Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 6.5.2003
Svátek má Radoslav
  Výběr z vydání
 >FEJETON: O rozpoznávání milionářů
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Pátý květen
 >DOKUMENT: Musí být garance zákonnosti
 >POLITIKA: Konec nemravného párování
 >PSÍ PŘÍHODY: Přídavek ve tři ráno
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Ohlédnutí za Prvním májem
 >ARCHITEKTURA: Lodě brázdí Karlín aneb nové pražské dominanty
 >Zvýšit rychlost nebo snížit cenu? Co takhle obojí?!
 >EKONOMIKA: Po Iráku SARS
 >HUDBA A ZVUK: Interpretace je, když…
 >SPOLEČNOST: Jak se česky řekne "Spin doctor"
 >MEDIA: Ohlas na příspěvky k situaci TV v ČR.
 >ZAMYŠLENÍ: Chvála totality
 >MÉDIA: Obhajoba antikomunismu
 >GLOSA: Hodný a zlý

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
6.5. EKONOMIKA: Po Iráku SARS
Partik Müller

B.I.G. EXPERT - ZAHRANIČNÍ TRHY: názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX 50) v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 5. 5. 2003.

Týden: 5. 5. 2003

Odhad expertů pro období 1 měsíc
Ukazatel
Hodn.
2. 5.
Průměr
Medián
Změna
v %
Interval
Růst
Pokles
PX 50
527,50
529,00
530
0,28
520 - 535
4
3
Dow Jones (USA)
8 582,68
8 671,59
8 656
1,04
8 485 - 8 800
5
2
NASDAQ (USA)
1 502,88
1 549,39
1 516
3,09
1 500 - 1 680
6
1
FTSE 100 (V. Brit.)
3 952,60
4 042,34
4 010
2,27
3 950 - 4 150
6
1
DAX (Německo)
2 986,00
3 067,36
3 020
2,73
2 850 - 3 200
6
1
Nikkei 225 (Jap.)
7 907,19
8 024,40
8 000
1,48
7 950 - 8 100
7
0

Odhad expertů pro období 6 měsíců
Ukazatel
Hodn.
2. 5.
Průměr
Medián
Změna
v %
Interval
Růst
Pokles
PX 50
527,50
550,74
550
4,41
540 - 560
7
0
Dow Jones (USA)
8 582,68
9 239,67
9 195
7,66
8 900 - 9 750
7
0
NASDAQ (USA)
1 502,88
1 710,67
1 660
13,83
1 550 - 1 950
7
0
FTSE 100 (V. Brit.)
3 952,60
4 286,70
4 370
8,45
4 040 - 4 450
7
0
DAX (Německo)
2 986,00
3 497,51
3 375
17,13
3 060 - 4 400
7
0
Nikkei 225 (Jap.)
7 907,19
8 483,11
8 340
7,28
8 200 - 9 000
7
0

NÁZORY EXPERTA: Patrik Müller, Böhm & partner
Přijde po Iráku SARS?
Nyní, když se události v Iráku přechýlily do své méně překotné fáze, trh hodnotí poměrně dobré čtvrtletní výsledky korporací a pomalu se zlepšující makroekonomické vyhlídky.
Ačkoliv řada významných firem, které již hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí zveřejnily, dokázala ziskové odhady analytiků překonat, zlepšení bylo mnohdy výsledkem až drastického snižování nákladů (které je ovšem omezeno) a nikoliv skutečného růstu. Pozornost investorů by se proto měla více soustředit nejen na zisk, ale především na vývoj tržeb, kde firmy již tak silné nebyly, nehledě na to, že ziskovým překvapením často nahrály faktory jako podhodnocené odhady dosažených zisků a vliv slabého amerického dolaru. Neochota amerických korporací dát jasný a srozumitelný komentář k dalšímu čtvrtletí se tak stále odráží na nižších objemech obchodování a přetrvávající nervozitě na trzích, i když firmy často hovoří o pozvolném oživení někdy ve 2. polovině roku.
Nadále se domnívám, že po ukončených válečných operacích v Iráku dojde k pozvolnému nárůstu investičního optimismu firem, vykrystalizování jejich ziskových perspektiv, stabilizaci nezaměstnanosti a spotřebitelského sentimentu, k čemuž by mělo mimo jiných dopomoci i uvolnění geopolitického napětí, odlehčující pokles cen ropy a nízké úrokové sazby, které Fed, pokud uzná za vhodné, může na dnešní schůzce měnového výboru opět snížit.
Významnou hrozbou očekávaného oživení však může být syndrom akutního respiračního selhání (SARS), i když jen málokdo je nyní schopen odhadnout jeho závažnost a konečné důsledky na globální HDP (jež zde jsou a dále rostou). Přestože tuto hrozbu mohou mnozí podceňovat, důležité nakonec nebude co si o ní myslí ten který investor, ale investorské publikum jako celek. V každém případě znamená další nejistotu a prvek, se kterým je nutné počítat. Již nyní má SARS negativní vliv na cestování, turistiku, narušuje výrobu a obchod. Centrum rozšíření nákazy je Asie, což je jak lokalita, kde se soustřeďuje nemalá část světové produkce, tak jeden z mála regionů se silnou poptávkou. Tyto skutečnosti by se mohly opět nepříznivě dotknout zejména dopravních společností, dodavatelů pro letecký průmysl, cestovních kanceláří, hotelů, restaurací, maloobchodu a firem zábavního průmyslu. Neutrální vůči této hrozbě pak mohou být defensivní sektory, pozitivní vliv lze naopak očekávat např. u telekomunikačního odvětví.

HODNOCENÍ V TOMTO TÝDNU PROVEDLI:
Radek Létal - A&CE Global Finance
Leoš Jirman - BH Securities
Patrik Müller - Böhm & partner
Daniel Kukačka - ČP INVEST investiční společnost
Zdeněk Šafka - ČSOB
Robert Mocek - ING
Aleš Vávra - J&T Securities

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
"Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani B.I.G. Prague nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.


Další články tohoto autora:
Partik Müller

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku