald Reagan
 >FEJETON: Nemáte čas mailovat?
 >INFO: Sondy k Marsu
 >POSTŘEH: O něm
 >ESEJ: O kříži
 >ZDRAVÍ: Lékař, pacient, nemoc
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA (7)
 >POLITIKA: Mír světu, klid Evropě.
 >POLITIKA: Co dali Havel a Klaus demokracii
 >NET A JEHO PIKANTNOSTI: Ty nejsi Dagmara!
 >RODINA A PŘÁTELÉ: O potměšilé koblize
 >PSÍ PŘÍHODY: Pes nejen hodný, ale také chytrý

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zdraví  
 
15.2. ZDRAVÍ: Lékař, pacient, nemoc
Dagmar Fousková

„Někteří lidé mají nemoc a jiní jsou nemocní.“ Takto lapidárně vyjádřil rozdíl mezi pacienty lékař, psychoanalytik a učitel doktor Michael Balint.

Tento významný představitel „celostní medicíny“ a průkopník v oblasti psychosomatiky, jehož kniha Lékař, pacient a jeho nemoc vyšla jen ve Velké Británii během 2. poloviny minulého století sedmnáctkrát (u nás Grada Publishing, 1999), vyjadřuje přesvědčení, že praktický lékař se nemůže zabývat pouze tělesnými symptomy. Značný počet nemocí totiž považuje za důsledek nevyřešených emočních konfliktů, osobnostního vývoje člověka, jeho situace v rodině a na pracovišti. Proslulé balintovské semináře se zabývaly problematikou komunikace mezi lékařem a pacientem, situací v ordinaci, potřebou pacientovy sebereflexe a změny životního stylu. Vycházely z faktu, že praktičtí lékaři dávají před diagnózou problémů celé osobnosti přednost diagnóze organické nemoci, což jim umožňuje přejít k racionální terapii, zatímco diagnóza problémů osobnosti, která takovouto terapii nenabízí, zůstává většinou stranou jejich zájmu i profesionálních možností. Avšak příznaky nemocí a fakta, jimiž pacient charakterizuje svůj zdravotní stav, mají mnohem hlubší souvislosti. Rozvíjí svoji teorii „uspořádanosti nemoci“, neurotické nadstavby chronických onemocnění, útěku do nemoci a uspokojení z nemoci, nebo naopak podcenění závažnosti informací o zdravotním stavu. Nespokojuje se s pacientovou „nabídkou nemoci“, s pacientem popsanými tělesnými projevy a bolestmi, ale při hledání příčin onemocnění si všímá nejširších souvislostí a možností interpretace. Jeho příspěvek k řešení věčného medicínského problému, zda primární je chronické organické onemocnění, či určitý typ osobnosti, je metodologicky zásadní: při hledání příčin a souvislostí poukazuje na význam psychosomatické medicíny. Tímto pojetím nemoci a léčby se vrací k zapomenutým vzorům starořecké medicíny v přesvědčení, že neléčí pouze farmakologický přípravek, lékařův nástroj či moderní medicínské technologie, ale v míře, jíž se dosud nevěnovala dostatečná pozornost, také osoba lékaře. Balintovské pojmosloví charakterizují výrazy jako „droga ,lékař,“, „apoštolská funkce lékaře“, „dohoda mezi pacientem a lékařem“ i řada dalších termínů, např. lékař – zpovědník, utěšitel, převzatých povětšinou z teologické terminologie, aniž by jim však připisoval onu apodiktičnost, jíž se v ustálených konotacích těší. Právě naopak ukazuje na úskalí, jichž se musí zejména praktický lékař, ale i specialista, při komunikaci s pacientem vyvarovat, na řadu nedořešených problémů (např. pacientova vděčnost za službu poskytnutou lékařem, „partnerství“ lékaře a pacienta, hloubka znalosti pacientova soukromí a jeho intimních vztahů apod.). Obecně shrnuje, že čím více dospělý, vyzrálý pacient je, tím lepší budou výsledky čistě „objektivního léčení“ a tím menší bude pacientova potřeba „subjektivní podpůrné terapie“. Podrobně se zabývá též často jednostranně podřízeným vztahem všeobecných praktických lékařů a nemocničních specialistů a zdůrazňuje nutnost většího vzájemného respektu, výměny poznatků a zkušeností, spolupráce.

„Skutečný problém,“ uzavírá Balint, „bývá většinou nepříjemný nebo dokonce bolestivý, má však tu výhodu, že je skutečný a je pravděpodobné, že se s ním dá při poctivé a tvrdé práci něco skutečného udělat.“

Další informace naleznete zde
Další články tohoto autora:
Dagmar Fousková

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: