Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 2.4.2003
Svátek má Erika
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Druhý poločas Vladimíra Špidly
 >MOBY DICK: Únor 2003 v Českých Textárnách
 >TÉMA: Referendum o vstupu ČR do EU.
 >MROŽOVINY: Ani Vietnam, ani Stalingrad, ale spíše mír pro Palestinu
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak jsem dělal Chytrolína v Pakulu
 >PSÍ PŘÍHODY: Náhlé zmizení a náhlé objevení
 >PRÁVO: Vstup cizinců
 >EKONOMIKA: ČNB úrokové sazby pravděpodobně nesníží
 >FEJETON: Mňam mňam,mňáááááám!
 >IMAX: Tyranosaurus na mě vycenil zuby!
 >KOMENTÁŘ: Studený čumák (2)
 >FILM: Sex, smrt a primář Sova
 >ZE ŽIVOTA: Konečně sami
 >POVÍDKA: O chrabrém zvěrobijci
 >CHTIP: Dvě přání

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
2.4. EKONOMIKA: ČNB úrokové sazby pravděpodobně nesníží
Martin Pavlík

B.I.G. EXPERT - MĚNY, ÚROKOVÉ MÍRY: názory expertů na budoucí vývoj úrokových sazeb a kurzu dolaru a eura v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 31. 3. 2003.

Týden: 31. 3. 2003

Odhad expertů pro období 1 měsíc
Ukazatel
Akt.
hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
2,40
2,39
2,39
2,36 - 2,40
0
3
PRIBOR 1 rok
2,39
2,38
2,38
2,37 - 2,40
1
3
SD 6,30/07 - výnos
2,72
2,73
2,73
2,69 - 2,78
2
2
Kč/USD
29,317
29,26
29,23
29,10 - 29,50
3
1
Kč/EUR
31,945
31,79
31,88
31,50 - 31,90
4
0

Odhad expertů pro období 6 měsíců
Ukazatel
Akt.
hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
2,40
2,42
2,41
2,39 - 2,46
2
1
PRIBOR 1 rok
2,39
2,42
2,40
2,38 - 2,48
2
1
SD 6,30/07 - výnos
2,72
2,78
2,78
2,69 - 2,86
2
2
Kč/USD
29,317
29,55
29,55
29,30 - 29,80
1
3
Kč/EUR
31,945
31,55
31,53
31,45 - 31,70
4
0


NÁZORY EXPERTA: Martin Pavlík, PPF burzovní společnost
Pokračující válečný konflikt v Iráku již nevyvolává tak velkou citlivost trhů na sebemenší nové informace z bojišť. Počáteční optimismus, který hovořil pro rychlý postup spojeneckých vojsk se s náznaky prodlužování konfliktu podepisuje i na opětovně se snižujících výnosech dluhových instrumentů. Vzestup výnosů, kterých jsme byli svědky ihned po vypuknutí konfliktu vzal za své. Přizpůsobování se nové situaci probíhá pomaleji a zdá se, že i s větším rozmyslem, než tomu bylo zhruba před měsícem.
Domácí dluhopisový trh, který sleduje vývoj obchodování hlavně na německých státních dluhopisech, se nachází ve stadiu velmi vlažného zájmu investorů. Objemy obchodů jsou podprůměrné. Reakce se nedostavují ani po zveřejňovaných makroekonomických ukazatelích, které bývaly donedávna hybnou silou. Poslední zpráva OECD vykázala docela slušný předpoklad růstu hrubého domácího produktu. Zpráva rovněž konstatovala znepokojení nad stavem veřejných financí a doporučení k urychlenému řešení v oblasti schodkových rozpočtů.
Centrální banka na svém zítřejším zasedání s největší pravděpodobností k úpravě sazeb nepřistoupí. Eventuální snížení sazeb by se dalo očekávat jen jako reakce na razantnější postup Evropské centrální banky, která by mohla reagovat na sérii mnoha znepokojivých makroekonomických veličin o stavu hospodářství v rámci Evropské unie a snížit sazby v rámci společenství. Domácí dluhopisy by na tento krok reagovaly nejspíše jen na dlouhém konci výnosové křivky, ale posun by byl s největší pravděpodobností jen krátkodobý. Mnohem větším impulsem mohou být negativní zprávy o vývoji iráckého konfliktu a vzrůstající nejistota ohledně budoucnosti, což bude tlačit ceny dluhopisů výše i spolu s volatilitou.
Obchodování na české koruně bylo poslední dobou také slabší. Koruna vůči Euro v posledních 14-ti dnech převážně oslabovala a to především díky situaci na společné evropské měně, která profituje z problému amerického dolaru od začátku válečného konfliktu. Pro nejbližší období lze očekávat slabší hodnotu domácí měny vůči EUR. A to kolem hodnoty 32 CZK za EUR. Vliv, který se může krátkodobě projevit na kurzu CZK vůči USD je konverze prostředků na úhradu částky za arbitráž mezi Česko republikou a společností CME. Dojde-li k otočení trendu na EUR/USD, můžeme očekávat, že se česká koruna dostane opět na úroveň pod 31 CZK za EUR.

HODNOCENÍ V TOMTO TÝDNU PROVEDLI:
Michal Mišun - A&CE Global Finance
Martin Pecka, Daniel Kukačka - ČP INVEST investiční společnost
Petr Kostinec - Fio, burzovní společnost
Martin Pavlík - PPF burzovní společnost

Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datumu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani B.I.G. Prague nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.


Další články tohoto autora:
Martin Pavlík

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku