Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 20.5.2003
Svátek má Zbyšek
  Výběr z vydání
 >ŽIVOT: Dragulova družina
 >TÉMA: Ohrožuje českou ekonomiku nová nemoc?
 >NET: Albert Einstein bude mít své oficiální webovky.
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Projevy k politickým vězňům: "Potřebujeme vaši zpětnou vazbu"
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Matrix Recycled - nuda k nepřežití
 >PSÍ PŘÍHODY: A on potvora nic neřekne
 >POLITIKA: Není třetí cesta mezi federací a konfederací
 >POLITIKA: Slovenská tragikomedie - a co my ?
 >KONFLIKT: Omyly odpůrců a zastánců války
 >GLOSA: Železný skončil. Kdy skončí Kraus?
 >TÉMA: Útoky na ošetřující
 >EKONOMIKA: Slabý dolar zatraktivňuje americká aktiva
 >PENÍZE: Boom, boom, booblina
 >O CHYTRÝCH LIDECH: Lidé na zemi, hvězdy na nebi...
 >TÉMA:Co mi patří, o tom si rozhoduji?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zdraví  
 
20.5. TÉMA: Ohrožuje českou ekonomiku nová nemoc?
Adam Geront

V souvislosti s nepříznivým vývojem dočasné pracovní neschopnosti (PN) v ČR, kdy se neustále prodlužuje doba trvání PN a případy s dobou trvání PN 30 až 60 dní jsou stále častější, zintenzivňuje se hledání příčin tohoto nepříznivého jevu. V příkrém rozporu s údaji o zlepšování zdravotním stavu našeho obyvatelstva nemocnost - PN- občanů v produktivním věku neklesá, spíš obráceně, neustále roste. . Procento PN je u nás téměř dvakrát tak vysoké jako např. ve Spolkové republice Německo. Realisticky odhad říká že z 31miliard Kč vyplacených na nemocenské dávky v r. 2002, bylo 8 miliard vynaloženo zbytečně. Z 350 tisíc osob v PN, neměla medicínské důvody nepřítomnost v zaměstnání. asi v polovině případů. Jinými slovy významná část lidí v PN ve skutečnosti nemocná nebyla, ani neutrpěla úraz. Lidově řečeno, " hodila se marodem ", nebo, jak pravidelně čteme v zdravotní dokumentaci, ačkoli zdráv, "Necítí Se Nastoupit Do Práce ( NSNDP) ". Co to je ? Jedná se o nový fenomén , nový chorobný syndrom specifický pro českou ekonomicky aktivní populaci ? Kde se vzala tato nemoc ? Věnujme těmto otázkám krátké zamyšlení.
Abychom pochopili celou složitost problému NSNDP musíme se obrátit do historie. Jak víme z geniálního Haškova Švejka, již za C.K monarchie byl český národ obecně pokládán za bandu vynalézavých simulantů ( Vojenský lékař Bautze : " Das ganze tschechische Volk ist eine simulante Bande "). Především tomu tak bylo zajisté ve vztahu ke službě pro císaře pána a jeho rodinu. Za minulého režimu vyhýbání se práci , syndrom ulejváctví, se vyskytoval často a to v různých klinických formách. Při tom již pouhé chybění razítka, potvrzení o trvalém zaměstnání v občanském průkazu, bylo hodnoceno málem jako trestný čin příživnictví. V době, kdy za normální bylo, " nekrást, znamená okrádat vlastní rodinu ", neodůvodněná absence v práci, zneužívání PN, se nepokládalo za morální pochybení, spíš za projev skryté resistence vůči " těm nahoře ". Vždyť pouhý růst PN o jednu desetinu procenta vyvolával běsnění a hysterii stranického aparátu. Byl pokládán za sabotáž zdravotníků na národním hospodářství, za zločin rovný rozkrádání národního majetku.Hrozily sankce…
Polistopadový vývoj vnesl do problematiky PN nové dimenze. Všemocný trh práce automaticky neeliminoval negativní jevy v oblasti přístupu k zaměstnání.Naopak objevily se fenomény nové. NSNDP je jeden z nich. Je projevem uvolnění a liberalizace života naši společnosti ?Projevem široce chápané svobody vyjádřit svůj názor ? Označit bez bázně a skrupulí subjektivní postoje, jako je například negativní postoj k práci ? Jak se NSNDP konkrétně projevuje ? Uvedeme na příkladu: Nemocný je uznán PN pro bolesti v zádech lat.dg.: dorsalgie. To je jedna z nejčastějších příčin PN, nejen u manuelně pracujících. V případě že se u pacienta nejedná o úrazové poškození páteře, výhřez meziobratlové ploténky, těžké degenerativní změny, jenž vedly k bolestem po nadměrné námaze, po přetížení páteře, ale jen prochlazení a celkovou únavu, do týdne -14 dnů by mněl být postižený fit. A to při klidovém režimu a běžných analgeticích, či bez jakýchkoli léků. V případě, že se dostaví NSNDP a postižený tímto syndromem resolutně trvá na pokračování PN, je odeslán k ortopédovi, neurologovi..Odborníci nemocného s bolavými zády a NSDP vyšetří, zrentgenují, vždy ( ! ) předepíšou léky, procedury. Každý privátní specialista si nemocného pozve na kontrolu .V případě,že bolesti v zádech a NSNDP , které nelze žádným způsobem změřit, přetrvávají - je zván na další kontrolu. Změní se léčba - i několikrát, v intervalech týden, 14 dní, podle intenzity subjektivních potíží.Po selhání ambulantní péče je odeslán ke krátkodobé hospitalizaci. Z hospodářského hlediska držet v nemocnici nejasné "diagnostické faly " se nevyplácí. Po komplexním vyšetření za několik tisíc Kč včetně CT (počítačové tomografie) páteře, s diagnózou vertebrogenní algický syndrom nejasné etiologie - česky nejasné bolesti páteře, je propuštěn domů. PN trvá a ošetřující lékař v rozpacích napíše NSNDP a odešle na fyzikální terapii.
Na privátní rehabilitaci absolvuje nemocný veškeré možné procedury. Až na masáže, které VZP neproplácí. Dostane, ale mimo jiného léčbu laserem, za kterou si připlatí. Běžně 90Kč za jednu aplikaci. Celkem kolem 1 tisíce korun.( Byly zde zakoupeny drahé přístroje na leasing, které lékař - soukromý podnikatel - musí nějak zaplatit . ) Stav se samozřejmě nelepší, NSNDP se prohlubuje. Po 90 dnech a nezřídka i po půl roce, a je tomu tak bohužel u řady dalších diagnóz (kloubní nemoci, poúrazové stavy,psychické poruchy, únavový syndrom atd.), kdy pacient práci odvykl, začne spor s posudkovým lékařem. Ten vyžádá další kontroly jinými odborníky. A v případě, že PN ukončí tzv. rozhodnutím - na okresní správě sociálního zabezpečení - jako PN nezdůvodněnou , je pokládán za asociála, nelidu, dědiče totality a pod. Za zaměstnance NSNDP si již mezitím v podniku našli náhradu a po ukončení PN je ho možno ze zaměstnání propustit, bez konfliktu se zákoníkem práce.. V případě,že se jedná o občana kolem 50let, uchazeče o práci ( pozor-ne nezaměstnaného), na úřadě práce jen těžko nebo vůbec nesežene vhodnou práci. Bude zpočátku žádat o novou PN, v ochranné lhůtě a po vyčerpání podpůrčí doby , si podá žádost - neúspěšně - o plnou invaliditu. Avšak úroveň sociálního zabezpečení je v Česku tak vysoká, že bude dál vegetovat na sociálních dávkách…
Není za nárůstem neodůvodněných PN a případů NSNDP selhání posudkového lékařství? Ne. Podle platných předpisů vystavování nových PN je zcela v rukou ošetřujících lékařů. Posudkový lékař může zasahovat jen v jejich průběhu a při jejich ukončování. Ve snaze vyhovět svému klientovi vám PN vystaví váš ošetřující lékař bez jakýchkoli problémů i bez lékařských nálezů. Stačí mít subjektivní projevy NSNDP a fiktivní potíže (průjem, migrénu, kašel atd.).Když vás kontrola nenajde doma a vy si NSNDP léčíte na své chalupě, nic špatného se vám nestane. Jednak nejsou žádné účinné sankce za porušení léčebného režimu a váš známý lékař vám dá potvrzení,že jste byl u něj na vyšetření a to popř. i v nočních hodinách.
NSNDP, se zneužíváním PN je dáno také celou řadou nemedicínských faktorů, celkovou sociálně ekonomickou situací v daném regionu, hlavně procentem nezaměstnanosti. Většina zaměstnanců krachujících podniků, při očekávaném hromadném propuštění zaměstnanců, hrozící výpovědi, vyhledá lékaře. K lékaři odešlou své zaměstnance rovněž podniky při nedostatku zakázek a práce.Tato chytristika nejen, že nepříznivě ovlivňuje statní rozpočet , ale ruinuje i kalkulaci zdravotních pojišťoven. Stalo se vám někdy,že by jste byli odešli od lékaře bez receptu? Neuvádím to proto, že chci bagatelizovat možný psychický dopad stresu ze ztráty zaměstnání u živitelů rodin. Sociální karambol může vyvolat depresi, navýšení krevního tlaku i jiné psychosomatické reakce vyžadující léčbu a oprávněnou PN. O to těžší to má potom ošetřující lékař. Jak rozpoznat agravaci, či dokonce simulaci od skutečné závažné nemoci ?
Náš současný systém nemocenského pojištění je v krizi. Nemá dostatečné motivační páky. Dávky jsou relativně vysoké, pro lidi z nízkými příjmy, s nízkou odbornou kvalifikací, v obslužných zaměstnáních. A nízké pro lidi s vyššími příjmy. Při platu 14 tisíc korun hrubého měsíčně, jsou dávky PN zhruba stejné jako čistý příjem Proto tolik případů NSNDP a tak zarážející vysoký počet mladých nemocných kolem dvaceti let. Je nesporné, že současný legislativní stav v nemocenském pojištění je nutno radikálně změnit To, že odborářští bossové nesouhlasí s návrhem reformy nemocenského pojištění a vyzývají zaměstnance k stávkám a občanské neposlušnosti, je velmi populistické a pro naši ekonomiku nebezpečné, ne-li sebevražedné Nárůst falešných marodů a lidí s NSNDP, kdysi trefně nazývaných " nemakačenkové " děsí zahraniční investory. Hledali zde vysoce kvalifikovanou, ovšem levnou pracovní sílu, ať´ se nám to líbí nebo ne… S falešnými marody NSNDP je prosperující ekonomika pouhou iluzí.

geront@ centrum.cz


Další články tohoto autora:
Adam Geront

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku