Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 21.3.2003
Svátek má Radek
  Výběr z vydání
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA (12)
 >POLITIKA: Proč jsem pro válku v Iráku
 >PROPAGANDA: Goebbels o Spojených Státech
 >NÁZOR: Afgánistán ano, Irák ne ?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Strýc Podger moderuje panelovou diskusi
 >PSÍ PŘÍHODY: Válečné vstávání
 >MÉDIA: Polemika o vině a trestu
 >NÁZOR: e- knihy
 >VÝSTAVA:Zemětřesení - výstava rytin v Karolinu
 >POVÍDKA: Nečekané napadení
 >FRANCOUZSKÉ POHLEDY: Od náměstí Svornosti k Eiffelově věži - itinerář
 >TÉMA: Deset miliard
 >KONFLIKT: Válka mírová
 >POLEMIKA: Ohlas na článek "Teorie pustého ostrova"
 >CHTIP: Co by se stalo, kdyby Irák vyhrál

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Kultura  >>  Architektura  
 
21.3. VÝSTAVA:Zemětřesení - výstava rytin v Karolinu
Jiří Wagner

V úterý jsem se po dlouhé době opět zúčastnil vernisáže. Jednalo se o zahájení výstavy Historická zemětřesení na starých rytinách, kterou v přízemních prostorách Univerzity Karlovy pořádá Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK.

Pohromy jakéhokoliv druhu mě vždy zajímaly a tudíž není divu, že jsem se na výstavu rytin věnovaných jednomu z mnoha fenoménů katastrof vypravil. Jako každá vernisáž byla i tato zahájena proslovy, v tomto případě pochopitelně několika představitelů Karlovy univerzity a Akademie věd ČR a příjemnou, jakkoli nezvyklou byla pouze část druhá, při níž zazpíval mužský sbor Schola Gregoriana Pragensis. Výstava byla velice zajímavá, nicméně moje erudice v této oblasti je natolik "vysoká", že moje paměť je omezena pouze na jeden film o zemětřesení v San Francisku. Proto nebudu unavovat čtenáře nudným popisem obrázků a místo toho raději ocituji pár řádků z pozvánky:

Soubor starých rytin z let 1493-1906, na kterých jsou vyobrazeny následky silných zemětřesení, odráží dlouholeté snahy a úsilí vzdělané části evropského obyvatelstva (a později i ostatního světa) lépe porozumět okolní přírodě a jejím projevům. Vystavená vyobrazení dovolují pečlivému pozorovateli zkoumat vývoj a pokrok hned ve dvou příbuzných rovinách. Je to jednak s časem rostoucí kvalita použitých zobrazovacích technik, počínajíc hrubou, detail nepostihující technikou dřevořezu, přes jemnější zobrazování mědirytem a mědileptem, až k téměř fotograficky detailní technice ocelorytu. S tímto pokrokem se zároveň stále více uplatňovaly principy správného perspektivního vidění. Vystavené obrazy také svědčí o pokroku v lidském porozumění neživé přírodě a jejím projevům. Např. nejstarší vystavená zobrazení dokládají snahu vysvětlit ničivé přírodní jevy jako důsledek Božího hněvu či Boží odplaty za hřích apod. Teprve později se začala hledat vysvětlení přírodní. Významným předělem v porozumění zemětřesení byla zemětřesení Lisabonské (1755) a Kalábrijské (1783). Byli to zejména francouzští osvícenci, kteří navrhli, obhájili a potvrdili správnost nového přístupu ke studiu přírodních jevů: sběr nejrůznějších údajů a pozorování, jejich klasifikace a analýza cestou hledání závislostí a souvislostí mezi nimi a hledání správné interpretace těchto závislostí. V neposlední řadě však mají vystavené rytiny i vysokou estetickou hodnotu.

Výstava trvá až do 20. dubna a kdo má zájem o katastrofy v uměleckém provedení, neměl by s její návštěvou váhat. Kromě toho jsou po celou dobu trvání výstavy zpřístupněny i podzemní raně gotické základové prostory Karolina, v nichž se návštěvník může seznámit s celou historií univerzity a kromě toho shlédnout i pečlivě restaurované zbytky středověkého zdiva - včetně místní studny.
Další články tohoto autora:
Jiří Wagner

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku