Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 23.5.2003
Svátek má Vladimír
  Výběr z vydání
 >FEJETON: FACKA ANEB PŘÍBĚH OLEKA KRÁKORY
 >ZAMYŠLENÍ: Spisovatelé na rozcestí
 >SVĚT: Afghánistán, semeniště světové kriminality
 >ŽIVOT: Psové a jiné animálie (15)
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Cena za nahá prsa
 >PSÍ PŘÍHODY: Omluvitelné opomenutí
 >POLITIKA: Blahoslaveni budiž neinformovaní?
 >KOMENTÁŘ: Studený čumák (8)
 >MOBY DICK: Týden v Českých Textárnách
 >ÚVAHA: Co je dílem Božím a co lidským?
 >ČESKÝ AUTOR V AMERICKÉM SVĚTĚ: POHYB V MOŘI BEZ NAVIGACE
 >POSTŘEH: O sázení
 >NÁZOR: Izrael - znovu masakry a mrtví
 >NÁZOR: Opravdoví eurobubáci.
 >Kam putují miliardy

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  >>  Holandsko  
 
23.5. NÁZOR: Opravdoví eurobubáci.
Jaroslav Teplý

Agitka pro vstup ČR do EU Jiřího Loewy Lidé, nevěřte eurobubákům! ( Podtitulek Normované zakřivení okurek a banánů nikomu neubírá na životní kvalitě) vyšla mimo LN zde ve Psu 15.května t.r.a možná i jinde. Loewy žasne, že dokonce i někteří pracovníci ducha, kteří dlouhodobě žijí v zemích EU, berou košilku mezi zuby a dělají na český lid bububu, místo aby mu objektivně, střízlivě a poctivě vysvětlovali faktický stav věcí. Jejich postoje jsou o to nepochopitelnější, že je neomlouvá neznalost či omezený přístup k informacím, ba ani nedostatek osobních zkušeností.

On sám prý nemá v popisu práce propagovat Evropskou unii . Ale když už v tom společenství tak dlouho žije, nechtěl by si základní poznatky nechat jen sám pro sebe.

Na Loewyho agitku asi bude při nejmenším Benjamin Kuras reagovat. Mně by se chtělo parafrázovat kněžnu z "Babičky" a říci o Jiřím Loewym " Šťastný to muž", který se spokojí se svými základními poznatky, ve kterých téměř úplně pominul politickou a hospodářskou realitu .Omezím se na dvě poznámky k jeho základním poznatkům

Mašinerie Evropské Unie v Bruselu je obrovský penězi plýtvající kolos systematicky trpící korupcí, která se nápadně podobá korupci praktikované v českých státních orgánech a institucích Na světlo ji přivedl po prvé holandský zaměstnanec oddělení potírání podvodů Evropské komise, který byl nakonec jediný disciplinárně potrestán. Ti zkorumpovaní zůstali na svých místech nebo byli povýšeni. (Viz J.T. "Klokkenluider", NP, únor 2002). Posléze odstoupilo všech 20 evropských komisařů, ač do aféry byli zapleteni maximálně 3.

Kdo by si myslel, že si to EU vzala k srdci, je na omylu. MF Dnes 28.5. referuje, že představitelka Evropské komise Marta Andreasenová, která varovala před rizikem podvodů a chyb v rozpočtu Evropské unie, bude muset odejít na jiné místo. "Je to pro nedostatek důvěry mezi ní a komisařem pro rozpočet," zdůvodnil mluvčí komise její odvolání. Vrchní referentka Andreasenová byla členkou rozpočtového odboru od ledna. Byla odpovědná za zavádění radikálních změn v účetním systému unie.

A druhá poznámka: Loewy " takzvanou "omezenou suverenitu " nikdy nepociťoval. A když, tak pozitivně...Máme-li ale (uvádím zcela akademický příklad) vládu, řekněme, "nezcela kompetentní", pak je uklidňující vědět, že je tady ještě zkušený kolektivní rozum, který její případné vylomeniny může trochu zkorigovat."

Je nám vůbec něco známo o úspěších zkušeného (politického) kolektivního rozumu EU? Patří do něho i činnost dua Chirac-Schroeder?

Budiž, Loewy má nárok na svůj názor, na svůj pohled na situaci. Já jsem přibližně stejně starý jako on, bydlím na území EU stejnou dobu jako on, ale jeho názory považuji za "ukolébavku". EU je podle mého názoru politicky shnilá.

Největší současnou hrozbou západní Evropě je dnes teror fanatických mohamedánů, kteří si tam už vybudovali své základny díky krátkozrakosti evropských převážně politicky korektních nebo zcela slepých politiků. Ti připustili po dlouhou dobu neomezený import primitivního mohamedánského obyvatelstva ze severní Afriky a Turecka, Saudská Arabie vystavěla mešity a dodala wahhabitskou ideologii. Přidejme falešný humanismus západní justice, nezapomeňme, že podle průzkumů asi polovina mohamedánských přistěhovalců v Evropě atentáty v New Yorku přijala s uspokojením. a dojdeme tak k perfektní infrastruktuře pro teroristické organisace.

De Telegraaf referuje 14.5. z Berlína o německé bilanci zločinú extremistických skupin za minulý rok:

Podle zprávy předložené ministrem Schilym klesl počet stoupenců extrémních mohamedánských skupin z 32.000 v roce 2001 na 30.600 v roce 2002. Více než 27.000 těchto etnických radikálů jsou Turci. Tito extremisti spáchali v roce 2002 573 politicky motivovaných zločinů, což je 62 více než v předchozím roce. Německo má 82 milionů obyvatel z toho 3 miliony mohamedánů.

Ve Francii byl nedávno zvolen na popud ministra vnitra Sarkoziho orgán mající být representantem francouzských mohamedánů v jednáních s vládou. Přibližně třetina zvolených zástupců jou stoupenci "radikálů". Je otázka, zda je možné dělit mohamedány na dobré a zlé jako bylo těžké dělit tímto způsobem komunisty.Jedno je jisté, ti zlí vždy v rozhodující chvíli převáží, protože pracují podle strategického plánu. Rozhodně se už stalo tamní autochtonní obyvatelstvo jakýmsi rukojmím radikálního islamu. Vzpomeňte si, co zde napsala Helena Berthelon v dubnu t.r.:

" Francie se prostě nechce znovu ocitnout v posici nepřátel Arabů. Už proto, že ve Francii dnes žijí miliony arabsko-muslimských přistěhovalců, kteří jsou plnoprávnými občany země a jejichž velká část je v nebezpečném věku hledání "ideálu" za který třeba bojovat. Což u nás za posledních 20 let prakticky znamenalo desítky atentátů a desítky mrtvých, stovky zraněných. V době míru. Nešlo o válku."

Takže, aby byl klid, musíme kolem nich chodit po špičkách a ve všem jim vyhovět. Ale to nepomůže, oni ten "ideál" už mají. Odkud? Dejme slovo Franku van Vlietovi v článku "Bomby rozvázaly jazyky v Saudské Arabii" (De Telegraaf, 17.5.2003):

Jeden západní diplomat v Riadu soudí, že Abdullah může využít atentátů k tomu, aby prosadil reformy. "A to je také nanejvýš nutné" napsal komentátor Sulejman al Hattlan v listu Al Watan " kvůli dominaci wahhabismu ve společnosti vystavené jediné škole, škole nenávisti. Nenávisti k židům, křesťanům a ostatním moslimům, ale my Saudové musíme uznat, že náš opravdový nepřítel je náš náboženský fanatismus."

Falešný humanismus západní justice nejlépe osvětlí dva příklady z praxe Britské zákony nedovolují odsoudit britského státního příslušníka za činy spáchané v zahraničí. Postup pro mohamedána, který chce bojovat "doma" proti Západu je tedy jednoduchý: napřed do Velké Británie pořídit si občanství a pak zpět do nějaké islamské země. Proto od jisté doby čteme v novinách, že třeba v Jemenu napadli 3 Britové skupinu Američanů. Pokud se ti "Britové" vrátí včas "domů" do Británie, je všechno O.K.

Obráceně to jde ještě lépe. Muž, později se ukázalo důležitý člen obávané teroristické organisace, je hledán egyptskými úřady. Uteče tedy do EU, která jej na mezinárodní zatykač Egyptu nevydá, protože by tam mohl dostat trest smrti. Ale nejen to: Unie mu dovolí volně se pohybovat, pracovat na vytváření sítě jeho organisace a přípravě atentátů, což může, jak víme, vyústit v 3000 mrtvých západních občanů.

Po vstupu do EU se nebudeme moci bránit přílivu mohamedánských imigrantů z členských zemí EU, kteří budou mít možnost vytvářet na českém území podhoubí pro teroristickou činnost. Zde nejde ovšem o Loewyho fiktivní bubáky typu Benjamina Kurase, ale o reálné nebezpečí, jehož podceňování přišlo už státům EU velmi draho. Není důvod. abychom je i my slepě následovali. Euroskeptici by měli podle Loewyho objektivně, střízlivě a poctivě vysvětlit faktický stav věcí. Ten je ovšem věcí názoru. Právě dnes ráno zakončil Philippe Sassier, komentátor televisní stanice France 2, svůj komentář větou:

Evropa se dosud nedala řídit politicky ani diplomaticky, ale teď už ani ekonomicky.

21.05.2003
Další články tohoto autora:
Jaroslav Teplý

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku