Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 8.4.2003
Svátek má Ema
  Výběr z vydání
 >ZE ZAHRANIČNÍHO TISKU: Kdo opravdu může za tragédii 11.září 2002?
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Vltava sahala až sem...
 >VÝSTAVA: Bakchus kontra mystik
 >POLITIKA: Schizofrenní ODS
 >RODINA A PŘÁTELÉ: V hodině dvanácté, minutě šedesáté
 >PSÍ PŘÍHODY: Vrchní podnožní motač
 >HUDBA A ZVUK: Liszt a Grieg
 >ARCHITEKTURA: Olympiáda v Praze? Žádná novinka!
 >POLITIKA: Kam nás vedeš slepá vládo a ostatní sebevraždy
 >KONFLIKT: Špidla se kvůli Kavanovi musí dovolit OSN
 >EKONOMIKA: Světlo v tunelu
 >KOMENTÁŘ: Studený čumák (3)
 >NÁZOR: Více Landsmanschaftu, méně nacionalismu
 >POSTŘEH: O mincích
 >INFO: Zpráva k návrhu předloženému společnosti RadioMobil a.s.

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
8.4. ZE ZAHRANIČNÍHO TISKU: Kdo opravdu může za tragédii 11.září 2002?
Adam Geront

Svědci tragedie 11 září v New Yorku a Washingtonu poprvé vypovídali před státní porotou o nevýslovném žalu postižených rodin

Byl zde policejní důstojník, kterému se chvěl hlas , když popisoval pohled na lidská těla padající z nebes - jedno za druhým - některá ho míjela jen o pár centimetrů. Byl zde armádní generál-poručík z Pentagonu, který utrpěl popáleninu na 60% povrchu těla a vyprávěl vzlykajícímu a bezdechému obecenstvu, jak doktoři, aby mu odstranili mrtvou tkáň ze spálených ramen, museli aplikovat masožravé larvy.Také zde byl otec hasiče, který zahynul při zásahu. Nemohl vůbec vstát a mluvit. Pouze strnule seděl v obecenstvu a držel nad hlavou portrét svého syna. Christian Regenhard, s rozzlobenou, na smrt bledou tváří, řekl následovně tato slova : " Můj syn by byl v menším nebezpečí v Iráku, než byl 11.září ve World Trade Center . "
To je úvod článku Davida W. Chena, který vyšel minulé úterý 1. dubna v on-line vydáni prestižního The New York Times. Přinášíme překlad nejpozoruhodnějších pasáží článku. Pokládáme ho za zajímavý dokument doby i jako jistý důvod k zamyšlení. Vrcholí již druhá válka trestající viníky teroristických zločinů spáchaných na USA. Ale jak se dovídáme z The N.Y. Times, dodnes nebyly vyšetřeny všechny okolnosti této tragédie. Kam - do, které oblasti bude směrovat další zničující úder Bushovy globální války proti zlu (a permanent war against terrorism)? Do Severní Korey, Iránu nebo jiných muslimských zemí?
Jak sdělili příbuzní obětí teroristických útoků 11. září 2001 ( dál jen Sept11. ) a též někteří z těch, jenž to přežili, až po devatenácti měsíčním dlouhém, velmi bolestném očekávání konečně měli 31.3. 2003 možnost - coby první svědkové - vypovídat před státní porotou vyšetřující teroristické útoky . A pro deset členů komise, celý den zasedající v US Custom House, na dolním Manhattanu, ne příliš daleko od místa,kde se kdysi tyčily věže Světového obchodního centra (WTC), bylo zatěžko skrýt pohnutí, povzdech , či prolitou slzu.
Jak se dalo očekávat byl Den 1. i politicky delikátní. Pochopitelně 14 měsíční proces vyšetřování měl závažný dopad na emoce. Vlekoucí se průběh vyšetřování byl zdrojem frustrace, zklamání a zajisté vyvolal i hněv mezi některými rodinnými příslušníky obětí. A tak jak svědek za svědkem přistupoval ke komisi , vynořilo se hned několik palčivých otázek. Daly se z výpovědi svědků tušit nebo byly jimi přímo formulovány:
1. Kdo, a jestli vůbec někdo, se bude jednou zodpovídat za nezpůsobilost zabránit útokům?
2. Měla komise takovou autoritu, že mohla do vyšetřování přinést opravdové změny?
3. Bude snad nyní svět koncentrovaný na poslední válku, mít žaludek, či jen minimální zájem , znova poslouchat fakta tykající se událostí 11 září 2001?
" Já jsem hluboce přesvědčený, že k této tragedii vůbec nemělo dojít, " řekl Stephen Push, mluvčí rodin Sept11. , který v Kongresu prosadil ustanovení tohoto výboru " Příliš mnoho našich politiků nadřadilo zájmy o své znovuzvolení nad zájmy národní bezpečnosti. Bylo a je mezi námi mnoho lidí, kteří v Sept11 selhali. " Porota národní vyšetřovací komise k objasnění teroristických útoků na Spojené státy , byla vytvořena Kongresem minulý rok. Měla za úkol důkladně a obšírně vyšetřit okolnosti kolem události Sept11. Především - proč před těmito událostmi mohlo dojít k tak závažnému selhání bezpečnostní zpravodajské služby (kontra rozvědky ) a také vlády ?
Že se vůbec porota sešla, je hlavně zásluhou pana Pushe a jiných členů rodin obětí, kteří soustavně naléhali na členy Kongresu. Sám prezident Bush se původně stavěl odmítavě proti vytvoření takovéto komise. Později, když mu bylo ustanovení komise Kongresem vnuceno, jím navržený první předseda komise - Henry A.Kissinger, bývalý ministr zahraničí - musel v krátké době odstoupit. Stalo se to po kritice skupiny rodin Sept11. které ho osobně podezírají z obchodních zájmů a spojení s cizími korporacemi a vládami. Tato činnost by se měla podrobně vyhodnotit a důkladně prozkoumat.
Nicméně, vzdor předchozím problémům znamená 31.březen 2003. - obrat , i když organizátoři celé akce byli zklamání malým počtem účastníků . Dostavilo se jen asi 60 osob, které buď útoky přežily nebo jsou příbuzní obětí, které při útocích zahynuly. Na jednání se podílela také skupina akademiků, teoreticky se zabývajících terorizmem a otázkami boje proti teroristickým útokům.Přednesli zde své poznatky a referáty.V programu druhého dne jednání 1.4.2003, se konal výslech expertů z oddělení justice, studijní skupiny bezpečnosti, vnitra a představitelů New Yorských hasičů i policie. Mnohem intimnější byla svědectví den předtím na recepci postižených rodin . Policejní důstojník David Lim jen těžce skrýval emoce, když vyprávěl jak přišel o svého psího partnera, žlutého Labradora, nesoucího jméno Sírius. Dále oficír Lim mluvil o úděsném pocitu, který prožíval, když se na něj zřítil vrchol severní věže.Měl zato, že je to jeho smrt. " Mohli jste mít dojem, že vás zasáhl náraz vichřice " řekl . " Bylo to jako kdyby na vás najížděla s hukotem lokomotiva, nebo lavina, která je blíž a blíž… "
Úřednice Mindy Kleibergová se nemůže smířit se smrtí svého manžela Alana. Na vlastní pěst se pokusila vypátrat proč selhala americká zpravodajská služba. V jedné chvíli své výpovědi vytáhla kopii imigračních dokumentů, které byly předloženy jednomu z únosců letadel. Jsou plny chyb a dubiózních, pochybných odpovědí. Naléhavě se ptala, jak je to vůbec možné, že mohl zde zůstat a dostat povolení k pobytu. " V případě, že za to nikdo nebude brán na odpovědnost, jak můžeme vědět, že se to nebude znova opakovat ?" řekla. " Tak jak narůstá hrozba terorizmu zde v USA potřebujeme zaměřit pozornost na selháni Sept11.. Je to důležitější teď, než kdykoli předtím. " Někteří členové rodin obětí, povzbuzení počínající možností vyříkat své názory, vyjádřili také obavy, zda jejich slova budou mít koneckonců nějakou odezvu a budou brána v potaz politiky a nakonec zmírní narůstající obavy veřejnosti. Nicméně to byl jen den první! Na druhé straně i když nic jiného, souhrnný účinek všech svědectví pobídl několik členů komise, že pochválili řečníky a povzbudili členy všech postižených rodin , aby se nepřestali angažovat v procesu objasnění události Sept11 !
" Vaše příběhy jsou dojímavé " řekl Fred.F.Filding bývalý konzultant Bílého domu, který pomáhal prezidentu Bushovi Jr. sestavit dočasnou komisi " Prosím zůstaňte s námi. Prosím nepřestaňte nás povzbuzovat a kontrolovat ."

Z článku DAVID W. CHEN: Beyond Numbers, 9/11 Panel Hears Families' Anguish, The New York Times( nytimes.com), l. dubna 2003.
geront@centrum.cz


Další články tohoto autora:
Adam Geront

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku