Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 24.2.2003
Svátek má Matěj
  Výběr z vydání
 >FEJETON: O úplně cizích jazycích
 >ŠKOLSTVÍ: Bezzubá stávka
 >OHLAS:Jména a příběhy, také jedna vražda
 >POLITIKA: Kandidát na prezidenta Jan Sokol a jeho magisterský diplom
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jaro na krku, učme se smyky!
 >PSÍ PŘÍHODY: Pes nakupující v trafice noviny
 >TV 3: Když dva dělají totéž, není to totéž
 >ROZŠÍŘENÍ: Finanční rozšíření EU
 >REAKCE: K prezidentskému kandidátovi
 >ZE ŽIVOTA: Kapsářské finty, aneb jak Vám ulehčit od majetku
 >ZAMYŠLENÍ Z FLORIDY: Irák jako katalyzátor
 >POLITIKA: Irák a dobrá zpráva o stavu světa
 >ŽIVOT: Odlišní lidé
 >ŽIVOT: Slabší, vozte si padák
 >POOHLÉDNUTÍ: Rozhořčené ovce

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Školství  
 
24.2. ŠKOLSTVÍ: Bezzubá stávka
Miroslav Oborník

V Čechách se prý chystá stávka vysokoškolských učitelů. Musel bych zabrouzdat v archívech, abych mohl říci kolikátá už. Pokud se dobře pamatuji, nikdy nakonec k žádné nedošlo. Český učitelský stav tak pomalu, ale jistě získává pověst psa, který štěká, ale nekouše. Nemá totiž zuby.
Aby byla jakákoli stávka funkční a měla tak šanci na úspěch, musí mít pro zaměstnavatele stávkujících paralyzující a hlavně pokud možno okamžitý či alespoň velmi rychlý účinek. Je-li zaměstnavatelem stát, musí stávka zasáhnout minimálně část registrovaných voličů. Učitelé jsou, v porovnání s jinými profesemi placenými státem, v nevýhodném postavení, pro pedagogy vysokoškolské to pak platí dvojnásob. Panečku, když stávkují železničáři, řidiči autobusů nebo popeláři, to je jiný hukot ! Co se vlastně stane nepříjemného, když bude stávkovat učitel ? Zastavení výuky na základních školách znepříjemní život rodičům, kteří musí zabavit své potomky nějakým jiným, většinou dražším způsobem, než je bezplatná školní docházka. Ale stávka na vysokých školách ? Může být vůbec taková akce byť i jen hypoteticky úspěšná ?
Na University of British Columbia (UBC) v Kanadě právě jedna taková stávka probíhá. Část studentů magisterského a doktorandského studia, kteří si přivydělávají jako tzv. "teaching assistents", vyhlásila stávku za zvýšení platů. Jen velmi krátce se vyjádřím k jejich motivaci: vedení UBC oznámilo výrazné zvýšení školného (pro magisterské studenty) během příštích tří let (každý rok o 25% !), ovšem platy studentů-asistentů zůstanou stejné. Po bezvýsledném vyjednávání s vedením univerzity se odborová organizace sdružující asistenty pro výuku a vědu rozhodla stávkovat. Prakticky to znamená, že se zastaví veškerá výuka kromě přednášek. "Paráda !", řekla by si patrně značná část českých vysokoškoláků. Situace v Britské Kolumbii je však od poměrů v České kotlině poněkud odlišná. Důvodů je několik. Prvním z nich je skutečnost, že odborová organizace sdružující stávkující asistenty vyjednává s ostatními odborovými organizacemi o různých formách podpory. Takže například podle jedné z dohod všechny autobusy směřující na UBC končí daleko před ní, provoz veškerých servisních služeb typu sekretariátů kateder, univerzitních "obchodů" dodávajících základní laboratorní materiál a univerzitní pošty (včetně dodávek zvenčí a posílání zásilek z univerzity) se zastaví. Podporu zvažovala i odborová organizace sdružující uklízečky. Jinak řečeno, stávkující asistenti nejdou do stávky osamoceni ! Další, neméně důležitý rozdíl oproti české realitě je v tom, že stávkující nesměřují své požadavky na stát, ale na univerzitu, jako svého zaměstnavatele. Ta má totiž daleko širší finanční autonomii, než je u nás zvykem. Proč ? Není zdaleka tolik závislá na státním rozpočtu. Důvod je prostý. Studenti platí nemalé školné, uvážíme-li, že jde o univerzitu státní (tuším, že v magisterském studiu je to 4 000 dolarů ročně). Se školným souvisí i poslední důležitý aspekt - nestávkující studenti, a těch je většina, chtějí za své peníze studovat plnohodnotné studijní programy včetně seminářů a laboratorních cvičení. Vždyť si za studium platí nemalé peníze ! Tlak na zaměstnavatele - univerzitu tedy působí doslova ze všech stran. Nevím, jak stávka na UBC nakonec dopadne. Autobusy nefungovaly jen první den ráno, univerzitní servisní služby nakonec do stávky nevstoupily a s paní uklízečkou z Mexika se zdravím každé ráno v laborce. Ale i pouhá hrozba připojení ostatních odborových organizací ke stávce asistentů jistě má svou váhu. Bohužel nemám čas číst informační materiály zaplňující mojí e-mailovou schránku, ale, pokud vím, vyjednávání mezi vedením univerzity a asistenty pokračuje. Věřím, že dojdou k přijatelnému kompromisu. A vysokoškolští učitelé v Čechách ? Požadavek vyšších platů prostě nestačí. Musí být totiž podpořen solidaritou ostatních odborových organizací. A dle mého skromného názoru též jednoznačnou podporou zavedení školného jako prvního kroku k větší finanční samostatnosti českých vysokých škol. Navíc, stávka nesmí být výsledkem náhlého pohnutí mysli, nýbrž pečlivé a promyšlené přípravy. Je příznačné, že podnět k pseudo-stávkové aktivitě českých vysokoškolských učitelů přišel od mladých filozofů. VŠ učitelé přírodovědných oborů jsou totiž částečně též vědci. A upřímně řečeno, stávkující vědec je tak trochu protimluv. Proč ? Když jsem se ze zvědavosti ptal kolegyně v laborce, jestli stávku na UBC podpoří svou účastí (tuto možnost má každý pracovník UBC), odpověděla: "Jseš blázen ? Podívej se, co mám práce !"


Další články tohoto autora:
Miroslav Oborník

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku