Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 24.3.2003
Svátek má Gabriel
  Výběr z vydání
 >KOMENTÁŘE: O válce a k válce
 >POOHLÉDNUTÍ: Voda jako záruka života a sváru
 >BLUDNÉ BALVANY: Incident při předávání anticeny
 >ČESKÁ POLITICKÁ KOMEDIE: Podporujeme válku?
 >MÉDIA: Podivná fakta poslankyně Marvanové
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Použití digitálního fotoaparátu
 >MROŽOVINY: Námořní jazykový koutek
 >PSÍ PŘÍHODY: Uhlířské psychologizování
 >MÉDIA: O "děravých" zákonech a odpovědnosti vysílací Rady
 >KONFLIKT: Demokratický svět ve slepé uličce
 >CESTOPIS: Ten nejdivočejší západ
 >GLOSA: Nové pojetí vězeňské služby- zloděj bude hlídat zloděje.
 >HISTORIE?:Harmonogram
 >REAKCE: Američané budou krást Iráčanům hodinky.
 >USA: Kovboj Bush

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Mrožoviny  
 
24.3. MROŽOVINY: Námořní jazykový koutek
František Novotný

Jako jazyk suchozemců trpí čeština neúplným námořním názvoslovím, které je v mnoha případech ještě interpretováno chybně, neboť lidé, kteří je tvořili, byli nepochybně dobrými lingvisty, avšak námořními laiky, takže výsledkem mohlo být jenom cosi uměle a zmateně implantovaného do jazyka.
Klasickým příkladem takového zmatku je používání slov flota a flotila. Slovník spisovného jazyka českého je definuje takto:
FLOTA - loďstvo, admirál dunajské floty(!!!!!)... bitevní flota/flotila(!!!!)
FLOTILA - oddíl válečných lodí, britská atlantická flotila.
Těmi pěti vykřičníky jsem heslo flota označil proto, neboť dokumentují zmatek autorů, kteří si s odbornou funkcí těchto slov nevěděli rady a naznačili, že se jedná o synonyma.

Tuto hypotézu potvrzuje i známý anglicko-český slovník Haise a Hodka. Zde se slovo "FLEET" překládá jako loďstvo, válečná flotila, slovo "FLOTILLA" pak opět jako námořní flotila, oddíl válečných lodí, malý svaz menších válečných lodí. Nicméně právě malá nuance uvedená kurzívou na konci hesla napovídá, jaký rozdíl mezi flotou a flotilou vlastně je. Správnou definici pojmů "flota" a "flotila" pak nalezneme v "Oxfordském slovníku moře a lodí", jehož českého překladu se snad jednou dočkáme. Zde je definováno:
FLEET - loďstvo, skupina válečných lodí větších než torpédoborec. FLOTILLA - skupina válečných lodí včetně torpédoborců a menších, ponorek, torpédových a raketových člunů, říčních válečných lodí.

Čeští námořní publicisté a historici (např. Jaroslav Hrbek v pětidílném velmi kvalitním díle "Velká válka na moři") se pak snaží o zavedení pořádku do používání těchto dvou výrazů - a to nejen v jednotě s angličtinou a němčinou, ale také v souladu se slovanskými jazyky, jako je ruština a polština.
Proto americká Fifth Fleet není žádná 5. flotila, ale 5. flota!!!, proto ruský "černomorskij flot" není Černomořskou flotilou, ale flotou, avšak bývala sovětská Dunajska flotila opravdu flotilou byla!!! (a nikoli flotou, jak zmateně uvádí Slovník spisovného jazyka českého).

Závěrem bych ještě jednou uvedl odborně správné pojmy, které se v těchto dnech se zvýšenou frekvencí a obvykle chybně objevují na stránkách tisku:

FLOTA - synonymum LOĎSTVO ve smyslu celé množiny válečných lodí toho kterého státu, uskupení v rámci určité zeměpisné oblasti, uskupení válečných lodí větších než torpédoborec. Příklady: Britské loďstvo, americká 6. flota, Černomořské loďstvo, britská Středomořská flota.

FLOTILA - uskupení torpédoborců a válečných lodí menších, ponorek, válečných lodí říčních. Příklad: Dunajská flotila, německá ponorková flotila za 2. světové války.
(Přiznám se, že jsem si neověřoval, jak jsou zařazovány velké jaderné raketonosné ponorky, zda USA, Velká Británie a Rusko používá označení "fleet" nebo "flotilla".)

ESKADRA - část námořní floty, odřad válečných lodí k určitému úkolu, nebo také menší skupina válečných lodí téhož typu (definice podle Websterova slovníku). Příklad: 1. bitevní eskadra japonského Spojeného loďstva za 2. světové války (tvořily ji bitevní lodi třídy "Jamato" a "Nagato").
OPERAČNÍ SVAZ - skupina válečných lodí, určená ke splnění určitého taktického úkolu. Typickými operačními svazy jsou skupiny z protiponorkových a PL plavidel (torpédoborce, fregaty, raketové křižníky atd.) a ponorek kolem pěti amerických letadlových lodí, které nyní operují proti Iráku. Ve starší české literatuře (první Millerův překlad Griffithova "Guadalcanalu" z roku 1970) se jako synonymum používal výraz "úkolové uskupení" vycházející z anglického originálu TASK FORCE. Též synonymum k ESKADRA.

VÁLEČNÁ LOĎ - plavidlo určené k vedení válečných operací. Příklad: letadlová loď, jaderná ponorka, raketový křižník, ale také vyloďovací a zásobovací plavidla.

BOJOVÁ LOĎ - válečná loď určená k bezprostřednímu vedení boje. Příklad: Letadlová loď, křižník, jaderná ponorka.

POMOCNÁ LOĎ - zásobovací plavidla, plovoucí základny, nemocniční plavidla, týlová plavidla, neboli, jak se dnes říká, logistická plavidla či plavidla logistické podpory.

BITEVNÍ LOĎ - archaické, dnes již v aktivní službě neexistující obrněné plavidlo s nejtěžšími děly. Naposledy byly b. l. použity koncem února 1991 za války v Zálivu (americké b. l. "Wisconsin" a "Missouri"). Jelikož se jedná o odborný termín, nelze jej zaměňovat s lodí bojovou.

Uvedená hesla si žádným způsobem nečiní nárok na úplnost, kupříkladu nepostihují problematiku zpravodajských a sledovacích plavidel a plavidel radiolokačního dozoru, či americké specifikum "útočných" (Attack) plavidel.

Psáno v Praze 22. 3. 2003


Další články tohoto autora:
František Novotný

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku