Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 21.2.2003
Svátek má Lenka
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Appeasement a pacifismus vs dopady vojenských zásahů USA
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA (8)
 >POLITIKA: Krize a krizičky v NATO
 >AMERIKOU: Vzpomínka na Zbiroh (2)
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Závada není na vašem přijímači
 >REAKCE: Proč pokud, pane Pehe?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Kterak naletět podvodníkům
 >PSÍ PŘÍHODY: Jak havrani louskají ořechy
 >ARMÁDA: Je čas na 6 měsíční vojnu
 >NÁZOR: USA a válka
 >NÁZOR: Říše napoleonská nás od nových hrozeb nezachrání
 >GLOSA: Z bláta do louže, aneb hrůzy prezidentské volby.
 >NÁZOR: Chirac a naše zahraniční politika
 >FEJETON: Záhadný nápis
 >ŠKOLA: Otevřený dopis ministryni školství Petře Buzkové

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politický cirkus  
 
21.2. Červík pochybnosti
(nov)

V úterý prošel ve Sněmovně třetím čtením zákon o zákazu tabákové reklamy. Ačkoli jsem totálním nekuřákem a kouření pokládám za symptom vnitřní nekázně a nespolehlivosti, vrtá mi v hlavě, v souvislosti s navrhovaným zákonem, jistý červík pochybnosti. Je to tentýž červík, který se mi ozývá i jindy, třeba při jízdě metrem - když očima kloužu po propagačních letácích o právech dítěte.

Stojí na nich hesla třeba jako - každé dítě má právo na lásku, každé dítě má právo na vlastní názor - a mně můj červík pochybnosti našeptává - proboha, vždyť pro normálního a slušného člověka jsou to samozřejmosti, které mu diktuje vnitřní morální imperativ. A vzápětí ten červík zavrtá ještě hlouběji: Nevyvolají takové zákony - k nimž patří i ten navrhovaný o zákazu tabákové reklamy a třeba i zákony na ochranu před partnerským násilím - ztrátu osobní odpovědnosti, ztrátu volních vlastností charakteru, ztrátu vnitřního morálního imperativu, když to vše nahradí státní legislativa? Neřekne si normální slušný rodič, který pokládá lásku a úctu ke svému dítěti za naprostou samozřejmost, že této samozřejmosti není zapotřebí, když ji nahrazuje zákon? A neřekne si, v souvislosti s projednávaným zákonem o zákazu tabákové reklamy, proč by dbal o své zdraví a zdraví svých dětí, proč by se snažil sám, svou vůlí odolávat zlozvyku kouření, když se o to opět a pohodlněji pro jeho charakter postará stát - zákazy?!

Nic mi není tak odporné jako lidé, kteří týrají své partnery, své děti, své psy, či mučí jiná zvířata. Přesto v případě všech těch "ochranných" zákonů, jež se v poslední době produkují ve zvyšujícím se množství, ve mně nepřestává hlodat červík pochybnosti. Kde zůstane prostor pro pěstování charakteru, pro vnitřní morální příkazy, pro cvičení vůle jednotlivce, pro vytvoření pocitu osobní odpovědnosti za slušné chování, když to všechno nahradí státní reglementace? Není to krajně nebezpečné pro naši budoucnost, když nikoli vnitřní morálka, pěstování člověčenství v sobě, ale jenom karabáč zákonů nás bude nutit, abychom se chovali lidsky ke svým partnerům, ke svým dětem a odpovědně ke svému zdraví?
Není trend těchto ochranných zákonů, včetně navrhovaného zákona o zákazu tabákové reklamy, vlastně rezignujícím přiznáním, že rodina i s jejím výchovným posláním se totálně rozpadla a že stát je nucen přejímat její roli?

Mrož


Další články tohoto autora:
(nov)

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku