Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 28.2.2003
Svátek má Lumír
  Výběr z vydání
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA (9)
 >POLITIKA: Proč volit Václava Klause
 >POLITIKA: Otevřený dopis Konzervativní strany Václavu Havlovi
 >RODINA A PŘÁTELÉ: To byla rána!
 >PSÍ PŘÍHODY: K vrcholům negalantnosti
 >FEJETON: Tajemství ženy
 >POSTŘEH: O saponátu
 >FEJETON: Kde se berou peníze?
 >POVÍDKA: DIGI v roli svědka
 >FILM: Jak se chodí po lese
 >POVÍDKA: O radostnej smrti
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >INFO: Anketa Strom roku 2003
 >ZDRAVÍ: Stres
 >AMERIKOU: Vzpomínka na Zbiroh (3)

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Ekologie  
 
28.2. INFO: Anketa Strom roku 2003
Mirek Bohdálek

Nadace Partnerství ve spolupráci s partnery - týdeníkem Květy, portálem Centrum.cz, rádiem Impuls a firmou Eden - vyhlašuje druhý ročník celostátní ankety "Strom roku 2003". Záštitu nad anketou převzal ministr životního prostředí České republiky Libor Ambrozek.

Navazujeme na úspěšný první ročník ankety, jejíž výsledky byly vyhlášeny na Koncertě pro stromy Zuzany Lapčíkové a Hany Hegerové v Divadle Na Fidlovačce. Stromem roku 2002 se stal Popovský jasan z Karlovarského kraje. Inspirací nám zůstává anketa o nejsympatičtější brněnský strom roku, kterou třikrát úspěšně pořádalo RS ČSOP v Brně. Celorepubliková anketa se setkala s příznivým ohlasem a proto vyzýváme města a obce, občanská sdružení i jednotlivce:

Navrhněte svůj strom či stromořadí na ocenění "Strom roku 2003".

Anketou chceme upozornit na potřebnost stromů v našem životním prostředí a umožnit všem účastníkům soutěže představit svůj nejkrásnější strom a jeho příběh.

Písemné návrhy by měly obsahovat:
· důvod, proč strom navrhujete a jeho příběh, znáte-li ho;
· fotografii či obrázek stromu;
· určení lokality, kde se navržený strom/stromořadí nachází (obec - ulice, místní název, okres);
· druh a přibližné stáří stromu.

Zorganizujte svou soutěž na místní nebo regionální úrovni. Vítěze regionální soutěže vyhlaste na Den Země (22. 4.) a pošlete nám je do celostátního kola. Inspiraci můžete najít na stránkách www.stromzivota.cz nebo www.csopbrno.cz

Návrhy v celostátní soutěži budou průběžně shromažďovány na adrese Nadace Partnerství, Panská 7, 602 00 Brno (obálku označte heslem Strom roku 2003). Své návrhy můžete zasílat též v elektronické podobě na e-mailovou adresu strom.zivota@ecn.cz. Uzávěrka pro podání návrhů na "Strom roku 2003" je 1. 6. 2003.

Z došlých návrhů vybere porota složená z odborníků a osobností 12 stromů (stromořadí). Kandidáti na "Strom roku 2003" budou zveřejněni v médiích a v elektronické podobě na www.stromzivota.cz a na internetovém portálu Centrum.cz. O tom, kdo se stane vítězem celostátní ankety "Strom roku 2003", rozhodnou svými hlasy všichni milovníci stromů.

Slavnostní vyhlášení ankety "Stromu roku 2003" proběhne na Den stromů 20. 10. 2003.

Vítězný strom bude označen jako "Strom roku 2003" a Nadace Partnerství ve spolupráci s odborníky z firmy Eden navrhne a zajistí optimální způsob péče a ochranu stromu. Více informací vám rádi podají: Michal Veselý, Petr Jelínek, Program Strom života Nadace Partnerství, Panská 7, 602 00, Brno, tel.: 542 422 761, fax: 542 422 777, e-mail: strom.zivota@ecn.cz. www.nadacepartnerstvi.cz, www.stromzivota.cz

Pomozte sázet stromy! Adoptujte si svůj strom! Na podporu programu Strom života pořádá Nadace Partnerství celonárodní veřejnou sbírku na stromy s názvem "Adoptujte strom!". Snahou je umožnit každému, kdo se nemůže aktivně podílet na ochraně přírody a výsadbě stromů, pomoci alespoň přispěním symbolické finanční částky. Průměrná částka, která pokryje náklady na vypěstování jedné sazenice a následnou péči o strom do věku, kdy již bude samostatný, je 200 Kč. Samozřejmě každá částka, kterou se rozhodnete pomoci, je vítána. Můžete se stát také pravidelným podporovatelem programu.

Každý, kdo podpoří výsadbu stromů obdrží originální certifikát. Kdo daruje více než 1000 Kč obdrží navíc CD Zuzany Lapčíkové "Strom života" s moravskými lidovými písněmi o stromech. Všechny dárce pozveme, aby si mohli svůj strom zasadit sami. Jména dárců jsou zveřejněna na internetu a ve výroční zprávě Nadace Partnerství.

Peníze od všech dárců jsou shromažďovány na samostatném účtu pro stromy, který je spravován Nadací Partnerství. Účet je otevřen jako transparentní u eBanky, takže každý, kdo má přístup k internetu, si může zkontrolovat veškeré pohyby na účtu na adrese www.eBanka.cz. Číslo účtu je 606794001/2400.

Do veřejné sbírky přispělo za tři roky její existence asi 600 drobných dárců a podařilo se vybrat přes 180 000 Kč.

Nadace Partnerství je součástí konsorcia pěti národních nadací v České republice, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku, jehož posláním je stimulovat aktivní účast občanů na zlepšování životního prostředí ve svém regionu. V současné době je největším soukromým zdrojem finanční podpory ekologických projektů obcí a nevládních neziskových organizací v ČR. Od svého vzniku v roce 1991 do konce roku 2002 podpořila formou nadačních příspěvků ve výši kolem 87 miliónů korun už na 1210 projektů nevládních neziskových organizací a obecních úřadů.


Další články tohoto autora:
Mirek Bohdálek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku