Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 20.5.2003
Svátek má Zbyšek
  Výběr z vydání
 >ŽIVOT: Dragulova družina
 >TÉMA: Ohrožuje českou ekonomiku nová nemoc?
 >NET: Albert Einstein bude mít své oficiální webovky.
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Projevy k politickým vězňům: "Potřebujeme vaši zpětnou vazbu"
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Matrix Recycled - nuda k nepřežití
 >PSÍ PŘÍHODY: A on potvora nic neřekne
 >POLITIKA: Není třetí cesta mezi federací a konfederací
 >POLITIKA: Slovenská tragikomedie - a co my ?
 >KONFLIKT: Omyly odpůrců a zastánců války
 >GLOSA: Železný skončil. Kdy skončí Kraus?
 >TÉMA: Útoky na ošetřující
 >EKONOMIKA: Slabý dolar zatraktivňuje americká aktiva
 >PENÍZE: Boom, boom, booblina
 >O CHYTRÝCH LIDECH: Lidé na zemi, hvězdy na nebi...
 >TÉMA:Co mi patří, o tom si rozhoduji?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zdraví  
 
20.5. TÉMA: Útoky na ošetřující
Andrea Studihradová

Česká asociace pro psychické zdraví reaguje na útok bývalého pacienta na svého psychiatra MUDr. Karla Hynka.

Ustavení lékaře veřejným činitelem, jak požaduje paní ministryně a Vinohradská výzva, totiž neřeší celý problém. Toto opatření nedokáže ochránit lékaře před dalším možným napadením, protože útočník jednající v afektu nebude patrně na toto opatření brát zřetel.
Jak se ukázalo v nejčastěji citovaných případech, kdy šlo o cílený útok na lékaře (útok na stomatologa, ortopeda a teď psychiatra), byli útočníky lidé, kteří jednali pod vlivem neřešených duševních problémů. Toto zjištění může u neinformované části lékařské i nelékařské veřejnosti vést ke dvěma omylům: jednak, že duševně nemocný rovná se potenciální agresor, jednak, že proti eventuálnímu útoku duševně nemocného není obrany.
Ve skutečnosti pacienti, pokud se dopouští fyzického násilí, tak mnohokrát častěji obrací násilí proti své osobě. A jen v ojedinělých případech zaútočí na jinou osobu - vždy v situaci, kdy pod vlivem své nemoci vnímají ohrožení.
Předcházet takovýmto projevům násilí lze, ačkoli samozřejmě ne stoprocentně. Účinnými způsoby, jejichž zavedení do praxe prosazujeme, je rozvinutý systém komunitní péče, kde se podstatná část péče odehrává v terénu, a také tzv. dispenzarizace. To znamená vedení registru pacientů a sledování jejich spolupráce s lékařem. V případě, že je tato spolupráce pacientem přerušena, měl by být vyhledán (zatím neexistujícími) mobilními týmy, připravenými i přijet k pacientům ve chvíli krize.
Pomoci by mohla i hustá síť různých typů krizových zařízení, na něž se mohou obracet jak duševně nemocní, tak lidé z jejich nejbližšího okolí již ve chvíli nadcházející psychické krize.
Podobné brutální napadení lékaře psychiatrickým pacientem se před lety odehrálo ve Velké Británii. Paradoxně právě díky tomuto násilí a následné vlně odmítavých reakcí veřejnosti se urychlila reforma péče o duševní zdraví. V současné době se v Británii většina péče odehrává právě v terénu. V podobnou možnost doufáme i my.
Velmi nedobře je zakotvena v české legislativě tzv. nedobrovolná hospitalizace. Stává se, že je hospitalizován člověk proti své vůli zbytečně - jiné řešení by přitom bylo možné. Na druhé straně dochází k situacím, kdy lékař nemá možnost hospitalizovat pacienta proti jeho vůli, přestože si je jist nezbytností této hospitalizace vzhledem k vážnosti psychického onemocnění. (Jde například o rozhazování majetku v manické fázi nemoci, čímž pacient ohrožuje další existenci nejen svou, ale i své rodiny.) Nesplňuje ale podmínku pro hospitalizaci, a sice "přímé ohrožení". Přidáváme se tedy k hlasům, které požadují vyškrtnutí slova "přímé". Tak by byl lékařům dán účinnější nástroj, jenž by sloužil především opět k obraně pacienta.
Tyto problémy jsou na teoretické úrovni již řešeny v tzv. Koncepci oboru psychiatrie, na dílčí problémy upozorňuje Květnová deklarace České asociace pro psychické zdraví a speciálně se touto problematikou zabývá Mezirezortní komise pro ochrannou léčbu při MZ ČR.
Vyzýváme tímto k urychlené realizaci závěrů výše zmíněných dokumentů a komise.

V Praze 19. května 2003
Výkonná rada České asociace pro psychické zdraví


Další články tohoto autora:
Andrea Studihradová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku