Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 24.4.2003
Svátek má Jiří
  Výběr z vydání
 >FRANCOUZSKÉ POHLEDY: Od Louvru k Notre-Dame
 >POSTŘEH: O slangu
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Krajinná rehabilitace - už se kácí
 >TÉMA: Co MF Dnes zatajila a co nabídla
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Výjev z hračkářství
 >PSÍ PŘÍHODY: Láska s vražedným efektem
 >POLITIKA: Čestný muž mizí ze scény
 >DOKUMENT: Ministerstvo financí potvrdilo nevinu RRTV
 >ZAMYŠLENÍ: Makarenka na ně!
 >NÁZOR: Dědická daň opět na tapetě.
 >NÁZOR: Dědictví Metodějovo
 >CHTIP: Účinný lék na příšernou migrénu
 >FEJETON: Je to těžký
 >ZAMYŠLENÍ: Proč chtít do Unie?
 >O CHYTRÝCH LIDECH: Protiklady potomka antiky (2)

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  >>  USA  
 
24.4. NÁZOR: Dědictví Metodějovo
Jan Beneš


Když v minulosti vtipkoval orgán ÚV KSČ Dikobraz, jednoduchá slovní hříčka poznamenávala, že jeho obsah je pod obraz. Když si na Velký pátek zavtipkovaly Lidové noviny, vhodné přirovnání chybí. Pod obraz to je, ale nerýmuje se to, ačkoli tam vtipálek kresleného seriálu označil amerického presidenta za fanatického katolíka. Což opravdu není. Jediný katolický president v celé historii USA, byl nebožtík J.F. Kennedy. Od samého počátku bílého muže na tomto kontinentě byla v jeho severní části původně totiž za mořem hledána mezi svobodami jež poskytoval, svoboda vyznání. Ta se pro katolíky celkem nalézala i na starém kontinentě, že? Vachrlaté to měly jiné denominace. Proto nalézáme v USA dosud například i Moravské bratry.
Katolíků je v USA kolem 25 milionů (2001) z 264 milionové populace.
President Bush je prosím Metodista. Jedna z 92 v USA registrovaných církví, či náboženských společností. Ty jež mají méně než 5 000 členů statistika nezaznamenává. Metodisté odvozeni od metoda, čili našeho slovanského světce Metoděje, či rovněž Metoda, staršího z věrozvěstů, který proslul svou metodikou.
Metodu kterak pěstovat zbožnost a od ní odvozený mravní postulát, raději než od prostého osvícení vírou, pak v rámci anglikánské církve začal roku 1736 prosazovat jistý reverend John Wesley. Když ho anglikáni vyvrhli ze svého středu, udělal se pro sebe roku 1738. A byli to právě anglikáni, kdo si titul metodisté, původně jako pejorativní vymyslil. V USA se usadili poprvé v Baltimore roku 1784 a dnes je jich tam asi 23 milionů. Řídí se poměrně přísnými pravidly osobní životosprávy a vzájemných vztahů, zejména v sociální oblasti. Třebaže jinak například při bohoslužbách nemají ustálený ritus, aniž by měli svou hierarchii (biskupy) na doživotí.
U nás existovali od roku 1921 s 45 sbory, sirotčincem, seminářem a 26 školami v počtu asi 12 000 členů, až do prvé okupace 1939. Dnešní stav neznám.
Jinak mi různé ty komentáře, stavící náboženství amerického presidenta mezi jeho negativa, připadají dost trapná. (Pod obraz). Pokud se nemýlím, počítáme se rovněž ku křesťanské civilisaci. Trapné je i nepochopení společenské funkce "kostela" v USA, a dokonce narážky na to, že by náš našinec, jak se občas dočítám, asi dost těžko snášel americkou povinnost navštěvovat ho.
Nuže, s takovou povinností jsem se v Americe nikdy nesetkal a kostel, ten svůj, jsem nenavštěvoval častěji než jsem to činil a opět činím v Československu, aniž mi to měl kdokoli za zlé. Pokud jde o tu zmíněnou funkci, pak kostel slouží co společenské středisko, kde se prostě lidé setkávají, kde se taktéž i baví, ba i veselí, hovoří o věcech obce, svých osobních a jiném. Takže se tam schází s věřícími i agnostici, případně členové různých denominací. Namísto do hostince se chodí do kostela. Do hostince pak (někdy) poté. Na rozdíl od našinců, pokud jsem si stihl všimnout, nečiní snad díky tomu, Američanům potíže zachovávat i obyčejné Desatero.
Neb se jedná o onu zmíněnou křesťanskou civilisaci, nutno poznamenat, že atheisté v ní opravdu populární, či spíše obecně pochopitelní, nejsou. Dokonce ani u 4,450 000 muslimů, 2,701 000 buddhistů, 1,375 000 hinduistů, 528 000 sikhů, 56 000 šintoistů a 786 000 bahaistů, 854 000 konfuciánů, 6,186 000 judaistů, jakož i dalších drobných věr nekřesťanských v USA fungujících. Vyznavačů atheismu, tak zásadně propojeného s marxismem-leninismem, ardentního pak to odpůrce naší civilisace, je v USA právě jen 1, 680 000.
Atheisté, srovnejme další element americké různosti, tam prostě nejsou populární tak jako tam nejsou na rozdíl od nás populární, ani alkoholici. Jinak soudím, že Bush se prostě jmenuje Bush a nikoli Chelčický.


Další články tohoto autora:
Jan Beneš

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku