Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 27.2.2003
Svátek má Alexandr
  Výběr z vydání
 >AMERIKOU: Vzpomínka na Zbiroh (3)
 >LIDÉ: Osud manželky
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Pes, který sám sebe nekouše
 >IZRAEL: Do Osvěčimi - pro vzájemné pochopení
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Potíže se sýrem
 >PSÍ PŘÍHODY: Chvála otvírače na konzervy
 >ŽERTY S MÝTY: O bájných robotech (2)
 >FEJETON: Síla výchovy
 >NÁZOR: Špidlův nový styl
 >TÉMA: Další volba prezidenta je za dveřmi.
 >TÉMA: Studentská volba presidenta?
 >GLOSA: Smutek zachvacuje moji duši.
 >FEJETON: To bejvaly zimy!!
 >VÝSTAVA: Nevyčerpatelný archiv Václava Chocholy
 >ZDRAVÍ: Dětská řeč a rodina

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zdraví  
 
27.2. LIDÉ: Osud manželky
Jiří Bakala

Dne 28.2.2003 se dožije 100 let paní Marie Albertová, manželka prvního ředitele Baťovy nemocnice, který v BN působil v letech 1927-1942. Paní Albertová žije v Praze a jsem s ní v pravidelném písemném kontaktu. Velmi se zajímá o práci na vznikající publikaci k 75.výročí založení Baťovy nemocnice. Její dopisy mají zvláštní atmosféru, která mi trochu připomíná dopisy mé babičky.
Jsou květnaté, krásné po stránce stylistické, v žádném případě SMS.
Na konci každého dopisu se omlouvá slovy " prosím odpusťte mi roztřesené písmo, neboť za to může můj věk a mé choroby".
Paní Albertová přišla do Zlína se svým mužem v roce 1927. Její manžel dr.Bohuslav Albert byl prvním ředitelem Baťovy nemocnice. Pocházel ze slavné rodiny Albertů - jeho strýc Eduard byl profesorem I.chirurgie na lékařské univerzitě ve Vídni, II. chirurgickou kliniku vedl profesor Theodor Billroth.
Otec Bohuslava Alberta byl praktickým lékařem v Kostelci nad Orlicí. Psal básně, překládal a věnoval se literatuře.
Dr.Albert jakoby byl předurčen svým vývojem k organizaci práce. Myslím si, že největší školy se mu dostalo během 1.Balkánské války v letech 1912-13, kdy působil na srbské straně pod vedením profesora Jedličky, kterého vždy považoval za svůj veliký vzor. Viděl dokonalou organizaci Jedličky, který během 24 hodin zorganizoval přísun nemocných k operaci. Opačnou zkušenost dr.Albert nabyl za 1.světové války, kdy byl povolán do rakousko-uherské armády, kde sloužil ve zdravotní službě. Zde byl svědkem byrokracie a chaosu.
Tenkrát si uvědomil, že funkčnost zdravotnického zařízení je v organizaci a jejím největším nepřítelem je chaos a ztráta komunikace. Toto vše jakoby se vepsalo do jeho budoucího života. Je znám jeho výrok, kterým vždy řešil problémy - " pojďme to tedy organizovat." Do Baťovy nemocnice nastoupil v roce 1927. Spolu s F.L.Gahurou se podílel na vybudování moderní nemocnice. Nemocnice to byla skutečně moderní a výborně koncepčně řešená. Zadostiučiněním pro dr.Alberta bylo, že když se v roce 1929 zúčastnil I. Kongresu o nemocnicích v Atlantic City, slyšel zde profesora Hartwela teoreticky přednášet to, co on již uskutečňoval v praxi. Dr.Bohuslav Albert byl chirurg, znamenitý organizátor.
V Baťově nemocnici působil do roku 1942, později na nátlak okupantů odešel. Po válce se už do BN nevrátil. Pracoval jako profesor na Lékařské fakultě UK. V jeho článcích, statích, knihách a přednáškách, které pravidelně publikoval a přednášel, často nalezneme slovo racionalizace. Považoval ji za samozřejmý předpoklad rozumného nakládání s prací lidí a majetkem.
Jeho zásluhou byla nemocniční organizace zavedena jako obor na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Po těžké nemoci v roce 1949 se již nepostavil za operační stůl, stále však byl konzultantem Červeného kříže, šéflékařem Léčebného fondu veřejných zaměstnanců a členem Zemské zdravotnické komise. Celý svůj život zasvětil organizaci a jeho poslední organizační prácí bylo, že se podílel na zákonu o sjednoceném zdravotnictví. Lze jen dodat, že Baťova nemocnice měla v té době vybudován nejlepší zdravotní a sociální systém.
V roce 1952 dr.Bohuslav Albert zemřel.
Jeho manželka mu vždy byla velkou oporou, vedla mu korespondenci a dokumenty. Vloni o prázdninách jsem od ní obdržel celý archiv jejího muže, se všemi projekty uskutečněnými i neuskutečněnými, o kterých Vás budeme pravidelně informovat.


Další články tohoto autora:
Jiří Bakala

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku