Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 12.4.2003
Svátek má Julius
  Výběr z vydání
 >GLOSA: Zachrání nás před tabákem a alkoholem?
 >NÁZOR: Volání z druhého břehu
 >PODVOD: Další konkurz - Zbrojovka Brno
 >ZAMYŠLENÍ: Pochodeň
 >NÁZOR: Dodatek k mediální poctivosti
 >ZAMYŠLENÍ: Co je dovoleno "bohovi", není dovoleno "volovi" .
 >MOBY DICK: Týden v Českých Textárnách
 >BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA (15)
 >FEJETON: Spreje a sprejeři
 >ŽIVOT: Záchranná služba
 >POLITIKA: Demokracie bez demokratů
 >GLOSA: Žádný ti nemůže dát tolik, kolik Špidla může slíbit
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Těšení na Interkameru
 >PSÍ PŘÍHODY: Fantomatický pes
 >FILM: Rozhovor s Janem Hřebejkem

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
12.4. PODVOD: Další konkurz - Zbrojovka Brno
Pavel Kuthan

Další podvod v podkladech pro konkurzní řízení na Krajském soudě v Ústí nad Labem tentokrát na Zbrojovku Brno a.s.
Podobně jako v kauze Union banky, kdy byl vyhlášen bleskový konkurz soudcem Berkou a po několika dnech se prokázalo, že některé podklady pro konkurz byly zfalšované, podobně probíhal konkurz u stejného soudce stejnou rychlostí na Zbrojovku Brno a.s. se zfalšovanými podklady, které by si měl průměrný soudce před vyhlášením konkurzu ověřit.
Jsou to zejména podezřelé rychlé změny v sídlech společností, nezapsané v době žádosti o konkurz v obchodním rejstříku s návazností na notářský zápis z valné hromady, měnící sídlo společnosti a tím i příslušnost k Obchodnímu soudu. Tam by jistě svědomitý soudce zvedl telefon a nechal si od notáře potvrdit úkon ověření zápisu. Součástí konkurzního spisu by měla být nájemní smlouva se změněným sídlem a výpis z katastru pro ověření kompetentnosti nájemce nebo majitele. S regulérností valné hromady souvisí i řádně zveřejněná pozvánka dle zákona v novinách, jejichž originál by měl být součástí spisu, kopie pozvánky s fakturou o zaplacení inzerce či jiný věrohodný doklad, který by potvrdil řádné zveřejnění. Bohužel jak se potvrdilo v konkurzu Zbrojovky Brno a.s., podobné úkony zřejmě nejsou u soudce Berky zvykem, ačkoli na toto notářka ve svém zápise z valné hromady výslovně upozorňuje na str. 2, 21, 22 a v konkurzním spise při nahlédnutí nic podobného nebylo.
Celý konkurz na Zbrojovku Brno a.s.provází mnoho podezřelých okolností podobně jako konkurz na Union banku, kde figurují někteří stejní lidé v zákulisí. Dne 26.4.2003 proběhla valná hromada v sídle společnosti, kde předsedou valné hromady byl zvolen ing.Ladislav Žák, který později rovněž podává návrh na konkurz Zbrojovky Brno a.s. / morální profil pana ing. Žáka je možno si ověřit v časopise Respekt ze dne 15.7.2002-Ekonomika str.8/.
Notářce paní Mgr. Aleně Zahradníkové byla předložena zfalšovaná kopie pozvánky údajně zveřejněné dne 14.-16.2.2003 v HN. Na místě onoho inzerátu ve skutečnosti však není pozvánka na valnou hromadu Zbrojovky Brno a.s., ale pozvánka na valnou hromadu AB-Beton Praha a.s. konané dne 11.3.2003. Jedná se tedy o jasný podvod dle § 250 odst.3 a 4 trestního zákona s trestní sazbou až dvanáct let, neboť konkurzem jistě vnikne škoda velkého rozsahu, pokud nebude urychleně zrušen. Valná hromada je tímto podvodem neplatná a pro pana soudce nebyl problém toto zjistit. Místo toho dne 28.3.2003 byl předložen návrh na konkurz sepsaný dne 27.3.2003 a ještě téhož dne byl urychleně vyhlášen.
Sídlo společnosti přemístěné do Litvínova, na Náměstí Míru 338, proběhlo ve dvou dnech. Po osobní návštěvě přímo v údajném sídle společnosti a dotazech v kancelářích nikdo kancelář Zbrojovky Brno a.s. neznal. V celém objektu je údajně jen jedna kancelář bez nábytku, kde se v uvedenou dobu pohybovali dva právníci z Prahy asi čtvrt hodiny. Ostatní kanceláře jsou již pronajaty delší dobu. Po telefonickém dotazu u pana Pappa, který je kompetentní vyřizovat pronájmy v budově, sice po vytáčkách přiznal, že Zbrojovka na uvedené adrese sídlí, odmítl však specifikovat kde, jaké číslo kanceláře a zavěsil. Nejsou označeny ani zvonky či reklama, kde by bylo zřejmé, že v objektu sídlí Zbrojovka Brno a.s. a kam se mají akcionáři obracet se svou žádostí.
Jak bylo zjištěno ze spisu o konkurzu, bude jistě vyvozena i trestní odpovědnost jednotlivých osob z představenstva a dozorčí rady za neplacení zdravotního a soc. pojištění, které je dle zákona trestním činem.
Konkurzní správce Lubor Kindl je utajen nejen před akcionáři, ale i před ostatními zájemci. Po kontaktu sekretářky ve Zbrojovce Brno a.s. pí. Křičkové bylo sděleno, že na něj neví ani mobil, ani fax, pan správce se ozývá sám, kde mu vyřídí pouze vzkazy. V místě svého bydliště se údajně nezdržuje a není tam k zastižení. Na adrese v Litvínově nesídlí a telefon na nové sídlo společnosti sekretářce rovněž není znám.
Všechny tyto podezřelé okolnosti kolem konkurzu Zbrojovky Brno si zaslouží řádné vyšetření, s vyvozením trestní odpovědnosti pro všechny osoby podílející se na okrádání minoritních akcionářů .

Pavel Kuthan st.


Další články tohoto autora:
Pavel Kuthan

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku