Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 25.4.2003
Svátek má Marek
  Výběr z vydání
 >FEJETON: Jak přežít máj
 >FEJETON: Nevážné zamyšlení o jménech
 >INFO: Válka kuřáků s nekuřáky se nekoná.
 >POLITIKA: Jak s korupcí?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Děti a alkohol
 >PSÍ PŘÍHODY: Vylekaná paní od plynu
 >NÁZOR: Klady a zápory nového Hradu, hlavně úředníků.
 >ŽIVOT: Psové a jiné animálie (9)
 >OHLAS: Veřejnoprávní televize v EU
 >FRANCOUZSKÉ POHLEDY: Od Louvru k Notre-Dame - itinerář
 >PENÍZE: Union banka - konkurs, nebo vyrovnání?
 >TÉMA: Jaderná energetika ve stínu Černobylu
 >CESTY: Začíná čas letních výletů a dovolených
 >NÁZOR: Fata morgána Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
 >FRANCOUZSKÉ POHLEDY: Od Louvru k Notre-Dame

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  >>  Německo  
 
25.4. OHLAS: Veřejnoprávní televize v EU
Miloslav Zima

...proč existují a proč se otřásly v základech Aneb: Česká informační politika viděna z EU.

Před nějakým časem jsem se pokusil upozornit několika články na NP na českou informační politiku v oblastech TV, internet, i papírový tisk. Pozoruji se zájmem snažení úzkého kruhu lidí, kteří se pokoušejí proti v komunistickém stylu prováděné sabotáži zpřístupnění informačních zdrojů něčeho dosáhnout. Proti směsi z neschopnosti, českého egoismu a tunelářství nemají lehkou posici. Dosažené výsledky tomu odpovídají. Pro zájemce o pohled na televizní segment české informační politiky z EU předkládám následující poznámky.

1) TV, veřejnoprávní ČT, obzvláště ta digitální Tímto tematem se zabývala paní Válová v jejím nedávném NP článku. K tomu bych si dovolil nejdříve zásadní výhrady metodického charakteru. Autorka hledá, patrně po zkušenostech s českou scénou, pomoc u EU. Přitom přeceňuje možnosti, schopnosti a patrně i vůli "EU Spesenreiterů" (Dynamičtí experti ve službách EU a koho všeho ještě, stále důležitě a hekticky v časové tísni, právě na cestě k důležitému termínu, nešetřící s plausibilními tipy pro všechny životní situace) Autorka nakonec realisticky usuzuje, že naděje na pomoc ze strany EU je marná. Ale myslím, že to není úplná pravda. Chtěl bych autorce navrhnout, nezabývat se situací v Italii, Rakousku, atd. kde je TV buďto jednoznačně v rukou mafie, nebo má TV tak nízkou úroveň, že slouží v EU k posměškům. Pro takovouto úvahu se přeci nabízí podívat se na systém, který poměrně dobře funguje, a o němž si může v ČR každý každé tvrzení jednoduše sám ověřit. Jinými slovy nechápu, proč se autorka nezabývala také a především německou TV. K tomu jeden příklad, ke kterému se dostaneme přes onu známou stávku v ČT: Mohl jsem si ji tenkrát prohlédnout dosti zblízka, byl jsem několikrát na Kavčích horách i na první demo na Václavském náměstí. Také se mi nelíbilo to hloupé pokřikování o koncentrácích a pod. a že tam byli očividně i lidé z politicke scény, kteří měli vlastní zájmy. Přesto nerozumím despektivním výrokům na adresu stávkujících a naopak sdílím plně stanovisko pana F. Pleitgena z ARD. Není to nějaký někdo, je to šéf největší německé a patrně i EU veřejnoprávní televize. Ten si vzal jednoduše vysílací čas a promluvil ve smyslu: "To, co se děje v Praze je nutno podpořit nejenom proto, že tam jde o svobodu slova, ale proto, že to je i naše věc. I my jsme pravidelně konfrontováni s lidmi, kteří nám chtějí poradit, co a jak máme vysílat. I my musíme dávat zatracený pozor, abychom se nedali někde zapřáhnout." Proč ho tady cituji? Protože těch pár slov vyjadřuje celý náš problém. To ukazuje, jak musí šéf úkol veřejnoprávní TV vidět. V ČR je to ale právě naopak. Český přístup prozrazuje paralely k presidentské volbě. Tedy tupost a bezohlednou snahu obsadit posici ve stranickém zájmu koupenou figurou. To vede zákonitě k úpadku. Mám s ČT i osobní zkušenosti které jsou charakterisovány jistou stereotypností: Já jsem se jich něco zeptal a oni se na mě vykašlali. Nežli se dostanu k těm figurám, které jsou, nebo by měli, nebo si myslí, že by měli být v ČT nějak involvovány následující schematické porovnání technických předpokladů:

Kratká rekapitulace k digitalni TV

Momentálně je jich, co do techniky, nutno brát v úvahu nejméně 5 a sice satelitní, terestrickou, UMTS, internetovou a kabelovou. Při tom množství se nabízí otázka, k čemu to, kdo to vše potřebuje? A tady je vidět skutečný nemalý problém. Začněme internetem. Jistý, velmi omezený zájem je, ale náklady u nabízejícího provozovatele jsou zatím tak vysoké, že brzké rozšíření není pravděpodobné. U UMTS vládne generelně velká bezradnost. Po vydražení licencí jsou zoufale hledáni zájemci. Mě je známa zatím pouze jedna cílová skupina, která nabízí jistou šanci, že by pod již tradičním vlivem alkoholu byla bouřlivě ochotna tuto službu využívat. Ano jsou to fanouškové Bundesligy, u kterých se očekává, že si každý koupí několik mobilů a během jeho návštěvy ve stadionu si za účelem přehledu na každém navolí jíné paralelně probíhající fotbalové utkání. Terestrická digitální TV je oficiálně zaváděna za účelem zlepšení příjmu a rozšíření přijimacích možností. Některé nové přijímací možnosti trochu udivují: Jde především o příjem v autě. Řidič, který zde ztratí pojistné krytí, když se zjistí, že při nehodě telefonoval s handy, nebo kouřil, a je při telefonování normálním handy za jízdy pokutován, dostane nyní do palubní desky obrazovku, přes kterou může být nejen navigován, ale na které může hrát interaktivní hry, odehrávat DVDs a koukat TV. Zatím je tato služba realizována v některých větších městech. Kabelová TV se vyznačuje vysokými náklady uživatele a "předcenzurou". Satelitní digitální TV je silně rozšířena a i v ČR realisována. Satelit poskytuje největší nabídku při nejnižších nákladech. Zatímco na Západě představuje tato služba hlavní způsob rozšiřování TV, jde ČR zase a stále ještě specifickou českou cestou.

O českých ubohostech jako volba satelitu, schopnosti soudruhů z Czechlink, kódování, cenová politika jsem už jednou na NP psal. Zde bych se rád pokusil o popsání problému z jiné strany, ze strany českého uživatele. Přímým oslovením lidí, kteří se za TV experty vydávají a na NP publikovali, tedy např. pana gen. ředitele Klimeše a pana Štěpánka bych rád ukázal televiznímu divákovi, jak by TV služba mohla vypadat. K tomu by bylo dobré, kdyby se mohli shora uvedení pánové vyjádřit k
následujícím bodům:

1) Proč jsou v ČT koncipovány strategie, které budí důvodné podezření vícenásobného tunelu a nikdo se
nezajímá o potřeby zákazníka, tedy, proč neplatí ohledně TV v ČR zásada: maximální nabídku a kvalitu
za minimální cenu? Konkrétně to znamená:
2) Proč je možnost satelitního příjmu zdražována volbou satelitu? (Eurobird nad Varnou)
3) Proč může Czechlink zpřístupnění satelitního vysílání sabotovat cenami dekódovacích karet? Proč
může Czechlink distribuci karet jednoduše zastavit? (nejsou)
4) Proč není zájmem státu zpřístupnit levně nejen české, ale i zahraniční vysilače?
5) Proč neexistuje žádný koncept pro optimální celostátní zásobování všemi českými TV a Ro programy?
(na celoevropske vysilaní by stačil jeden bývalý analogový kanál)
6) Proč neexistuje žádný podpůrný program na financování koupě satelitního přijimače.
7) Proč nebylo již dávno realizováno celosvětové vysílání? Je pravda, že pro česká diplomatická
zastoupení ve světě je vysíláno v Power Vu? Jestli ano, kolik to stojí?

Dosavadní výsledky na poli TV techniky v ČR vzbuzují dojem, že si i při této příležitosti udělali
někteří vyvolení ze státu dojnou krávu. Po kabelu, dubiózních machinacích na přenosových vozech, atd.
přišla terestrická digitální TV, která umožní na roky neprůhledné zakázky milionového rozsahu.
Nedávno jsem viděl v Praze reklamu jednoho TV technika na jeho služby. Nabízel satelitní příjem všech
možných provozovatelů, ale Czechlink, tedy ČT tam nebyla. Pánové experti, je vám alespoň v náznaku
jasné, jak jste takovou jednoduchou věc dokázali zmršit?
Miloslav Zima, (24.04.03)Další články tohoto autora:
Miloslav Zima

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku