Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 8.4.2003
Svátek má Ema
  Výběr z vydání
 >ZE ZAHRANIČNÍHO TISKU: Kdo opravdu může za tragédii 11.září 2002?
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Vltava sahala až sem...
 >VÝSTAVA: Bakchus kontra mystik
 >POLITIKA: Schizofrenní ODS
 >RODINA A PŘÁTELÉ: V hodině dvanácté, minutě šedesáté
 >PSÍ PŘÍHODY: Vrchní podnožní motač
 >HUDBA A ZVUK: Liszt a Grieg
 >ARCHITEKTURA: Olympiáda v Praze? Žádná novinka!
 >POLITIKA: Kam nás vedeš slepá vládo a ostatní sebevraždy
 >KONFLIKT: Špidla se kvůli Kavanovi musí dovolit OSN
 >EKONOMIKA: Světlo v tunelu
 >KOMENTÁŘ: Studený čumák (3)
 >NÁZOR: Více Landsmanschaftu, méně nacionalismu
 >POSTŘEH: O mincích
 >INFO: Zpráva k návrhu předloženému společnosti RadioMobil a.s.

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
8.4. INFO: Zpráva k návrhu předloženému společnosti RadioMobil a.s.
Roman Joura


Skupina uživatelů sítě T-Mobile ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů České republiky a občanským sdružením Internet pro všechny dokončila a zaslala společnosti RadioMobil a.s., provozující síť T-Mobile, veřejný návrh na úpravy některých podmínek. Návrh vznikl jako reakce na nedávné změny v síti T-Mobile, které mimo jiné ukázaly, v jaké smluvní nejistotě se uživatelé telekomunikačních služeb mohou nacházet. Jeho konečná podoba je výsledkem důkladného rozboru situace a obšírné diskuse mezi uživateli i odborníky v oblastech, kterých se návrh týká.
Materiál se skládá ze dvou částí. V části první předkladatelé navrhují provést úpravy Všeobecných podmínek společnosti RadioMobil a.s. Navrhované změny mají za cíl především lépe vyjádřit zájmy uživatelů sítě T-Mobile a zvýšit rovnoprávnost jejich postavení v rámci smluvního vztahu. Předkladatelé navrhují mimo jiné nové řešení vzájemné komunikace poskytovatele služeb a účastníka například v případech změn Ceníku služeb, změny související s postupy proti zneužití služeb, upřesnění ustanovení o mimořádných zálohách či smluvních pokutách a podobně.
Druhá část veřejného návrhu pojednává o změnách v poskytování integrovaných služeb internetu a mobilní telefonie, to jest o změnách týkajících se SMS brány a portálu t-zones. Uživatelé zde předkládají svou představu řešení zasílání SMS z internetu a přeposílání e-mailových zpráv na mobilní telefon. Ohledně portálu t-zones pak předkladatelé navrhují zejména ošetřit používání služeb tohoto portálu novými Podmínkami používání služby. V tomto bodě se materiál inspiroval mimo jiné podmínkami služby t-zones v jiných národních sítích T-Mobile.
Předkladatelé jsou přesvědčeni, že realizace kroků popsaných v jednotlivých bodech veřejného návrhu by zvýšila komfort uživatelů sítě T-Mobile a vedla by tak i k větší spokojenosti obou smluvních stran. Předkladatelé si jsou vědomi, že předložený materiál se dotýká vícero tematických okruhů nežli těch, které byly již předmětem otevřené polemiky v souvislosti se změnami v síti T-Mobile a jsou samozřejmě připraveni se zástupci společnosti RadioMobil a.s. vést nadále diskusi tak, aby bylo dosaženo oboustranně přijatelného řešení a vzájemné spokojenosti.
Celé znění veřejného návrhu a další informace jsou k dispozici na stránkách http://tmo.webpark.cz/navrh.htm.
Přípravy připomínek dále odhalily místy nevyhovující úpravy stávajícího telekomunikačního zákona. Proto autoři budou usilovat o zohlednění některých námětů v novém zákoně o elektronických komunikacích, který připravuje Ministerstvo informatiky ČR.
Podněty uživatelů ostatních mobilních sítí ukazují, že i v těchto sítích se setkávají s problémy, které by bylo vhodné prostřednictvím úprav všeobecných podmínek řešit. Proto se autoři připravují i na jejich připomínkování. Současně vyzvali i účastníky ostatních mobilních sítí, aby se do této činnosti aktivně zapojili a zasílali již nyní své náměty na úpravy konkrétních ustanovení všeobecných podmínek na e-mailové adresy: eurotel@spotrebitele.cz a oskar@spotrebitele.cz.
Roman Joura
Jiří Hubka
Pavel Hubka

07.04.2003


Další články tohoto autora:
Roman Joura

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku