Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 25.4.2003
Svátek má Marek
  Výběr z vydání
 >FEJETON: Jak přežít máj
 >FEJETON: Nevážné zamyšlení o jménech
 >INFO: Válka kuřáků s nekuřáky se nekoná.
 >POLITIKA: Jak s korupcí?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Děti a alkohol
 >PSÍ PŘÍHODY: Vylekaná paní od plynu
 >NÁZOR: Klady a zápory nového Hradu, hlavně úředníků.
 >ŽIVOT: Psové a jiné animálie (9)
 >OHLAS: Veřejnoprávní televize v EU
 >FRANCOUZSKÉ POHLEDY: Od Louvru k Notre-Dame - itinerář
 >PENÍZE: Union banka - konkurs, nebo vyrovnání?
 >TÉMA: Jaderná energetika ve stínu Černobylu
 >CESTY: Začíná čas letních výletů a dovolených
 >NÁZOR: Fata morgána Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
 >FRANCOUZSKÉ POHLEDY: Od Louvru k Notre-Dame

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  >>  Francie  
 
25.4. FRANCOUZSKÉ POHLEDY: Od Louvru k Notre-Dame - itinerář
Marcela Bendáková

(M1 – Tuileries) Jardin des Tuileries * L'Arc du Carrousel * Louvre * kostel Saint Germain l´Auxerrois * obchodní dům Samaritaine (výhled) * Pont Neuf * Justiční palác * Conciergerie * Sainte Chapelle * Notre-Dame (výhled) * Památník deportací * L'île St-Louis (M7 – Pont Marie)

Jardin des Tuileries

+ Park mezi náměstím Concorde a Louvrem.

+ V 16. století nechala Kateřina Medicejská postavit západně od Louvru nový palác, později byly propojeny v jeden celek 3 galeriemi. Počínaje císařem Napoleonem I. se stal rezidencí francouzských králů a císařů, za bojů Komuny v r. 1871 byl vypálen a později stržen. Nyní sem sahá východní část Tuilerské zahrady.

+ Významné objekty v zahradě: míčovna (Jeu de Paume) a oranžerie (Orangerie)

Drb: Palác dostal jméno podle cihelny (tuilerie), na jejímž místě vznikl.

L'Arc du Carrousel

+ Vítězný oblouk v těsné blízkosti Louvru. Nechal ho postavit (1806-8) Napoleon Bonaparte na oslavu vítězství nad Rakouskem. Ozdoben plastikami vojáků v uniformách různých armád a reliéfy slavných bitev.

Drb: Na horní plošině stála původně plastika čtyřspřeží ukořistěná v Benátkách z chrámu sv. Marka. Po 2. svět. válce byla vrácena a nahrazena kopií.

Louvre

+ Ve středověku nejprve opevněný hrad chránící pravý břeh, ve 14. století dočasně královská rezidence, ale sídlem králů se nestal; více než 200 let slouží jako muzeum (1793).

+ Sbírky uspořádány v 7 odděleních: antické umění východu, egyptské, řecké, etruské a římské; obrazy, sochy a umělecké předměty a grafika od středověku do r. 1850.

+ Apartmá Napoleona III. v křídle Richelieu; zbytky středověkého hradu v podzemí paláce Sully.

+ Při velké rekonstrukci byl uprostřed nádvoří vybudován nový vstup do muzea ve tvaru pyramidy (1989).

Kostel Saint Germain l´Auxerrois

+ Připomínán již v 7. st., ale mnohokrát přestavován, fragmenty původní výzdoby jsou v Louvru.

Drb: Traduje se, že zvonění na ranní mši v den sv. Bartoloměje (24.8.1572) bylo signálem k zahájení masakrování protestantů v Paříži. K události zvané Bartolomějská noc došlo jen několik dní po svatbě Jindřicha Navarského se sestrou krále Markétou z Valois. Jejich sňatek měl být aktem smíření katolíků a protestantů. Jindřicha Navarského ušetřili a pouze uvěznili. Později se stal králem Jindřichem IV.(Henri IV.) (viz socha na Place Dauphine - Pont-Neuf)

Obchodní dům Samaritaine

+ Výtahem na vyhlídkovou terasu odkud krásný rozhled a zpět pěšky po centrálním schodišti, kvůli zajímavému secesnímu interiéru.

Pont-Neuf

+ Pont Neuf - první kamenný most, který spojil oba břehy byl dokončený r. 1607

+ Pod druhým obloukem při pravém břehu pracovala pumpa. Lopatky vodních kol vytlačovaly vodu až do výšky druhého poschodí vodárny, odkud byla rozváděna do Louvru a paláce Tuileries.

Drb1: Do r. 1556 se mohlo přejít na druhou stranu řeky pouze přes ostrov Cité, který spojovaly 4 mosty s pravým a levým břehem. Tyto relativně úzké dřevěné mosty, na nichž stály po obou stranách patrové domy s obchody, byly plné lidí omezujících provoz. Často byly poničené ohněm, povodní nebo ledy při jarním tání.

Drb2: V roce 1985 zabalil výtvarník Christo tento nejdelší pařížský most do látky zlatopískové barvy. Potřeboval k tomu přes 40.000 m2 tkaniny a 300 pomocníků.

Place Dauphine

+ Při stavbě Pont-Neuf vzniklo i toto náměstí, na něm umístěna první jezdecká socha ve městě. (Henri IV.)

+ Náměstí dostalo své jméno na počest korunního prince a následníka trůnu Ludvíka XIII.

Drb: Socha měla pohnutou historii. Nechali ji ulít ve Florencii, ale umělec zemřel a jeho žáci ji dokončili až r. 1613, tedy tři roky po králově smrti (byl zavražděn 1610, když si při jízdě kočárem četl dopis). Loď převážející hotové dílo ztroskotala a potopila se u Sardinie. Slavnostní odhalení sochy se tak muselo ještě o rok odložit.

Ile de la Cité

+ Ostrov na Seině uprostřed města, historické srdce města, centrum královské, právní i církevní moci.

+ Původně galská vodní pevnost Lutetia r. 52 dobytá Ceasarovým vojskem se rozvíjela jako obchodní středisko Lutetia Parisiorum. Od 4. stol. se objevuje jméno Paris.

+ Při velké přestavbě města podle projektu barona Hausmanna v 19. století tu byla provedena rozsáhlá sanace, jíž padly za oběť středověké uličky a vznikly nové administrativní budovy a paláce.

Drb: Tehdy se během 10 let (1858-68) snížil počet obyvatel na ostrově z 15.000 na pouhých 5.000.

Justiční palác

+ Stojí asi na místě galorománské citadely; později opevněný hrad, který obývali panovníci až do 14. století.

+ Přelom 13. a 14. st. - Filip Sličný palác zvětšil a umístit zde i veškerou administrativu, finančníky, justici.

+ Ve 14. stol. král přesídlil do paláce Saint-Pol poblíž Bastily a zde parlament.

+ Požáry se střídaly s revolucemi a z původního středověkého hradu zůstaly jen gotické sály v Conciergerie, Sainte-Chapelle, věže a spodní část severní fasády.

Drb: Milovníci detektivek G. Simenona samozřejmě vědí, že quai des Orfevres je slavné Zlatnické nábřeží, kam chodil do úřadu komisař Maigret.

Conciergerie

+ Ve středověku součást královské rezidence, později vězení, od 1914 muzeum.

+ 1. sál - Sál gardy - Salle des Gardes (14. stol.); dvoje schodiště do Cézarovy a Stříbrné věže

+ 2. sál - Sál pro vojsko - Salle des Gens d’armes (asi r. 1300), rozsáhlý, působivý obdélníkový sál (63x27 m)

rozdělují 3 řady robustních sloupů do 4 lodí; vytápěný 4 velkými krby

+ Nad ním v patře další velký sál, který byl využíván pro královské oslavy, v něm později sídlil revoluční tribunál. Dnes součást Justičního paláce (salle des Pas-Perdus).

+ Kuchyně – další klenuté místnosti v gotickém slohu, 4 obrovská ohniště, každé bylo určeno pro přípravu určitého pokrmu (polévky, drůbež, maso, ..).

+ Cely odsouzených; žalář Marie-Antoinetty – přeměněný na kapli; kaple Girondistů.

Drb: Na rohové hranaté věži (Tour de l'Horloge) byly umístěny první veřejné hodiny a zvon, který zvoníval při význačných událostech. 3 dny a 3 noci se zvonilo při úmrtí krále nebo narození prvního syna.

Sainte Chapelle

+ 1241-1248 Ludvík Svatý nechal postavit dvoupatrovou kapli pro uložení sbírky vzácných relikvií.

+ Jeden z nejkompletnějších souborů středověkých vitráží, 2/3 oken jsou původní, některá byla přenesena do muzeí (Cluny, Rouen). Okna ve spodní kapli byla rozbita povodní v 1690.

+ Spodní kaple – zasvěcená Panně Marii; sochařská výzdoba – 12 soch apoštolů; farní kostel paláce.

+ Horní kaple – přístup dnes po schodech, původně přímo z prvního patra královského paláce; zasvěcená relikviím ukřižování; určena pro krále a jeho rodinu; klenba vysoká 21 m ukončená kamennou lodí 33 m dlouhou a 11 m širokou.

+ Lehkost architektury umocňuje světlo procházející spoustou oken; kontrast s pološerem a tísnivým dojmem kaple v přízemí. Boční fasáda zdobená na každé straně 4 velikými vitrážemi (15,30 x 4,65) tvoří obrovskou skleněnou pestrobarevnou stěnu. Rozeta nade dveřmi dominuje balkonu, kde bývaly varhany.

Drb: Když byzantský císař potřeboval ve 13. stol. peníze, zastavil relikvie ukřižování Ježíše, včetně té nejvzácnější - trnové koruny. Francouzský král Ludvík Svatý ji roku 1239 vykoupil. Než ji však koupil, dva roky ověřoval, zda se jedná o autentickou relikvii.

Nultý kilometr

Před katedrálou v dlažbě bronzová hvězdice - střed Paříže i celé Francie; odtud se měří silniční vzdálenosti.

Crypte archéologique

+ Pod náměstím před chrámem rozsáhlé archeologické naleziště; historie ostrova od 3. do 19. století.

Notre-Dame

+ je z největších a nejcennějších katedrál Francie; první kostel ve 4. stol., raně gotická katedrála ze 12. stol.

(130 m dlouhá, 48 m široká, 35 m vysoká, 5 lodí, 37 kaplí) ; vpravo od hl. oltáře proslavená gotická madona

+ Vstupní portál - poslední soud a galerie s postavami 28 biblických králů.

+ Rozeta - poloměr 12,90 m - výjevy ze Starého zákona - P. Marie ve středu, 80 postav kolem ní.

Drb: K chrámu patří i Quasimodo – postava románu Viktora Huga Zvoník od Matky Boží. Kniha byla vydána roku 1831, aby se přitáhla pozornost veřejnosti ke katedrále, která potřebovala zrenovovat.

Památník deportací za 2. svět. války

+ V malém parku vzadu za Notre-Dame na samém cípu ostrova, dolů po strmých schodech.

Ostrov St-Louis

+ Původně to byly dva malé ostrůvky, které spojili až 1610 při stavbě mostu Pont Marie.

+ Stal se čtvrtí aristokratických paláců nejvyšších hodnostářů královského dvora; ceněná architektura (litinové balkony, vstupní dveře) ; mnoho paláců je od architekta Louis Le Vau (stavěl také Versailles).

+ Pobývalo tu mnoho známých osob – Mickiewicz, Curie-Sklodowska, i čeští malíři Čermák a Brožík …

Drb: Ty dva malé ostrůvky se jmenovaly Kraví a Notre-Dame. Na prvním se pásly krávy a na Notre-Dame (patřil kapitule) se ve středověku vyřizovaly souboje.
Další články tohoto autora:
Marcela Bendáková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku