Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 9.4.2003
Svátek má Dušan
  Výběr z vydání
 >DOKUMENT: Neprofesionalita řízení resortu vnitra
 >MROŽOVINY: Čím a jak se bojuje v Iráku
 >ZA ZRCADLEM: US Army je z velké části armáda neamerických občanů zvaných "potrava pro pušky".
 >POLITIKA: Vítejte v Klauslandu aneb Prezidentská volba jako politický zvrat
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Za internet bezpečnější
 >PSÍ PŘÍHODY: Bart už nekulhá, ale...
 >FRANCOUZSKÉ POHLEDY: Na Montmartre
 >SPOLEČNOST: Medvědí služba
 >SPOLEČNOST: Životní styl typu Big Mac
 >O KNIHÁCH: Vaculíková aneb vzpomínka na Jana Lopatku
 >KOMENTÁŘ: Milan Hejduk
 >ZAMYŠLENÍ: Mizaru, kikazaru, iwazaru
 >NÁZOR: Americká válka
 >EKONOMIKA: Inflace klesla, sníží ČNB úrokové sazby?
 >NÁZOR: Byla RRTV skutečně odvolána?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  
 
9.4. ZA ZRCADLEM: US Army je z velké části armáda neamerických občanů zvaných "potrava pro pušky".
Alice Mirror

Američané verbují žoldáky pro US Army z řad přistěhovalců a v Latinské Americe. Obzvláštní zalíbení nacházejí verbíři v Kolumbii, kde USA záměrně udržují občanskou válku, za podpory i rodiny Bushových. Proč se USA vyplácí verbovat cizince? (psáno podle zahraničního tisku a internetových pramenů).

Potrava pro pušky

Žoldnéře netřeba litovat a netřeba je adorovat, ale na druhou stranu musíme myslet na to, že v dosti případech to mohou být lidé, kteří spolkli řečičky verbířů, jak se říká, i s navijákem. V každém případě to jsou prostě většinou muži (dnes i ženy), kteří mají určité sklony k tomu stát se placeným vojákem. K tomuto kroku mohou být dohnáni bezvýchodnou ekonomickou situací, většinou vstup do armády provází touha polepšit si ve svém životě, i když třeba nejsou absolutně v bídných poměrech nebo (jako ve Francouzské legii) potřebují se skrýt před světem. Třetí důvod je obdiv k vojenskému způsobu života a čtvrtým je rodinná tradice (žoldnéry z třetího a čtvrtého důvodu nazýváme vojáky z povolání). Mnoho se diskutuje, jestli žoldnéř může být dobrým obráncem své vlasti nebo bojovníkem za vlast. Ne, nájemný voják = zaměstnanec, je najatý k zabíjení, ale ne k boji za nějaké ideály. Tito vojáci sebelépe vycvičení a vyzbrojení jsou naučeni strádat a zabíjet, ale nikdo je nenaučil umírat za něco (výjimky jsou vždy). Navíc nájemný voják často není ani občanem země, od které dostává žold. Všechny státy, pokud na to mají patřičné finance, mají placené vojáky a raději než vlastní občany si kupují brance v jiných zemích (lépe pak jdou zkreslovat počty padlých, navíc v jejich vlastní zemi není potom tolik rodin, kde by byli pozůstalí a tudíž se nebouří proti válkám a v neposlední řadě a hlavně má to velké ekonomické výhody: nemusí platit vdovské důchody ani sirotčí, nemají problém s převozem mrtvol (protože své občany musí na přání rodin odvézt pohřbít domů ), stát neinvestoval do jejich výchovy od dětství, přichází již jako dospělí lidé apod.) Výjimkou nejsou ani USA a jejich armáda.. Naopak možná právě US Army má v současnosti s verbováním kluků z jiných zemí největší zkušenosti a využívá všech popsaných výhod cizích žoldáků. Samozřejmě, že takovíto vojáci nejsou součástí odborných jednotek a administrativy, nýbrž hlavně těch v první linii a léty vžité synonymum pro tyto najímané cizí vojáky (ale i ty rekrutující se z chudiny vlastní země) je "potrava pro pušky". (podle viz linky 2 - 15 pod článkem)

Kde a kdo je středem zájmu amerických verbířů?

Dříve to byli emigranti z komunistických zemí a i v současnosti jejich potomci, ale to je jen kapka v moři. Největší pozornost zaměřují verbíři na Latinskou Ameriku a zde mají v oblibě Kolumbii. Tato země je už desetiletí "negrem" Ameriky. Již 38 let zde USA podporují občanskou válku (viz linky 2 - 11), zbraně a podporu samozřejmě dodávají těm "dobrým", čili zdejším eskadrám smrti, ne teroristům. Ovšem kdo tady v této občanské válce je skutečně terorista a kdo bojovník za svobodu? O podpoře správné strany (eskader smrti čili teroristů par excelance) ze strany rodiny Bushů se již hovoří. Pravdu se nebojí pojmenovat umělci: Punker Jello Biafra řekl: Bushova rodina nepřestavuje nic dobrého pro lidská práva ani pro ekonomiku a zejména ne pro životní prostředí. Je velmi úplatná a velmi bohatá a velmi mocná. Po generace ovlivňuje naši politiku, možná už od devatenáctého století. Byla známá jako Walkerova rodina. Vím, že děd George Bushe, Prescott Bush byl za druhé světové války finančně spojen s nacistickým Německem a že jeho otec byl jako jeden z ředitelů CIA zapleten do špinavých bojů v Jižní Americe, zejména v Argentině a v Salvadoru, kde napomohl vzniku eskader smrti. Pořádek podle svých představ by rádi zavedli i v USA. Musím také dodat, že jsem hrozně zklamán z přístupu Václava Havla, který podpořil válku v Iráku. (rozhovor viz link http://www.novinky.cz/00/34/69.html )
O tom, že Bush se díky bohatému otci vyhnul povinné vojenské služby ve Vietnamu, otevřeně mluví spisovatel Irvine Welsh.

Tato politika USA přivodila již humanitární katastrofu v Andské oblasti. http://www.narconews.com/Issue29/article716.html
Lidé odsud utíkají a hledí se dostat do vysněných Států. Ty je samozřejmě rády přijímají. Nejen kafe, ropa, smaragdy, pitná voda, ale USA se hodí i levná pracovní síla a levní žoldnéři, kteří takto jako uprchlíci k nim sami přicházejí, nemusí si pro ně jezdit. Ale co by to bylo za verbíře, kdyby stál na jednom místě, ti američtí jezdí po celé Latinské Americe. Cena za hlavu je prý 40 000 pesos a v případě úmrtí je rodině vyplacena určitá částka jako úmrtné. Tito chlapci naivně uvěří verbířským řečem a stanou se vojáky US Army a je jim vtloukáno do hlavy, že je jím tím prokázána obrovská čest, stát se vojákem US Army. Tyto mladíky (možná i mladice) láká vidina lepšího života, protože po určitých letech se podle příslibu verbířů stanou občany US).Ve skutečnosti se stávají pouhou potravou pro pušky. Nic jiného pro tuto armádu nejsou a neznamenají, o to víc pro ně, pokud zahynou, roní krokodýlí slzy a samozřejmě, když se to hodí, z žoldnéře se stává národní oplakávaný hrdina.
Chcete konkrétní případ kolumbijského naivního, hrdého US Army žoldáka? Je jím Diego Fernando Rincon (19), který zahynul v současné válce v Iráku 29.3. Šlápl na minu. Jeho rodina přišla do USA v roce 1989 z Kolumbie, kde se i Diego Fernando Rincon narodil. Do této doby nebyl občanem USA, nyní o posmrtné občanství pro svého syna žádá jeho otec senátora Millera. (viz link http://miller.senate.gov/press/2003/4-03-02Soldier-Citizenship.html )

Prameny:

1. http://www.novinky.cz/00/53/18.html

2. http://www.narconews.com/Issue29/article716.html

3. http://ondrias.reti.yi.org/23.htm

4. http://www.revistacambio.com/html/portada/articulos/683/

5. http://www.narconews.com/Issue29/article716.html

6. http://www.anncol.com/march_2002/2903ARGENTINEAN_MERCENARY.htm

7. http://www.anncol.com/januari_2002/no_to_war_against_terror.html

8. ["War in Colombia--Made in U.S.A," published by the International Action Center, New York, 2003. Edited and compiled by Rebeca Toledo, Teresa Gutierrez, Sara Flounders and Andy McInerney. http://www.anncol.com/March_03/1703_new.htm

9. General Vargas http://www.anncol.com/index-english.htm

10. http://www.anncol.com/March_03/2803_army.htm

11. http://www.usfumigation.org/Lawsuits/Ecuador.htm

12. http://www.armytimes.com/channel.php?GQID=show

13. http://www.blogsofwar.com/archives/000040.html

14. http://www.novinky.cz/00/34/69.html

15. http://miller.senate.gov/press/2003/4-03-02Soldier-Citizenship.html


Další články tohoto autora:
Alice Mirror

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku