Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 28.4.2003
Svátek má Vlastislav
  Výběr z vydání
 >DOPRAVA: Stupidita, nebo gaunerství?
 >DOPRAVA: Kámen úrazu
 >O CHYTRÝCH LIDECH: Protiklady potomka antiky (3)
 >ŽIVOT: Ženská je jen ženská, ale cigáro….
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Privilegovaná motorka
 >PSÍ PŘÍHODY: Hovawart na skřipci
 >ZAMYŠLENÍ: 40 miliard ročně!
 >PRÁVO: Ústavní soud není hračka
 >LIDÉ: Vzrušení, neboli excitiment
 >ZAMYŠLENÍ: Pojmenování potomstva
 >ÚVAHA: Chvála obezity
 >PENIZE: Není poradce jako poradce
 >SPORT: Dopis pro Jágra
 >POSTŘEH: O pannách
 >SPOLEČNOST: Vzkaz od Pánaboha na přechodu v Mikulově

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Doprava  
 
28.4. DOPRAVA: Kámen úrazu
Rudolf Mládek

Parkování v městech a jeho zpoplatnění je ve všech částech vyspělého světa důvodem k hledání optimálního řešení. Nedávné zavedení mýtného v Londýně se ukázalo prý jako velmi dobré opatření, neboť návratnost investice je odhadována do pěti let, počet vozidel v centru klesl o 20% a výběr pokut je v zásadě snadný. Nevyhnul se jí podle iDnes ani britský premiér Blair, který ač zvýhodněn trvalým bydlením v centru, použil vozidlo své zaměstnankyně, která však úlevy na mýtném nemá. Přirozeně si můžeme položit otázku, zda by se britský resp. londýnský systém mohl zavést i do našich velkých měst, Prahou počínaje. Zda máme připraveno systémové řešení také do našich poměrů.
Zájem bezpečně a bez potíží parkovat má většina řidičů. Přecpaná parkoviště a ucpané ulice jsou obvyklým jevem velkých českých měst a naříkání nad tím, že řidiči používají svůj automobil před městskou hromadnou dopravou, moc nepomůže. Automobil je stejně jako mobilní telefon či počítač fenomén naší doby a vlastníci své věci rádi používají. Hledání systémového řešení pro stále narůstající provoz ve městech je tedy žádoucí.
Slyšíme často, že příčinou českých potíží je nedostatečná represe vůči neukázněným řidičům a že posílením pravomocí Policie České republiky by se dosáhlo zlepšení. Zvláště vůči těm, kteří parkují v centrech měst a neplatí parkovné. Ale s tímto názorem lze rozhodně polemizovat. Obavy ze zneužití jsou stále ještě značně zastoupeny u řady občanů; názor, že zakazované se nejvíce vyhledává má také své příznivce a vlastní policisté jsou názoru, že je to spíše záležitost obcí, které by si měly udělat pořádek.
Zákon 361/2000 Sb. údajně nesprávné parkování řeší. Ale má různé výklady. Je tedy tento zákon kamenem úrazu? Podle Ministerstva dopravy a spojů lze vozidlo neoprávněně stojící na parkovišti odstranit. Ministerstvo tak má shodný výklad s obcemi a jejich městskou policí. Ale Policie České republiky (PČR) má jiný právní názor. Podle uvedeného zákona řidič nesmí zastavit a stát na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno, ale je otázkou, zda takové vozidlo je překážkou silničního provozu. Podle PČR není, a proto nemůže policista rozhodnout o jeho odstranění. To je možné pouze tam, kde parkující vozidlo neoprávněně stojí na parkovišti vyhrazeném pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo pohybově postiženou. Připomeneme, že odtah vozila neplatí ze zákona řidič, který nesprávně parkoval, ale provozovatel vozidla (což může být jedna a tatáž osoba). Důvodem je prokazatelnost takového přestupku.
Existující zákon ale neumožňuje odtah vozidla z parkovišť a hledání systémového řešení je tak stále v nedohlednu. Je pravdou, že městská policie obvykle uplatňuje svou pověstnou "botičku", ale problém se tím příliš neřeší. Vozidel přibývá, parkování se zhoršuje a neplatičů neubývá. Také názor na vyšší využití přestupkového zákona 200/90 Sb., kdy je možné při opakovaném porušování zákona až propadnutí věci nepomáhá, protože není prokazatelný viník. Naproti tomu v Londýně ten, kdo nezaplatí pro své vozidlo mýtné ani následné pokuty se vystavuje nebezpečí zabavení vozidla, z jehož prodeje se příslušné udělené sankce uhradí.
Umíme si dobře představit, kolik chybně odtažených vozidel by bylo v České republice prodáno předem domluveným zájemcům, kolik luxusních vozů by bylo "za babku" draženo různými určenými osobami. Řada konkurzních řízení ukazuje nejen přehmaty a chyby, ale i zřejmě zištný zájem při obcházení zákona a při součinnosti dotčených osob. Není-li možné zatím vyřešit tak zásadní otázku, jakou je diskuse nad prací soudů a např. konkurzních správců, potom kde najdeme systémové řešení pro problematiku parkování?
Za krátkou slámku zatím tahá občan. Ačkoliv si platí formou daní ministerstva a jejich dnes drahé a luxusní aparáty, výsledku se zatím nedočkal. Obce rovněž mají omezené možnosti a jejich hospodaření má logické priority ve veřejné dopravě. A tak chybí dálniční okruhy okolo měst, záchytná parkoviště, podzemní garáže a výčet zdaleka nekončí. Námitka, že se nedá vybudovat vše naráz jistě má své opodstatnění, ale kolony aut ve městech výrazně zhoršují životní prostředí a tento fakt rozhodně není zanedbatelný.
Městské pokladny zatím přicházejí o peníze z parkovného a řidiči, kteří si zakoupili parkovací karty i za desítky tisíc korun, si mohou jen stýskat. Za svou kázeň a přínos městské pokladně se dočkají jen výsměchu neplatičů. Například v Praze je údajně výnos z parkování od firmy Europark pro Hlavní město Prahu jen něco málo okolo dvaceti miliónů korun a to při cenách na hodinu, které se mohou směle srovnávat s cenami např. v USA. Také podzemní parkovací garáže nejsou lukrativním podnikáním, když je možné neoprávněně bezplatně parkovat v ulicích s poměrně malým rizikem z takového počínání. Je zřejmé, že dosavadní systém je chybný a náprava je nezbytná.
Vytváření dopravních systémů obvykle vyžaduje tvořivé pracovníky a realizační manažery, a těmi politici příliš často nejdou. Nečekejme tedy od zákonodárců či zastupitelů, že vše vyřeší a že přijmou zákon nebo vyhlášku, která nás jako mávnutím kouzelným proutkem problémů s parkováním zbaví.
Kamenem úrazu není jen právní výklad nějakého zákona.


Další články tohoto autora:
Rudolf Mládek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku