Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 7.3.2003
Svátek má Tomáš
  Výběr z vydání
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA (10)
 >DOKUMENT: Akce Pochodeň 2003
 >INFO: Konzervativní strana a EU-referendum
 >ŽIVOT: Jede jede mašinka.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Škoda mladého života
 >PSÍ PŘÍHODY: Překotné domáhání dárků
 >TÉMA: Hyenismus
 >REAKCE: Blbá nálada, pohádky a smrt
 >KONFLIKT: Naivita šachových pěšáků
 >ZAMYŠLENÍ Z FLORIDY: Nenávist jako program
 >Paušální Dial- up neprávem ve stínu ADSL aneb pomůže ministr Mlynář s paušálem?
 >NÁZOR: Klaus a jeho role
 >POSTŘEH: O simce
 >IRAK : Svědomí a mezinárodní právo
 >ČESKÁ TELEVIZE: Pocity a realita

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
7.3. REAKCE: Blbá nálada, pohádky a smrt
Tomáš Haas

Džin vypuštěný z lahve plní v arabských pohádkách příkazy toho, kdo jej vypustil. My ale nežijeme v pohádce, žijeme v reálném světě. Nejsou v něm dokonale dobří králové, stejně zlí černokněžníci, a bohužel, ani absolutně čisté a krásné princezny. V reálném světě se hloupý Honza nestane králem, ale zůstává tím čím je, Honzou. Nezíská ani princeznu, ty se většinou pohybují v jiném prostředí, a Honza se s ní pravděpodobně nikdy ani nesetká. Pohádkové bytosti jsou symboly, jejich vlastnosti jsou absolutní, v dobrém i ve zlém. A v pohádce vždy zvitězí dobro nad zlem.

Pokud pohádka zůstane pohádkou, je dobře. Děti se jimi učí rozeznávat dobré od zlého, my dospělí se můžeme zasnít o světě který je lepší než svět ve kterém žijeme, kde dobro vždy vítězí nad zlem, a kde všichni víme kdo je dobrý a kdo je zlý. Problém nastane, když začneme vnímat skutečnost jako pohádku, když začneme připisovat skutečným charakterům vlastnosti pohádkových bytostí, když začneme svět vnímat černobíle.

Dnes ráno se na Václavském náměstí upálil mladý muž. Podle zatím dostupných informací se jedná o člověka se značnými psychickými problémy, je vyšetřován policí pro zveřejňování návodů k útokům na energetická zařízení, on sám ve svém dopise obviňuje blíže neurčenou teroristickou organizaci ze zneužití jeho stránek.

"Vše skončilo rokem 2002-2003 kdy mě dokonce jakási teroristická organizace dokonce využila k vytvoření svých WWW stránek(protože je je umím programovat v (X)HTML nebo PHP) bohužel oni jsou z toho asi venku a měli ty chytře vymyšlené protože případné pátrání po nich musí nutně skončit u mého počítače doma. Nevím ale mám pocit že jsem byl něčím ovládán a když jsem se probudil bylo již pozdě. Celý svůj život jsem měl plný neúspěchů. Po celý svůj život jsem měl s touto společností problémy, mám pocit že nepatřím do této doby. Protože jsem Jako další oběť Systému jsem se rozhodl že moje utrpení musí skončit navždy".

Jinde ve svém dopise píše: "Jistě už můžeme svobodně hlásat že ten nebo onen politik se nám nelíbí atd. aniž by nám hrozila práce v uranových dolech, ve školách již není nejdůležitější k zahájení výuky fotka Lenina ani do našich dětí nikdo nevtlouká žádnou propagandu atd. Ale bohužel se objevili jiné věci. Takzvaná demokracie kterou jsme si vybojovali vlastně demokracií v pravém slova smyslu není. Je to jen vláda úředníků, peněz a dalších mocipánů kteří šlapou po obyčejných lidech. Celý svět je již ovládnut penězi a zkažen. Na záchranu není pozdě ale pokud budeme takto pokračovat dále tak se buď všichni udusíme ve znečištěném vzduchu nebo povraždíme při válce".

Tento nešťastný mladý člověk nezemřel jako oběť systému, zemřel proto, že se nedokázal vyrovnat s rozporem mezi realitou a svým vlastním virtuálním, pohádkovým světem. Přestal věřit v systém, výběr internetových stránek, který ve svém dopise doporučuje, naznačuje že začal věřit v jednoduchá, pohádková vidění, v komunikaci s mimozemskými civilizacemi, v aktivistická ekologická hnutí, dopis naznačuje, že se už nejednalo jen o legitimní ekologické aktivity, ale o skutečné ekologické teroristy, začal věřit, že lidstvo je ovládáno nějakými temnými spikleneckými mocenskými osami temných duchů a "pseudotvůrců". A ve světle svých neúspěchů se rozhodl, že je obětí Systému, a že své problémy nemůže řešit jinak, než sebevraždou.

Bylo by lehké jeho zoufalou smrt prostě přejít, pokud je zveřejněný dopis autentický, nikdo nemůže pochybovat o tom, že se nejednalo o psychicky zdravého jedince, jednajícího po zralé úvaze. Rozhodně se mýlil, když přirovnával svou smrt ke smrti Jana Palacha. Jan Palach, možná příliš extrémně, protestoval proti konkrétním věcem, proti reálnému stavu a reálnému nebezpečí. Zdeněk Adamec protestoval proti své neschopnosti se vyrovnat s realitou, proti svým vlastním neúspěchům.

Jenže i ten reálný svět se začíná podobat pohádce. Pokud sledoval česká media, musel nezbytně nabýt dojmu, že žije ve spálené, vytunelované, rozkradené zemi, ovládané nedefinovatelnými mocenskými osami, v zemi kde již dvanáct let vládne spiklenecká mafie, že z této situace není východiska, že systém je tak zkorumpovaný, že se ani nevyplatí jít k volbám, protože občan a volič neznamená nic, že systém se nedá opravit, změnit a zlepšit zevnitř, pomocí obvyklých demokratických postupů. Není divu, že se psychycky labilní jedinec dostal do vlivu sekt a fanatiků.

Nepřipomíná to něco?

"Blbá nálada" není přímým viníkem smrti Zdeňka Adamce. Je jen důvodem, proč se tolik lidí pokouší najít řešení mimo systém. Vznikla ze stejného důvodu, pro který zemřel na Václacské náměstí jeden mladý člověk, vznikla z falešného vidění reality, jejího rozporu s naším očekáváním. Jako v pohádce se svět "blbé nálady" rozdělil na "dobré" a "zlé", jako v pohádce se definovaly kladné i záporné charaktery, hrdinové beze bázně a hany a vinníci bez jediné positivní vlastnosti. Na blbé náladě se přiživoval kde kdo, dnes se na ní a na smrti Zdeňka Adamce přiživuje hnutí, které z ní žilo protože se jeho zakladatelé sami kdysi vyřadili z demokratického procesu tím, že se pokousili jej obejít, pokusili se nátlakem donutit odejít ty kteří nevyhovovali jejím představám. Nedokázali akceptovat, že se systém dá změnit jinak, než odchodem těch, které prohlásili za "zlé". Když se nedostavil úspěch, změnili své hnutí na politickou stranu. Neuspěli ani potom, veřejnost se o ně, po počátečním ohlasu vyvolaném mediální masáží, přestala zajímat. Jejich poslední pokus o zviditelnění, černé pásky v den presidentské inaugurace se zdál být spíše komický, ve své marnosti a hlouposti. Dnes předvedli, co je "blbá nálada", a čím je nebezpečná, pokouší se oživit pohádkový symbolismus, a zcela bezostyšně se ústy jejich předsedy Brože pokoušejí svalit vinu na hromosvod "blbé nálady", presidenta Václava Klause."Cynismus Václava Klause stojí symbolicky za touto smrtí" řekl Brož ČTK.

"Blbá nálada" už přerostla dimenze stavu občanské nespokojenosti. Je uměle živena a využívána k politické propagandě, je zneužívána politickými stranami, je živena nenávistí a lžemi, je využívána k odvádění pozornosti od skutečných problémů. Je živena medii, je živena novináři a analysty, kteří už teď, jakoby do zásoby pro příští využití, spřádají legendy o nových mocenských osách, vymýšlejí strašlivé katastrofické legendy o chobotnicích vlivu a mocenských mašineriích Klausova Hradu ještě před tím, než jejich cíl, president Klaus převzal úřad, opět a opět se snaží vsugerovat občanům své pohádkové vidění světa, kde vše je jednoduché, občan je jen obětí strašlivých spiknutí a politika a správa věcí veřejných ho nemusí zajímat, protože demokratický proces nefunguje, je v rukou mocenských.mašinerií a mocenských os. Občan si nemusí klást otázky, protože Nositelé Pravdy mu je dodali i s odpověďmi.

Je nejvyšší čas se s "blbou náladou" vypořádat, a dnes již je to i v zájmu těch politiků, kteří se na ní tak dlouho úspěšně vezli, dnes jsou i oni jejími obětmi. Je to i v zájmu medií, jejich důvěra není o nic lepší než důvěra politiků. Především ale je to v zájmu občanů, pokud ztratí důvěru v systém, demokracie nemůže přežít, nepřežila nikdy kde se tak stalo. Je čas se vrátit z pohádkového světa blbé nálady do reálného světa, světa plného problémů a plného lidí kteří je dokáží řešit.

Džin vypuštěný z lahve přestal posluchat své pány, a obrací se i proti nim.

Tomáš Haas thaas@rogers.com


Další články tohoto autora:
Tomáš Haas

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku