Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 2.6.2003
Svátek má Jarmil
  Výběr z vydání
 >SVĚT: Rostoucí moc šíitů
 >TÉMA: Otevřený dopis k problematice interpretace příčin zaplavení metra.
 >POLITIKA: Langer a Říman by měli opustit stínovou vládu ODS
 >TÉMA: Krást ve velkém se v ČR vyplatí.
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Návrat přísné ženské osoby
 >PSÍ PŘÍHODY: Důkaz lineárního myšlení
 >UNIE: Varianta evropské ústavy vypracované Konventem
 >SVĚT: Světlé okamžiky
 >A digitální linku ISDN ještě nemají!!??
 >GLOSA: Pokrytectví a Harvardské fondy
 >NÁZOR: Irský magor aneb co je to pravda a co je to lež?
 >NÁZOR: Prima tajný plán nebo náhoda.
 >ÚVAHA: Drolící se zeď
 >NÁZOR: Policie se chovala velmi nekorektně
 >PENÍZE: Kdo si počká, ten se dočká

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
2.6. UNIE: Varianta evropské ústavy vypracované Konventem
Vladimír Rott

zdroj: euobserver.com - 30.05.2003
konkrétně zde

EU-KRITIČTÍ PŘEDKLÁDAJÍ ALTERNATIVNÍ ÚSTAVU EU

Brusel - Skupina "EU-kritických" předložila v pátek kompletní návrh ústavy EU, která obsahuje 15 bodů o velmi sympatickém rozsahu jedné stránky velikosti A4.

Tato skupina 10 členů Konventu předala "Zprávu menšiny" na začátku pátečního zasedání Konventu jeho předsedovi Valéry Giscard d'Estaing. Pan David Heathcoat-Amory, Konzervativní poslanec britského parlamentu, při té příležitosti prohlásil, že průběh prací Konventu "nereflektuje" přání některých členů. Jménem signatářů požádal předsedu, aby tuto zprávu předložil členským státům na zasedání Evropské rady 20. června v Tesaloniki.

Lehce pobavený pan Giscard potřásl rukama pánů Heathcoat-Amory, dánského poslance Jens Peter Bonde a českého poslance Jana Zahradila, a slíbil, že on a jeho team si zprávu přečtou s "nejvyšší pozorností". Zpráva menšiny mimo jiné navrhuje přejmenovat EU, Evropskou unii na "ED, Evropu demokracií", dále aby evropské zákony vstoupily v platnost jen pokud je schválí každý národní parlament, dále vyžaduje více otevřenosti, jasnosti a flexibility ve spolupráci členských zemí mezi sebou a s institucemi EU.

Tato skupina zřejmě nebude poslední, která požaduje alternativy k výsledkům práce Konventu a která předloží své požadavky Koncilu v Tesaloniki. Pokud Konvent nedosáhne dohody o složitých a triků-plných otázkách a postupech institucí EU - zejména i rozdělení kompetencí mezi nimi, EU a členskými státy - dá se předpokládat, že řada návrhů bude předložena k obvyklému rituálu přetřásání v následující Mezivládní konferenci.

V polovině června bude zřejmě předložena další verze třetí části návrhu ústavy EU, týkající se procedur EU - měsíc po původně zamýšleném skončení práce Konventu.

-- zdroj: bonde.com - 30.05.2003
konkrétně zde

ZPRÁVA MENŠINY...

David Heatcoat Amory předložil Zprávu menšiny, vypracovanou Demokratickým fórem (DF Democracy-Forum), 30. května během zasedání Konventu.

Zpráva menšiny jasně v 15 bodech formuluje zásady toho, kam by Evropa měla směřovat, a základní pravidla jejího působení. Jejich podstatou je návrat ke klíčové úloze národních parlamentů, a demokratizace Unie.

Na stránce www.bonde.com > Democracy Forum - - sjeďte dolů, až najdete Zprávu menšiny ve Vašem jazyce. Pokud byste ji nenašli, pošlete mail na: democracy-forum@europarl.eu.int

...zde je v češtině:

ZPRÁVA MENŠINY - EVROPA DEMOKRACIÍ
JSME SI VĚDOMI potřeby posílit demokracii a respektovat vládu zákona a lidských práv v Evropě.
SLEDUJEME zvětšující se odstup mezi institucemi EU a lidmi v Evropě a ztrátu podpory EU, která byla dokázána několika referendy a volbami do Evropského parlamentu.
OBÁVÁME SE, ŽE Konvence o budoucnosti Evropy se dostatečně nezabývá otázkami demokracie, se kterými se Evropa potýká a které byly popsány v deklaraci z Laeken.
PROTO NAVRHUJEME transformovat EU na Demokratickou Evropu (Europe of Democracies - ED), která bude smluvním sdružením svobodných a samosprávných evropských států a otevřeným ekonomickým prostorem.

15 bodů návrhu ústavy...

15 BODŮ NÁVRHU ÚSTAVY - JE I JINÁ CESTA: EVROPA DEMOKRACIÍ
1. DEMOKRATICKÁ EVROPA. Evropská unie (EU) nebude mít ústavu. Namísto toho by měla být Evropa organizována na meziparlamentním základě prostřednictvím Dohody o evropské spolupráci. Na základě toho se vytvoří namísto současné EU Demokratická Evropa (ED).
2. DOHODA O ZEŠTÍHLENÍ. Současných 97 000 stran Acquis Communautaire o EU a EEA (European Economical Area – Evropská ekonomická zóna) musí být radikálně zjednodušeno. Namísto toho by měl být kladen důraz na otázky překračující rámec jednotlivých států, na které nemohou efektivně reagovat národní parlamenty samy o sobě. Rozhodnutí o přičlenění budou učiněna národními parlamenty.
3. OTEVŘENÁ PRO VŠECHNY DEMOKRATICKÉ STÁTY. Členství v ED bude možné pro jakýkoli evropský demokratický stát, který podepsal a plně respektuje Evropskou konvenci o lidských právech.
4. ZJEDNODUŠENÉ ROZHODOVÁNÍ. Současných 30 různých způsobů rozhodování v EU bude omezeno na dva: zákony a doporučení. Tam, kde platí hlasování kvalifikované většiny, bude zmíněný návrh požadovat 75 % hlasů pro, pokud nebude stanoveno jinak.
5. PRÁVO VETA U DŮLEŽITÝCH OTÁZEK. Pravidla budou platná pouze v případě, že již byla schválena národními parlamenty. Národní parlament bude mít právo veta ve vztahu k otázce, kterou považuje za důležitou.
6. SPOLEČNÉ HLAVNÍ OTÁZKY. Zákony se budou zabývat pravidly pro společný trh a některými minimálními standardy, aby tak chránily zaměstnance, spotřebitele, zdraví, bezpečnost a životní prostředí. V ostatních oblastech bude mít ED právo vydávat doporučení pro členské státy, které vždy budou moci přijmout vyšší standardy.
7. PRUŽNÁ SPOLUPRÁCE. ED může jednomyslně přijmout pružnou spolupráci pro ty národy, které se chtějí podílet na užší spolupráci. ED bude uznávat a podporovat další evropské organizace jako je Rada Evropy.
8. OTEVŘENOST A PRŮHLEDNOST. Rozhodovací proces a příslušné dokumenty budou otevřené a přístupné, pokud nebude kvalifikovanou většinou potvrzeno, že existuje přiměřená příčina pro výjimku.
9. ZJEDNODUŠENÉ HLASOVÁNÍ V RADĚ. V Radě bude používán zjednodušený systém hlasování, který bude zahrnovat všechny členské státy s jedním hlasem v Radě ED. Rozhodnutí kvalifikované většiny bude vyžadovat podporu zemí s více než polovinou veškeré populace ED.
10. NÁRODNÍ PARLAMENTY VOLÍ RADU. Každý národní parlament by měl zvolit svého vlastního člena v komisi. Komisař se bude zúčastňovat Evropských kontrolních výborů příslušného národního výboru. Národní parlamenty budou mít pravomoc sesadit Komisaře. President Komise bude jednomyslně volen Evropskou radou. Národní parlamenty budou rozhodovat o ročním legislativním plánu a Komise bude působit na jeho základě jako sekretariát Rady a národních parlamentů.
11. ŽÁDNÁ LEGISLATIVA SOUDU. Právní aktivity Evropského soudu v Lucemburku budou omezeny a Soud bude respektovat Evropskou konvenci o lidských právech.
12. PARTNERSKÉ DOHODY. Členské státy a ED mohou uzavírat partnerské dohody se státy nebo skupinami států. ED bude respektovat parlamentní demokracii svých partnerů a může poskytovat těm chudším finanční pomoc a podporovat dohody o volném obchodu.
13. LEPŠÍ KONTROLA. Evropský Ombudsman, Účetní dvůr a rozpočtové výbory evropských a národních parlamentů budou mít přístup ke všem dokumentům a všem finančním účtům.
14. ROVNOST JAZYKŮ. Při legislativních postupech bude se všemi oficiálními jazyky ED zacházeno jako s rovnými.
15. SPOJENÉ NÁRODY. ED nebude mít svou vlastní armádu. Udržování míru a mírové aktivity budou prováděny Spojenými národy a Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Členské státy budou samy rozhodovat, jestli dají přednost společné obraně prostřednictvím NATO, nezávislé obraně nebo neutrální politice. Zpracoval Vladimír Rott, Curych


Další články tohoto autora:
Vladimír Rott

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku