Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 3.6.2003
Svátek má Tamara
  Výběr z vydání
 >MÉDIA: Český televizní sen
 >POLITIKA: Reforma veřejných financí začne už letos
 >ŠAMANŮV DOKUMENT: Toto NE není NE
 >HUDBA A ZVUK: Bedřich Smetana aneb jací jsme také byli
 >RODINA A PŘÁTELÉ: V nelehké roli soudce Šalamouna
 >PRÁVO: Podivíni z finančních úřadů
 >ARCHITEKTURA: Frankfurt - město nejvyšších evropských mrakodrapů
 >EKONOMIKA: Stabilní růst na světových akciových trzích
 >POLITIKA: Evropská utopie
 >NÁZOR: Referendum o vstupu do EU.
 >NÁZOR: Ministr v útulku
 >GLOSA: Zamyšlení nad zlevněním vlaku z Prahy do Brna.
 >SARS: Až se stane neštěstí...
 >PENÍZE: Nové pravomoci komisařů aneb kozel zahradníkem
 >SVĚT: Rostoucí moc šíitů

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Hudba a zvuk  
 
3.6. HUDBA A ZVUK: Bedřich Smetana aneb jací jsme také byli
Lubomír Fendrych

Hudba a zvuk 303

Úterý 3.6.2003 Forbína Smetana a boje o něj - přípodoteky Skladbičky V. Kaprálové z dětství konečně vydány ; LCD stojan na noty - recenze Liturgický rok ve varhanní hudbě (K.Hirner) - ftipy - Audio na červen -Bedřich Smetana aneb jací jsme také byli….LF
Forbína
O něco níž dokládám, jací jsme také byli pokud jde o zakladatele naší moderní hudby - nemyslím to sebemrskačsky na celý národ - bylo jich dost v té době, kdož ani moc o Smetanovi nevěděli - ale "elitu národa"národa, ty politické špičky, které se zřejmě mění časem k horšímu vždycky, nejen dnes.

Ani Dvořák to neměl lepší - stal se sice oblíbencem právě této politické špičky, ale ani mu nepomohla když jej Simrock tak nevybíravě ( no, buďme zdvořilí) šidil na honorářích.

Padlo při tom jméno jiného skladatele Richarda Wagnera reformátora, který posunul hudbu zas o kus dál. U nás se wagnerianismus stal nadávkou a s ním - to už dříve - jakékoliv usilování o něco nového, účinnějšího, pravdivějšího.

Měli jsem štěstí. Skladatelé jimiž se ve světě chlubíme: Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů byli v zásadě charakterní lidé a snad proto si neumíme přestavit, že by lidské vlastnost a talent - či u Wagnera genialita - mohly být v rozporu. U Wagnera tomu tak je, což dalo a dává možnost mnoha psavcům lacino si osladit práci na jeho životopise. Je to napínavé a vůbec není třeba znát harmonii, nauku o skladbě, instrumentaci, ani vývoj opery, tedy ty oblasti, kde Wagner světem hudby doopravdy pohnul. Ještě se k tomu - z hlediska muzikologa vrátím, protože takové podceňování čtenáře -i když tady náhodou muzikologa - mne uráží.


Přípodoteky
V pražském hudebním vydavatelství Amos Editio vyšly "Skladby z dětstvi" Vítězslavy Kaprálové. Bližší informace o teto publikaci (včetně ukázky graficky krásně řešené obálky) naleznete na website: society@ kapralova.org

Tyhle malé skladbičky se dobře hodí do repertoáru poněkud pokročilých malých muzikantů i jako nenásilný úvod do oblasti moderního hudebního výrazu - dodávám já (LF).

LCD stojan na noty. Klasickým stojanům not odzvonilo, tedy alespoň podle společnosti FreeHand Systems. Ta totiž začala prodávat své zařízení sloužící k zobrazování not. MusicPad obsahuje 12,1 palcové LCD, do nějž se notový zápis importuje přes USB. Do přístroje by se mělo vejít zhruba tisíc osnov (32MB flash paměti, 64 MB RAM), které je díky dotykovému displeji možné dále upravovat či libovolně přibližovat a oddalovat. Cena zařízení je 999 USD, což je poměrně dost. Zvláště když uvážíme, že jen o trochu dražší Tablet PC by mohl jako novodobý stojan not rovněž posloužit.


recenze

Liturgický rok ve varhanní hudbě

Karel Hirner varhany

CD Antipohona AA074

Pohled - ovšemže zúžený kapacitou disku - na hudbu k níž dal podnět každoročně se opakující průběh liturgického roku, a to jak skromným anonymům, tak profesionálním skladatelům, a to i světovým. Z našich tu je zastoupen J. K. Kuchař, K. Slavický, P. Eben ze zahraničních J. S. Bach CH. M. Widor, G.Aichinger, M. E. Bossi, M. Durflé, J. Allan, O. Messiaen. Takže to je vlastně dobře vybraný varhanní recitál. Ač hudba tu je místy nesouměřitelná co do tvůrčí kvality, každá tu má své místo i ten kus úcty k víře. Náročnější autoři jsou hráni v kvalitě vpravdě koncertní, ale bez upřednostňování či vyvyšování samotného sólisty. Tedy úhel pohledu, který velice oceňuji.

Velké i chórové varhany sv. Jakuba a velké varhany chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře byly sejmuty nadobyčej dobře. Sympatická je průzračnost, srozumitelnost všeho co má zaznít, vypořádání se s dozvukem, ale i zacházení s dynamikou. Vydavatelství mělo šťastnu ruku, že k nahrávce zvolilo právě Zvukové studio pražské HAMU.

Zajímavý i když na první pohled nenápadný titul - ale to už tak bývá.Pan - dejme tomu Josef byl profesorem houslí na nejmenované velmi vysoké škole: jednou přinesla jeho nadaná žačka "do hodiny" koncert pana, no… Jana. Pan profesor to s ní studoval, ale pak najednou dostal chuť si to zahrát sám. Stalo se a pan Jan si rval zbytky šedin. Samozřejmě po koncertě se odehrálo běžné divadýlko: "Pepíčku, ten cit, to jsem si poplakal." Leč pan Josef, neboli Pepíček pak vykládal hloučku svých spolehlivě nejvěrnějších: "Tak vidíte a takovou slabotu musím hrát já! Ale když on ten Jan za mnou tolik lezl."


Audio na červen

Testy a duely: 10 nejlepších CD rekordérů, Bezdrátová sluchátka střední

třídy,DVD audio přehrávače Yamaha-Denon, Subwoofwelac - Morduant Short

Novinky: CD přehrávač Arcam, Reprosoustavy Elac Cinema Pipe-SUB 101ESP, Repr Canton Crat, integorvaný zesilovač Marantz, AV receiver NAD

Audioklinika, Z dějin zvuku, Analogový koutek, inzerce.

Elektronkový CD přehrávač . …a příloha Musicword.


Bedřich Smetana, aneb jací jsme také byli
> z deníku Elišky Krásnohorské

František Rieger
Začalo to tím, že František Pivoda, takto ne právě špatný učitel zpěvu a jeden z vládců hudební Prahy, propojený s politickými kruhy, a vydávající vlastní hudební časopis předpokládal, že Bedřich Smetana jako kapelník české operní scény bude poslušným vykonavatelem jeho záměrů - šlo o protěžování absolventů Pivodovy pěvecko hudební školy a s tím spojenou volbu repertoáru. Pivoda učil po italsky, což sice mělo důležité, ale ne už tak výlučné místo v evropském operním světě. Vrchol už byl pryč. Celá štvanice - nelze to nazvat bojem o ideje, natož hudební - se táhla po celý Smetanův život od jeho návratu do Prahy, přesněji řečeno od jeho skladatelského a dirigentského vstupu na operní scénu.

Bedřich Smetana
Vybral jsem jednu perličku - zasutou sice dobou, ale shrnující v zásadě to, co si o Smetanovi mysleli a říkali i psali i vedoucí představitelé Staročechů.

… Jednou ji navštívila v jejím skromném pokojíku sebevědomá a elegantní dáma, neteř národovce nespornými zásluhami proslaveného, aby jí sdělila varovný pokyn jejího příbuzného: "Strýc vám, slečno vzkazuje, přátelsky a vážně, abyste již přece přestala podporovat ten humbuk, který se provádí se skladatelem Smetanou.. Předně každý ví, že se snaží zwagnerizovat česku hudbu tudíž ji poněmčiti, což není zásluhou, ale proviněním, za které by měl být odsuzován, ne však slaven. A pak ta šalba s jeho předstíranou hluchotou. Strýc vám vzkazuje, a každý zdravý rozum mu dá za pravdu, že přece člověk hluchý nemůže komponovat hudbu,tak jako slepý nemůže malovat obrazy".

Krásnohorská ovšem vyvrátila tyto argumenty lehce, nicméně dámu nezviklala. "Ó, není to tak snadné, slečno" poučila ji. "Můj švagr je výborný hudebník, mnoho skladeb již napsal, ale všechno, než to může napsat, si vyťukává dřív na pianě. Kterak by mohl psát Smetana tak velké skladby pro celý orchestr, kdyby byl hluchý? Což je to nějaký zázračný kouzelník?"

"Skoro máte pravdu, milostpaní" řekla Krásnohorská, než "ale on se jiným způsobem než vyťukáváním na pianě vzdělal na mistra, jakým je dnes: obrovské mnohaleté studie věnoval svému umění,"

Eliška Krásnohorská
To dámu dopálilo: "Prosím vás, slečno, nemylte se, že jsme tak lehkověrní, my ostatní lidé. Tak jako já, řekl by vám můj strýc i můj švagr, že ty povídačky o nějakých hrozitánských studiích hudebních jsou jen strašáky vymyšlené k tomu, aby pánům umělcům konkurenti nelezli do zelí, a že v tom vězí jen strach o chlebíček. Vyřídila jsem, co jsem vyřídit měla. Strýc velmi důrazně vám vzkazuje, že ty tlachy o Smetanově hluchotě jsou jen tlachy. Podvod a šalba to jest : jen kvůli reklamě se ta jeho hluchota předstírá, aby se zvědavé obecenstvo co nejvíc hrnulo do divadla, dychtivo slyšet hudbu, kterou udělal hluchý. Zanechte toho, nedejte se tak makavě klamat, neslouží vám to ku cti, odvraťte se od prolhaných lidí, čím dříve, tím lépe pro vás."

Nemylme se ani my: to nebyla hádka dvou žen, ale pokus o vydírání a hrozba zároveň -

kdo byl onen národovecký strýc? Fr. L. Rieger, a kdo onen ťukálek na klavír? Riegrův švagr Leopold Měchura, Byl žákem Tomáškovým a D. Webera. Vycházel z klasicismu a později na něj měl velký vliv Mendelssohn. Jeho slabou stránkou ovšem nebylo ťukání do klavíru, ale to, že by skladatel nepříliš erudovaný.

Proč si vybrali k nátlaku vskutku nevybíravému Elišku Krásnohorskou? Inu nebyla jen Smetanovou libretistkou, ale nepominutelnou osobností pražské literární scény, a to osobností dobře vládnoucí jazyku -v polemice, kde bylo třeba, ostrým jako meč.

Lubomír Fendrych

Další články tohoto autora:
Lubomír Fendrych

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku