Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 9.6.2003
Svátek má Stanislava
  Výběr z vydání
 >SPORT: Na Staroměstském náměstí hořel oheň speciálních olympiád
 >SPOLEČNOST: Příběhy české justice
 >VĚDOHLED: Čeho je příčinou GABA?
 >NÁZOR: Už vidím hvězdičky...
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zase jedna šílenost na internetu
 >PSÍ PŘÍHODY: Artuš asistoval při stříhání
 >NÁZOR: Stačí říci NE !
 >NÁZOR: Komunikace po česku, aneb čestí demokraté to té EU už vysvětlí.
 >ZDRAVÍ: Budou v EU lidské orgány na prodej ?
 >NÁZOR: Není malých rolí
 >ENERGIE: Návrh státní energetické koncepce
 >NÁZOR: Fenomén Švejk
 >GLOSA: Jiné využití kauzy paní Bobošíkové.
 >TÉMA: Vojna je nevolnictví
 >GLOSA: Sýrárnám

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Ekologie  
 
9.6. ENERGIE: Návrh státní energetické koncepce
Nina Ruzó


Začnu známým energetickým aforizmem:
Pokud český i německý pekař peče stejné bochníky v naprosto stejné peci a na jeden bochník spotřebuje stejné množství mouky, vody, soli i energie, není výsledek stejný. Němec prodá bochník za dvě eura, ale Čech za půl eura. Energetická náročnost vztažená na jednotku hrubého domácího produktu (euro) je tedy v Německu výrazně nižší. Měli bychom se tedy zamyslet, jak naší neekologickou náročnost snížit...
V uplynulém týdnu byl k veřejné diskusi předložen návrh státní energetické koncepce. Diskuse však nemusí nutně znamenat jen kritiku. Návrh je viditelně propracovaný a promyšlený dokument, který je velmi realistický a logický. Žádný s obsažených šesti scénářů není natolik nadsazený, aby nemohl být v podmínkách ČR realizován. U všech z nich dochází navíc k poklesu emisí CO2 a SO2. Každý si však najdeme nejasnosti nebo připomínky i k sebelepšímu výtvoru. Tady jsou ty mé:
1. Kdoví z jakého důvodu je ten skutečně nejrealističtější scénář nazýván zeleným. Zelená barva totiž bývá stále méně spojována s realitou a stabilitou. Spíše je spojována s netržní utopií stylu "na úspory nemáme dost peněz". To by se mi šetřilo, kdyby mi někdo z dotací postavil skleněnou střechu a tepelné čerpadlo!
2. V koncepci je poněkud nejasný smysl 600 MW jaderných bloků. Zatím se žádná země světa, která zavedla bloky kolem 1000 MW, nevrací k menším jednotkám. Je pravda, že se takové bloky vyvíjejí (a např. v Americe se dají i koupit a do tří let postavit), ale existují i větší bloky (evropský EPR 1500), které mohou produkovat levnější elektřinu. Smysl šestistovek může být snad jen v lepší přijatelnosti obyvatelstvem nebo v menším vlivu na síť při výpadku malého bloku. I to se však dá částečně řešit např. větším počtem turbín. Autoři to mohli nám laikům lépe vysvětlit.
3. Určitou zvláštností je shoda odpůrců (ale i tvůrců) koncepce na našem vysokém podílu energie na jednotku hrubého domácího produktu. Trochu mi to připomnělo výše uvedený aforizmus, který toto konstatování tak trochu zpochybňuje.
Stejně demagogicky bychom mohli postupovat, pokud bychom si zvolili vhodné jednotky i v jiných oblastech. Přepočteme-li importované suroviny (uhlí, plyn, jaderné palivo...) na eura nebo kubické metry, dostaneme neuvěřitelně odlišné grafy, které mohou některou surovinu zvýhodnit. A úplně stejně bychom si mohli zdůvodnit skoro všechno. Třeba i vyšší nebo nižší využívání obnovitelných zdrojů.
Ale dosti kritiky. Předlo˛enż návrh Koncepce není účelový, demagogický ani utopický. Je to, dle mého názoru, výtvor z dílny zodpovědného hospodáře, který svému řemeslu rozumí.
Další články tohoto autora:
Nina Ruzó

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku