Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 17.3.2003
Svátek má Vlastimil
  Výběr z vydání
 >MÉDIA: Já nic, já Železný
 >MÉDIA: Kdo nese odpovědnost
 >MÉDIA: Poznámky k výsledkům stockholmské arbitráže
 >NEVNÍMÁNO: Armáda snů
 >MROŽOVINY: Americký scénář irácké války
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Motorkářský svátek
 >PSÍ PŘÍHODY: Nářek, až srdce usedá
 >POLITIKA: Bránění, strkání a další fauly
 >PROTEST: Euroskeptici nebo tajtrlíci?
 >FOTO: První sobota nového českého prezidenta
 >POLEMIKA: Teorie pustého ostrova
 >POEZIE: Sonet o zbytečnosti básníků
 >FEJETON: Jak jsem podcenil inovaci a tím se přesladil
 >TÉMA: Televizní debaty
 >DOKUMENT: Českému národu přestaly starosti

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Šamanovo doupě  
 
17.3. DOKUMENT: Českému národu přestaly starosti

Zeměpisná poloha Československa přirozeně vyžaduje nejlepších vztahů k Německu. To je základnou pro jeho existenci jako nezávislého národa...
Dnešní krok je pro mne nejtěžším krokem mého života, věřím však, že již za několik let toto rozhodnutí bude pochopeno a za 50 let pravděpodobně považováno za požehnání.

(Háchovy výroky podle záznamu jeho rozhovoru s Hitlerem v říšském kancléřství, Berlín, 15. března 1939)

Obě strany souhlasně vyjádřily přesvědčení, že cílem všeho jejich úsilí musí být zajištění klidu, pořádku a míru v této části střední Evropy. Československý prezident prohlásil, že ve prospěch této věci a pro dosažení konečného usmíření klade osud českého národa a země s plnou důvěrou do rukou vůdce Německé říše.
Vůdce přijal toto prohlášení a vyjádřil své rozhodnutí, že bere český národ pod ochranu Německé říše a že mu zaručí autonomní vývoj odpovídající jeho svébytnosti.

(Ze společného prohlášení vlád Německa a ČSR, 15. března 1939)

Nerušený rozvoj národa bude zaručen i pod patronací Velkoněmecké říše, ovšem jen tehdy, bude-li klidně a spořádaně pracovat a podporovat ideu nového vlastenectví v rámci Protektorátu.

Zřízení Protektorátu dává pevný základ k tomu, aby jeho obyvatelé žili pod ochranou říše svým osobitým národním životem, v klidu, protože Němci omezí své zásahy u nás na minimum a v žádném případě nepomýšlejí na germanizaci.

Obnovuje se Svatá říše římská. Čechy a Morava vždy patřily do německého prostoru, a proto je jen logické, že do něj byly opět zapojeny. Zároveň jde o první neněmecké země říše. Věřme, že národ osvědčí takové hodnoty aby jej říše považovala za svého člena nejlepšího.

Další výhodou zřízení Protektorátu je i okolnost, že českému národu přestaly starosti o prudce se vyvíjející politickou situaci v Evropě, dostal se pod ochranu mocného státu, který zajistí vytvoření optimálního poměru k cizině.

(Z dobového českého tisku.)

Rozkas pro Obyvatele!

Na rozkas Votze a neivršiho Prezidenta německe Armady převzal sem v zemi česke s nešnim dnem celou moc.
Hlavni-Quartier Praha, dne 15. Brězna 1939

Vrchni Komandant Armadni-Odil 3
Blaskowitz
General Pjechoty

(Český text na česko/německém plakátu, vylepovaném 15.3.1939 na veřejných prostranstvích.)

Zdroje:
Jan Gebhart, Jan Kuklík: Dramatické i všední dny protektorátu, Themis, Praha 1996
Komu sluší omluva: kolektiv, Erika, Praha 1992

Opsal Šaman v Praze, dne 15. března 2003


Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku